Egyéni és közösségi élet célja

Az egyéni élet legfőbb törvénye és célja, hogy kutassa saját ön-fejlődését. Tudatosan vagy féltudatosan vagy egy homályos nem-tudatos tapogatódzással mindig és jogosan igyekszik önmagát kifejezésre juttatni – megtalálni önmagát, önmagában saját lényének törvényét és képességét felfedezni, és azt beteljesíteni. Ez a cél benne alapvető, helyes, elkerülhetetlen, mivel – még az összes meglévő fenntartás és kifogás ellenére is – az egyén nem pusztán a mulandó fizikai teremtmény, az elme és test egy formája, amely összeáll és szétoszlik, hanem egy lény, az örök Igazságnak egy élő képessége, egy önmagát manifesztáló szellem. Egy társadalom, egy közösség vagy nemzet legfőbb törvénye és...

Tovább

A Transzcendentális, az Univerzális és az Individuális

A gyakorlatban három fogalomra van szükség, mielőtt fennállhat a Jóga [Egyesülés] bármilyen lehetősége; az erőfeszítéshez, mondhatni három hozzájáruló résztvevő kell hogy meglegyen: Isten, a Természet és az emberi lélek, vagy elvonatkoztatottabb nyelvezettel, a Transzcendentális, az Univerzális és az Individuális. Ha az egyén és a Természet magukra hagyatkoznak, akkor az egyik a másikhoz van kötve, és ez az egyén nem képes észrevehetően meghaladni a Természet lassú menetelését. Valami transzcendentálisra, a Természettől függetlenre és nála nagyobbra van szükség, amely hatással lesz ránk és rá – Magához vonzva minket felfelé, és jóváhagyását egyéni felemelkedésünkhöz illedelmesen vagy erővel...

Tovább