AZ EMBERISÉG A NAGY ÉS NEMES BUKÁSOK ÁLTAL HALAD ELŐRE

A VILÁGON CSAK FÉL TUCAT SIKERES FORRADALOM VOLT, ÉS MÉG EZEK TÖBBSÉGE IS NAGYON ÚGY NÉZETT KI, MINT EGY BUKÁS; AZ EMBERISÉG MÉGIS A NAGY ÉS NEMES BUKÁSOK ÁLTAL HALAD ELŐRE. – Sri Aurobindo: Gondolatok és Aforizmák

Tovább

113-114. Aforizma

113. A gyűlölet egy titkos vonzódás jele, amely szenvedélyesen menekül önmagától, és dühösen tagadja a saját létezését. Ez is Isten játéka az Ő teremtményében. 114. Az önzés az egyetlen bűn, a kicsinyesség az egyetlen vétek, a gyűlölet az egyetlen bűntett. Minden mást könnyen jóvá lehet tenni, de ezek makacs ellenzői az istenségnek. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az Anya kommentárja itt olvasható: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/113-114

Tovább

66. Aforizma

66. Bűn az, ami egyszer a helyén volt, folytatódása pedig most nem helyén való; nincs más bűnösség. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az Anya kommentárja az aforizmához itt olvasható: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/66

Tovább

115-116. Aforizma

115. A világ egy hosszú szakaszos tizedes tört, amelynek az egész része Brahman. Az ismétlődő szakasz látszólag elkezdődik és véget ér, de a törtrész végtelen; soha nem lesz vége, és soha nem volt valódi kezdete. 116. A dolgok kezdete és vége tapasztalatunk megszokott megnevezése; a dolgok igazi létezésében ezeknek a megnevezéseknek nincsen valósága: nem létezik vég és nem létezik kezdet. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az Anya kommentárja hozzá itt...

Tovább

63-65. Aforizma

63. Isten nagy, mondja a mohamedán. Igen, olyan nagy, hogy megengedheti magának, hogy gyenge legyen, valahányszor szükség van arra is. 64. Isten gyakran vall kudarcot a munkálkodásaiban; ez a jele a korlátlan istenségének. 65. Mivel Isten győzhetetlenül nagy, ezért megteheti, hogy gyenge legyen; mivel állandóan tiszta, ezért büntetlenül át tudja adni magát a bűnnek; örökké ismer minden gyönyört, ezért megízleli a szenvedés gyönyörét is; elidegeníthetetlenül bölcs, ezért nem zárkózik el az ostobaságtól. – Sri Aurobindo: Thoughts and...

Tovább

Aforizmák 67-68.

67. Az emberben nincs bűn, csak nagyon sok rendellenesség, tudatlanság és helytelen használat. 68. A bűn érzése szükséges volt abból a célból, hogy az emberben ellenszenvet kelthessenek a saját tökéletlenségei. Ez volt Isten közömbösítő anyaga az egoizmusra. De az ember egoizmusa úgy dacol Isten kisegítő megoldásával, hogy nagyon tompán van tisztában a saját bűneivel, és nagyon élénken van tisztában mások bűneivel. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms

Tovább

Gondolatok és Felvillanások

Az ember kezdetben vakon keres, és még azt sem tudja, hogy az isteni énjét keresi; mert az anyagi Természet homályából indul, és még amikor kezd is látni, sokáig megvakítja a fény, amely növekszik benne. Isten is homályosan válaszol a keresésére; Ő keres, és úgy élvezi az ember vakságát, mintha az egy kisgyerek keze lenne, amely tapogatódzva keresi az anyját. Sri Aurobindo Thoughts and Glimpses, Cent. Vol. 16, p. 382 Az Anya kommentárja itt...

Tovább

122-124. Aforizma

122. Ha nem akarsz a Vélemény játékszere lenni, akkor először vizsgáld meg, milyen szempontból igaz az elgondolásod, majd tanulmányozd, milyen szempontból igaz annak az ellenkezője és ellentéte; végül fedezd fel ezen különbségek okát és Isten harmóniájának a kulcsát. 123. Egy vélemény sem nem igaz, sem nem hamis, hanem csak hasznos az élethez vagy haszontalan; mert a vélemény az Idő teremtménye, és idővel elveszíti a hatását és értékét. Emelkedj a vélemény fölé, és keress örökérvényű bölcsességet. 124. Használd fel a véleményt az élethez, de ne hagyd, hogy kötelékével megbéklyózzon. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

Gondolatok és Felvillanások

Amikor túlhaladtunk az ismereteken, akkor lesz Tudásunk. Az Értelem volt a segítőnk; az Értelem a korlátunk. Amikor túlhaladtunk a szándékokon, akkor lesz Képességünk. Az Erőfeszítés volt a segítőnk; az Erőfeszítés a korlátunk. Amikor túlhaladtunk az élvezeteken, akkor lesz Mennyei Boldogságunk. A Vágy volt a segítőnk; a Vágy a korlátunk. Amikor túlhaladtunk az egyediségen, akkor leszünk valódi Személyek. Az Ego volt a segítőnk; az Ego a korlátunk. Amikor túlhaladtunk az emberi természeten, akkor leszünk az Ember. Az Állat volt a segítőnk; az Állat a korlátunk. Sri Aurobindo Thoughts and Glimpses, SABCL, Vol. 16, p. 377 Az Anya kommentárja hozzá itt...

Tovább

117-121. Aforizmák

117. “Nincs olyan, hogy én nem léteztem ezelőtt, vagy te, vagy ezek a királyok, és olyan sincs, hogy mi mind nem leszünk ezután.” Nem csak Brahman, hanem a lények és a dolgok Brahmanban is örökkévalók; az ő teremtésük és pusztulásuk egy bújócskajáték a külső tudatunkkal. 118. Az egyedüllét szeretete a tudásra irányuló beállítottság egyik jele; de magát a tudást csak akkor érjük el, ha a tömegben, a csatában és a piactéren is határozottan érzékeljük az egyedüllétet. 119. Ha akkor, amikor nagy dolgokat teszel és óriási eredményeket idézel elő, meg tudod érezni, hogy te semmit nem teszel, akkor tudd meg, hogy Isten eltávolította az Ő pecsétjét a szemhéjadról. 120. Ha akkor, amikor egyedül, mozdulatlanul...

Tovább