A Jóga Alapismeretei – XII. Nehézségek és Fejlődés

Előző rész K: Mennyi ideig maradnak meg a nehézségek és az akadályok a szádhanában? V: Ez a szádhakoktól függ. K: Milyen értelemben függ tőlük? Ez azt jelenti, hogy addig marad a nehézség, ameddig ők meg kívánják tartani? V: Igen, vagy ameddig bennük valami indokot ad a nehézségeknek. K: Hogy van az, hogy minél őszintébben próbálunk szembeszállni és legyőzni természetünk nehézségeit, annál inkább hajlamosak növekedni? V: A szemben álló vagy ellentétes erők támadnak, mert tartanak attól, hogy az emberek feletti uralmukat elveszítik a szádhana sikerével. K: Valahányszor belsőleg jó állapotban találom magam, és őszinte erőfeszítést teszek, hogy fejlődjek, akkor úgy találom, hogy a nehézségek hajlamosak...

Tovább

MINEK IZGATOD FEL MAGAD JELENTÉKTELEN DOLGOKON?

Minek izgatnod fel magad e jelentéktelen dolgok miatt, vagy miért hagyod, hogy megzavarjanak? Ha nyugodt maradsz, a dolgok sokkal jobban fognak sikerülni, és ha bármilyen nehézség is adódik, valószínűbb, hogy kiutat találsz egy zavartalan elmében, amely nyitott a Béke és az Erő felé. A továbbhaladás titka az, hogy ne engedjük meg a dolgoknak és az eseményeknek – még a valódi hibáknak sem –, hogy felzaklassanak, hanem maradjunk nagyon nyugodtak, bízva az Erőben, hogy vezet minket és a dolgokat egyre jobban helyre rakja. Ha ezt tesszük, akkor a dolgok tényleg egyre inkább helyre kerülnek, és még a nehézségek és hibák is eszközzé válnak a tanulás számára, és lépcsőfokokká a haladás felé. – Sri...

Tovább

Ne azonosítsd magad a nehézségekkel és helytelen folyamatokkal

A nehézségeiddel és a téged elárasztó helytelen folyamatokkal való küzdelmedben valószínűleg azt a hibát követed el, hogy túlságosan azonosítod magad velük, és saját természeted részének tekinted őket. Inkább vissza kellene vonulnod tőlük, elkülönülnöd, és nem kellene törődnöd velük – az egyetemes alacsonyabb tökéletlen és tisztátlan természet folyamatainak kellene tekintened őket, erőknek, amelyek beléd lépnek és önkifejezésük eszközévé próbálnak tenni. Ily módon elkülönítve és elválasztva magad jobban lehetségessé válik a számodra, hogy felfedezz magadban egy részt, a belső vagy pszichikai lényt – és abban élj –, amelyet ezek a folyamatok nem támadnak vagy kínoznak, amelyik...

Tovább

Fedezz fel magadban egy részt, a belső vagy pszichikai lényt

A nehézségeiddel és a téged elárasztó helytelen folyamatokkal való küzdelmedben valószínűleg azt a hibát követed el, hogy túlságosan azonosítod magad velük, és saját természeted részének tekinted őket. Inkább vissza kellene vonulnod tőlük, elkülönülnöd, és nem kellene törődnöd velük – az egyetemes alacsonyabb tökéletlen és tisztátlan természet folyamatainak kellene tekintened őket, erőknek, amelyek beléd lépnek és önkifejezésük eszközévé próbálnak tenni. Ily módon elkülönítve és elválasztva magad jobban lehetségessé válik a számodra, hogy felfedezz magadban egy részt, a belső vagy pszichikai lényt – és abban élj –, amelyet ezek a folyamatok nem támadnak vagy kínoznak, amelyik...

Tovább

Munka, mely spirituálisan megtisztít

Az egyetlen munka, amely spirituálisan megtisztít, az, amelyet személyes indíték nélkül végzünk, dicsőség vagy nyilvános elismerés vagy evilági nagyság vágya nélkül, a saját mentális indítékainkhoz vagy vitális epekedéseinkhez és követeléseinkhez vagy fizikai előnyeinkhez való ragaszkodás nélkül, hiúság vagy nyers tolakodás nélkül vagy pozíció illetve presztízs igénye nélkül – olyan munka, amelyet egyedül az Isteni kedvéért végzünk és az Isteni parancsára. Minden munka, amelyet egoisztikus szellemben végzünk, legyen az bármennyire is jó a Tudatlanság világában az emberek számára, hasztalan a Jóga keresője számára. – Sri...

Tovább

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek – a transzcendentális, az individuális éa a kozmikus Isteni

A Transzcendentális, a Kozmikus, az Individuális Isteni közti különbségtétel nem az én találmányom, és nem is Indiában vagy Ázsiában született meg – ellenkezőleg, ez egy bevett európai tanítás, amely általánosan elfogadott a Katolikus Egyház ezoterikus hagyományában, ahol a Szentháromság – az Atya, a Fiú és a Szentlélek – jóváhagyott magyarázata, és nagyon jól ismert az európai misztikus tapasztalás számára. Lényegét tekintve létezik minden spirituális diszciplínában, amely elfogadja az Isteninek a mindenhatóságát: az indiai Védantikus tapasztalásban és a Mohamedán jógában (nem csak a Szufiban, hanem más iskolákban is) – a Mohamedánok nem csak az Isteni két vagy három, hanem több szintjéről is...

Tovább

A kereső szükségletei olyan kevesek kell, hogy legyenek, amennyire csak lehetséges

A kereső szükségletei olyan kevesek kell, hogy legyenek, amennyire csak lehetséges, mert csak nagyon kevés dolog van, ami az életben valóban szükséges. A többi vagy kisegítő dolog, illetve az élet dekoratív eleme vagy fényűzés. Ezeket a jóginak az alábbi két eset közül csak az egyikben van joga birtokolni vagy élvezni: (1) Ha a szádhanája során kizárólag arra használja fel őket, hogy eddze önmagát a dolgok kötődés vagy vágy nélküli birtoklásával, és hogy megtanulja őket helyesen — az Isteni Akarattal összhangban — használni: a megfelelő bánásmóddal, igazságos szervezéssel, elrendezéssel és mértékkel, vagy (2) ha elérte a vágytól és kötődéstől való igazi megszabadulást, és a legkisebb...

Tovább

TÁVOLÍTSD EL AZ EGOIZMUST

  Távolítsd el az egoizmust, annak minden formájában; küszöböld ki azt tudatod minden folyamatából. Fejleszd ki a kozmikus tudatot; tűnjön el az egocentrikus szemléletmód a tágasságban, a személytelenségben, a Kozmikus Isteninek az érzetében, az egyetemes erők észlelésében, a kozmikus manifesztálódás és a játék felismerésében és megértésében. Találjuk meg az ego helyett az igazi lényt – az Isteni egy részét, amely a Világ-Anyától származik, és amely egy eszköze a manifesztálódásnak. Az érzésnek, hogy az Isteni egy része és egy eszköz vagyunk, mentesnek kellene lenni minden büszkeségtől, az ego érzésétől és követelésétől, vagy a felsőbbrendűség, kívánság vagy vágy igényétől. Mert...

Tovább

NEM A JELENLEGI CIVILIZÁCIÓT KELL MEGMENTENI, A VILÁGOT KELL MEGMENTENI

Ami a jelenlegi emberi civilizációt illeti. Nem ezt kell megmenteni; a világot kell megmenteni, és az biztos meg is lesz mentve, bár lehet, hogy nem olyan könnyen vagy olyan hamar, ahogy azt egyesek kívánják vagy elképzelik, vagy úgy, ahogy elképzelik. A jelennek biztosan változnia kell, de a kérdés az, hogy egy pusztulással vagy egy nagyobb Igazság alapzatán egy új építkezéssel. Az Anya a kérdést függőben hagyta, és én is csak ugyanezt tudom tenni. Végül is bölcs embernek – hacsak nem próféta vagy a Madraszi Asztrológiai Hivatal Igazgatója – gyakran meg kell elégednie az asquith-i állásponttal. Sem az optimizmus, sem a pesszimizmus nem az igazság: ezek csak az elmének az eljárásai vagy a vérmérsékletnek a...

Tovább

Abszolút bizonyossággal tudom, hogy a Szupramentális egy igazság, és az eljövetele elkerülhetetlen

„Már beszéltem a világ rossz körülményeiről; az okkultisták szokásos elképzelése erről az, hogy minél rosszabbak a körülmények, annál valószínűbb egy beavatkozás vagy fentről egy új kinyilatkoztatás megjelenése. A közönséges elme ezt nem tudhatja: vagy hinnie kell vagy tagadnia, vagy várni és meglátni. Ami azt illeti, hogy az Isteni komolyan akarja-e, hogy valami történjen: én úgy hiszem, ez elő van irányozva. Abszolút bizonyossággal tudom, hogy a Szupramentális egy igazság, és az eljövetele magában a dolgok természetében elkerülhetetlen. A kérdés a mikorra és a hogyanra vonatkozik. Ez is valahonnan fentről van eldöntve és eleve elrendelve; de itt van megküzdve érte, a szembennálló erők egy elég...

Tovább