A Fizikai Átalakítása (4)

Print Friendly

Előző rész

II

Az elkülönülés képessége ott van a pszichikai lényedben, és magad is megtapasztaltad már ezt az állapotot. Ez természetesen még csak időnként történik, mert a külső tudat most készül elő, hogy ebben részesedjen, és amikor az már készen áll, csak akkor tud a belső mindig megmutatkozni, és kijönni a külső lénybe.

Azt kérdezed, az elme és a vitális nem áll-e ugyanúgy útba, mint a fizikai. De. Amikor azonban én a fizikai tudatról beszélek, a fizikai elmét és a fizikai vitálist is értem alatta, csakúgy mint a tulajdonképpeni test tudatot. Ez a fizikai elme és fizikai vitális az élet mindennapi közönséges folyamataival van elfoglalva, és a dolgokról alkotott nagyon külsődleges vélekedés és a szokásos mindennapi reakcióik azok, amelyek irányítják, és egyszerre nem reagálnak a belső tudatra – nem azért, mert ténylegesen szemben állnak vele, ahogyan azt a vitális elme és a szűkebben vett vitális teheti, hanem, mert nehéznek találják megszokott folyamataik megváltoztatását. Nos ez az, amit érzel, és ezért gondolod, hogy kicsi a fogékonyságod a belső tapasztalatok iránt. De ez nem így van; az elmédben és a vitálisod nagy részében figyelemre méltó adottság van a reagálásra. Ami a fizikait illeti, a nehézsége általános érvényű mindenkiben, és nem csak sajátosan rád jellemző. Azért jött fel, mert mindig feljön a szádhanában, amikor a szükséges változás érdekében dolgozni kell a fizikai tudaton. Amint ez megtörtént, a nehézség, amit érzel, először csökkenni fog, majd megszűnik.

Ez a munka az, amelyik folyik, és amikor a fehér fényt érezted a meditációban, és az eredmény, amely még azt követően is megmaradt, hogy kinyitottad a szemed  – a hűvös fej és szemek, és hogy minden hatalmas és kiterjedt –, az a munkálkodás volt, amely a fizikai elmédben zajlik, hogy átalakítsa azt. A fizikai tudat maradék része még egy másfajta folyamatnak volt éppen alávetve, és ezért forróságot érzett, nem pedig ezt a felszabadulást és tágasságot. De ezután ez a folyamat lemehet először a szívbe, majd pedig még lejjebb és az egész testbe, és ugyanaz a felszabadulás és tágasság jelenhet meg ott is. Jelenleg természetesen ezek az eredmények nem maradandók, hanem csak ideiglenesek, tapasztalatként jönnek, nem pedig tartós realizálásként. Ebben a stádiumban azonban ez nem lehet másként. Ezek a tapasztalatok, bármennyire is mulandók, azért vannak, hogy előkészítsék természetünk különböző részeit, és elő is készítik őket.

Már említettem, hogy X-nek két különböző része van. A külső elme az, amely csinálni akarja a hímzést, azzal az elképzeléssel, hogy mások csinálják azt, és ez egy megkülönböztetett bánásmódot fog eredményezni az Anya részéről (ami nem igaz), és a külső elme mondja azt, hogy ő csinálja az egész munkát stb. Ha megengedjük neki, hogy szabad folyást engedjen ennek, az spirituálisan rossz lesz neki, különösen pont most, amikor a belső lényének arra van szüksége, hogy az egójának az behódolása, önátadása és önfeláldozása révén megerősödjön. Ezért nem néztük jó szemmel, hogy ez a változás bekövetkezzen. Amikor ez már egyszer megtörtént, ő maga bánta ezt, és érezte, hogy hibát követett el. A fizikai elme azonban állandóan visszatér megszokott folyamataihoz, és időbe telik, hogy tanuljon a tapasztalatból.

Meg kellene tartanod a tollat, és használnod kéne. Ez az Anya ajándéka számodra. Írd le vele a tapasztalataidat, és fogadd azt az Anya szeretetének és jóindulatának jeleként, amelyek dolgoznak benned.

***

Azelőtt a mentális akarat és a magasabb vitális és a pszichikai aktívak voltak, így a beleegyezésük elegendő volt, hogy az alacsonyabb vitális meg legyen fékezve, vagy hogy eredménytelen legyen. Most azonban a fizikai elme az aktív benned, és a fizikai elme jelentőséget, és ily módon erőt ad az alacsonyabb vitálisnak, amivel korábban nem rendelkezett.

***

A fizikai és a tudatalatti megnyílása mindig sok időbe telik, mert ez a szokások és a régi – zavaros, merev, nem pedig képlékeny – folyamatok állandó ismétlődéséről szól, amelyek csak apránként adják meg magukat. A fizikai elmét könnyebben meg lehet nyitni és meg lehet téríteni, mint a többit, a vitális-fizikai és a materiális-fizikai azonban makacs. Ott mindig ok nélkül és a szokás erejénél fogva ismétlődnek a régi dolgok. A vitális-fizikai nagy része és a materiális legnagyobb része a tudatalattiban van, vagy függ attól. Kemény és kitartó ténykedést igényel, hogy ott fejlődjünk.

***

Amíg nem törekszik, vagy legalábbis nem egyezik bele teljesen a magasabb lény törekvésébe és akaratába, addig nem jöhet létre bennük tartós változás.

***

Nem, az ellenállásnak [a fizikai elme és a vitális fizikai ellenállásának] van egy határa. Mindenesetre elérkezik az az idő, amikor végleg megtörik az alapvető ellenállás, és csak a részletekkel való foglalkozás marad hátra, ami már nem nehéz.

***

A test-tudat nagy része tudatalatti, és a test-tudat valamint a tudatalatti szorosan kötve vannak egymáshoz.

A test és a fizikai nem egyezik meg egymással – a test tudat csak része a teljes fizikai tudatnak.

***

[A fizikai elme és a vitális fizikai] nagyon közel vannak [a tudattalanhoz] – kivéve a fizikai elme azon részét, amely arra van képezve, hogy fizikai tárgyakkal és eseményekkel foglalkozzon. De ez is csak a saját korlátai közt tevékeny és aktív és hozzáértő. Amikor szuprafizikai dolgokkal kell, hogy foglalkozzon, hozzá nem értővé, gyakran ostobává, tudatlanságában viszont mégis meggyőződötté és önteltté és ellentmondást nem tűrővé válik. A fizikai tudat fennmaradó része közel van a tudattalanhoz. Itt a saját területén egyébként lehetnek biztos megérzései és ösztönei, ha spontán módon képes működni; az emberi lényben ez általában nincs megengedve, mert az elme és a vitális beavatkozik. A vitális fizikai működésében teljesen ésszerűtlen – még amikor igaza is van, nem tudja megmagyarázni, miért; inkább áll ugyanis automatikus vagy megrögzött ösztönökből, impulzusokból, benyomásokból és érzékelésekből, mint bármi másból. A folyamataihoz az elme adja meg az indítékokat és az igazolásokat, és ha az elme félrevonul, és ítélkezik és megkérdőjelez, a vitális fizikai csak annyit tud felelni: „Akarom”, „Szeretném”, „Nem szeretném”, „Így érzem”.

***

Tarts ki csendesen és rendületlenül, és ne engedd, hogy bármi is elbátortalanítson. Ha a nyugalom és a derű még nincs meg folyamatosan, akkor erre kell számítani; először mindig ez a helyzet, amikor folyik a munkálkodás a fizikai tudaton és annak korlátain. Ha állhatatosan kitartasz, akkor a nyugalom és a derű egyre gyakoribbakká válnak és hosszabb ideig tartanak, amíg ki nem alakul egy alap a béke és a boldogság számára, és bármilyen zavar is támad a felszínen, többé nem lesz képes eltölteni vagy megingatni ezt az alapot, de még betakarni sem, kivéve talán csak egy pillanatra.

A kedélyállapot állandó változása is eléggé megszokott dolog, mert egyidejűleg folyik a munkálkodás a fizikai vitálison, és ez a változékonyság a fizikai vitális természete. Ez ne bátortalanítson el – amint az alap stabilabbá válik, ez el fog múlni, és a vitális kiegyensúlyozottabbá és egyenletesebbé válik.

***

Az ingadozás, amit említesz, a fizikai elme természete – ez szinte mindenkiben megvan, mert a fizikai elme követ mindenfajta külső dolgot. Mindenki számára egy nagy nehézség megszilárdítani belül a tudatot, s egyedül az Istenire összpontosítva tartani, ez teszi a szádhanát egy olyan dologgá, amely általában sok időt, és a tudat lassú fejlődését igényli – kezdetben mindenképpen. Emiatt tehát nem szabad elcsüggedned. Belső vitálisodban bőven rendelkezel erős akarattal, és mélyen lent a pszichikai lényedben megvan az igazi törekvés és szeretet, amely felszínre jön, amikor a pszichikai aktív, s végül uralni fogja az egész természetet.

***

Teljesen természetes, hogy a fizikai elme ingadozása akadályozni fogja a teljes és állandó nyugalom és hit megszilárdulását – mindenkivel ezt teszi, de ez nem azt jelenti, hogy ez a nyugalom és hit nem fog vagy nem tud megszilárdulni a természetben. Amit mondani akartam, az csak az volt, hogy neked egy erre a nyugalomra irányuló folyamatos akaratra kell szert tenned, hogy amikor feltűnik a nyugtalanság és az ingadozás, akkor a nyugalomra irányuló akaratod szembe tudjon szállni vele, vagy gyorsan színre tudjon lépni, és el tudja űzni a zavart. Ez könnyebbé tenné a nyugtalanság vagy a türelmetlenség megszűntetését. De mindenesetre az Anya ereje ott van, és dolgozik a felszíni tudat váltakozásai mögött, és át fog téged rajtuk juttatni.

A tapasztalataid, amelyek voltak, a pszichikai működésének megújult felvillanásai, amely állandóan folytatódik, még amikor a felszínen ennek nincs is jele. Az arany kard az Igazság kardja volt, amely meg fogja semmisíteni a nehézségeket.

***

A fizikai elmének ezek a mindennapi dolgai olyanok, mint másokéi, és el fognak maradni, ahogy előjön az igazibb, tágasabb tudat. Elmédben megvan a megértés, de ezek a dolgok kitartanak, mert valójában a mindennapibb vitális részhez tartoznak, és amikor ez a rész kiterjed, akkor többé már nem lesznek képesek megismétlődni. El tudjuk kedvetleníteni őket, ha elménkben tartunk bizonyos elképzeléseket, mint például, hogy azok a dolgok, amelyek bosszantanak a természethez tartoznak, és a csak a természet megváltozásával múlhatnak el, hogy nekünk magunknak kell jól végezni a munkánkat, de nem szabad bosszankodni mások hibái miatt az ő munkájukban, hogy egy arra irányuló csendes belső akarat, hogy ők a helyeset tegyék, hatékonyabb, mint nyugtalankodni és aggódni a hibáik miatt. Alapvetően azonban a kiterjedt tudat az elmédben és a vitálisodban és a fizikaidban az, amelynek segítségével teljesen megszabadulsz ezektől a mindennapi reakcióktól. Neked csak folytatnod kell az Anya Erejével, amely dolgozik benned, és ezek a dolgok majd maguktól elcsitulnak.

***

Ezeket a mindennapi folyamatokat [a haszontalan beszédet stb.] a legnehezebb megváltoztatni az összes közül, annak köszönhetően, hogy nagyon jelentéktelen dolgok, és hogy az élet természetes és jelentéktelen mindennapi folyamataiként velük szemben megvan az ismétlődő elnézés szokása. A legjobb dolog, amit tehetünk, az hogy halmozzuk fel az erőt és a fényt és a békét az elmében és a magasabb vitálisban, amíg birtokba nem tudják venni még a fizikai elmét is – majd a fizikai elmén keresztül, amely többé-kevésbé támogatja ezeket a folyamatokat, hathatósabban lehet rajtuk dolgozni.

Sri Aurobindo: Levelek a Jógáról IV.
A Fizikai Átalakítása
1443-1448.p.

Submit a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.