Aforizmák 160-170.

Print Friendly

160. Őrizkedj az üres metafizika haszontalanság  csapdájától és a terméketlen intellektualitás száraz porától. Csak azt a tudást érdemes birtokolni, amelyet fel lehet használni az élő gyönyör érdekében, és alkalmazni lehet temperamentumban, tevékenységben, alkotásban és létezésben.

161. Válj a tudássá, amellyel rendelkezel, és élj aszerint; a tudásod ekkor lesz a benned lévő élő Istenné.

162. Az evolúció nem ért véget; az értelem nem a Természet végső szava, és a gondolkodó állat sem a legfőbb szereplője. Ahogy az ember kiemelkedett az állatiból, ugyanúgy emelkedik ki az emberből az emberfeletti.

163. Az a képesség, hogy szigorúan betartsuk a törvényt, a szabadság alapja; ezért a legtöbb fegyelmi szabályzatban a léleknek tűrnie kell, és meg kell felelnie az alacsonyabb családtagjaiban meglévő törvénynek, mielőtt felemelkedhetne isteni lényének tökéletes szabadságába. Azok a fegyelmi szabályzatok, amelyek szabadsággal kezdődnek csak az erőseknek valók, akik természettől fogva szabadok vagy az előző életekben alapozták meg a szabadságukat.

164. Azok, akik képtelenek egy önként vállalt szabály szabad, teljes és intelligens betartására, mások akaratának kell, hogy alá legyenek vetve. Ez a nemzetek alávetettségének az egyik legfőbb oka. Miután háborgó egoizmusukat az uruk a lábával tapossa, megadatik nekik vagy – ha van erejük hozzá – kivívnak egy újabb esélyt a megérdemelt szabadságra a szabadság által.

165. Inkább a magunknak előírt szabály betartása, mások szabálya helyett, az, amit szabadság alatt értünk át nem alakult állapotunkban. Csak Istenben és a szellem főhatalma által élvezhetjük a tökéletes szabadságot.

166. A bűn és az erény kettős törvénye van kiszabva nekünk, mert nem birtokoljuk azt az ideális életet és tudást magunkban, amely spontánul és csalhatatlanul vezeti a lelket az ön-beteljesüléséhez. A bűn és erény törvénye akkor szűnik meg a számunkra, amikor Isten napja leplezetlen ragyogással fényeskedik az igazsággal és szeretettel eltöltött léleknek. Mózest felváltotta Krisztus, a Sasztrát a Véda.

167. Isten bennünk mindig pontosan vezet minket, még amikor a tudatlanság béklyóiban is vagyunk; de ekkor, bár a cél biztos, azt körbeforgásokkal és terelőutakkal érjük el.

168. A Kereszt a Jógában a lélek és a természet szimbóluma az ő szilárd és tökéletes összhangjukban, de mivel beleestünk a tudatlanság tisztátlanságaiba, ezért a szenvedés és megtisztulás szimbólumává vált.

169. Krisztus azért jött a világba, hogy megtisztítson, nem azért, hogy beteljesítsen. Ő maga előre tudta missziójának kudarcát, és annak szükségét, hogy Isten kardjával térjen vissza abba a világba, amelyik elutasította őt.

170. Mohamed missziója szükségszerű volt, különben – az önmagunk megtisztulására tett erőfeszítéseink eltúlzásában – talán annál az elgondolásnál maradtunk volna, hogy a földet csak a szerzetesnek szánták, és a várost csak a pusztaság előcsarnokának teremtették.

Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms

7 hozzászólás

 1. Csáki György
  jan 17, 2013

  A 160. és 161. aforizmával kapcsolatban megkérdezték Anyától:

  Meddig tud az “intellektuális kultúra” segíteni nekünk az ösvényünkön?

  Ha az intellektuális kultúrát kiterjesztjük annak végső határáig, az az elmét ahhoz a ki nem elégítő beismeréséhez vezeti, hogy az Igazság megismerésére képtelen, az őszintén törekvőt pedig annak szükségszerűségéhez, hogy nyugodtan maradjon, és csendben megnyíljon a magasabb régiók előtt, amelyek megadhatják neki a tudást.

  1969 szeptember 27.

  Köszönet a fordításhoz nyújtott segítségért Dambholinak

 2. Csáki György
  jan 18, 2013

  A 162. aforizmával kapcsolatban mondta Anya:

  Szeretném látni az angol szöveget és tudni milyen igeidőt használt Sri Aurobindo az “emelkedik” igéhez vajon az jelen vagy jövő?
  Ha az ige jövő idejű, ez egy ígéret, mindannyian tudjuk, és amelynek megvalósításán dolgozunk. Ha jelen idejű … Nincs mit hozzátennem.

  1969 szeptember 30. (Az aforizma felolvasása és a megjegyzés francia nyelven hangzott el.)

  Köszönet Dambholinak a lektorálásért!

 3. Csáki György
  jan 18, 2013

  A 163. és 164. aforizmával kapcsolatban kérdezték Anyától:

  Mik azok a fegyelmi szabályzatok, amelyek “szabadsággal kezdődnek” amikről Sri Aurobindo itt beszél?

  Azt hiszem, itt Sri Aurobindo a beavatás többféle szabályzatára utal, amelyeket különféle – azokban az időkben még bizonyos jelentőséggel és tekintéllyel rendelkező – beavatási iskolákban gyakoroltak.
  Korunk már nagyon materialistává vált, és nem adja meg ugyanazt a fontosságot és tekintélyt ezeknek az iskoláknak.

  1969. szeptember 30.

  Köszönet Dambholinak a fordításhoz nyújtott segítségéért.

 4. Csáki György
  jan 24, 2013

  A 165. aforizmával kapcsolatban:

  Az igazi szabadság az, hogy állandó összhangban vagyunk az Istenivel és tesszük amit az Isteni akar, hogy tegyük.
  De addig is, jobb, ha elfogadtatjuk magunkkal a cselekvés és viselkedés egy magasabb törvényét, és azt aprólékosságig menően gondosan megfigyeljük, ahelyett, hogy engedelmeskedünk más emberek, illetve erkölcsi és társadalmi konvenciók törvényének.

  1969. október 1.

  Ha valaki közösségben él, nem válik-e gyakran szükségessé, hogy mások által előírt törvényeknek engedelmeskedjen ahelyett, hogy azokat a szabályokat kövesse, amelyeket kívánna magának?

  Nyilvánvaló, ha választottad vagy elfogadtad, hogy egy közösségben élsz, be kell tartanod annak a közösségnek a törvényeit, különben a rendetlenség és zűrzavar egy éltető elemévé válsz.
  De egy önkéntesen elfogadott fegyelem nem lehet hátrányos a belső fejlődésre és a magasabb tudatosság növekedésére.

  1969. október 3.

  Köszönet Dambholinak a fordításhoz nyújtott segítségéért.

 5. Csáki György
  feb 2, 2013

  A 166. aforizmával kapcsolatban a következő kérdések és válaszok hangzottal el:

  Gondolod, hogy a bűn és erény ezen eszméje tett az emberiségnek bármi jót is?

  Ahogy Sri Aurobindo mondja, a bűn és az erény törvénye bizonnyal szükséges volt az emberiség fejlődéséhez, amikor meghozták azt több ezer évvel ezelőtt. De ma már nincs értelme vagy hasznossága, és a továbbiakban nem kell figyelembe venni.

  Ez egy múlthoz tartozik aminek nem kellene, hogy többé hatalma legyen.

  De hogy ez lehetségesé váljon, helyettesíteni kell azt egy fényesebb és igazabb törvénnyel és nem zűrzavarral és romlottsággal.

  1969. október 4.

  Vajon jó megszegni minden erkölcsi és társadalmi konvenciót, mint ahogy az új generáció csinálja? Ezeknek a dolgoknak nincs semmilyen értékük?

  Aminek értéke van egy időszakban, már nincsen egy másikban, ahogy az emberi tudatosság tovább fejlődik. Az embernek azonban nagyon gondosan kell lecserélnie azt a törvényt, amelynek többé már nem engedelmeskedik, olyan magasabb és igazabb törvénnyel, amely elősegíti a haladását az elkövetkezendő felismerés felé.

  Az embernek nincs joga, elhagyni egy törvényt, amíg nem képes megismerni és követni egy magasabb és jobb törvényt.

  Ui. Olvasd el még egyszer, mit írtam tegnap, már kifejtettem
  ezt neked.

  1969. október 5.

  És milyen az a fényesebb törvény?

  Tökéletes és spontán engedelmesség az isteni rendnek, amely fel kell váltsa az összes törvényt.

  Hogyan lehet követni ezt magasabb törvény?

  Minden pillanatban tenni, amit Isten akar.

  1970. szeptember 26.

  Köszönet Dambholinak a fordításhoz nyújtott segítségéért.

 6. Csáki György
  feb 25, 2013

  A 167. aforizmával kapcsolatban mondta Anya:

  Az Isteni által meghatározott cél mindig beteljesül, de csak azoknál teljesül be közvetlenül és tudatosan, akik tudatossága egyesült az Isteni Tudatossággal; a többiek – azok túlnyomó többsége, akik csak külső lényüknek vannak tudatában – csak azután érik el ezt a célt, hogy számos kitérőt tettek, melyek gyakran tűnnek úgy, hogy az ellenkező irányba vezettek.

  1969. október 6.

 7. Csáki György
  feb 26, 2013

  A 168. és 169. aforizmával kapcsolatban megkérdezték Anyától:

  Ebben az aforizmában „az Isten kardja” mit jelent?

  Isten kardja az az erő, aminek semmi nem tud ellenállni.

  1969. október 10.

Submit a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.