Nirodbaran: Levelezés Sri Aurobindóval — Orvosi Témák (1)

Az orvos és az Isteni Erő Az volt a benyomásom, hogy nem lelkesedsz az orvostudomány iránt, vagy legalábbis annak gyakorlása iránt. Ha tudtam volna, hogy alig várod, hogy igazold a ti 20,000-eteket, akkor ebben az irányban hasznosíthattunk volna. Komolyan gondolod? … Nos, az Anya gondolt rád, amikor azt akartuk, hogy valaki betöltse azt a lyukat, ami a bogaras X hagyott maga után, és azt sem tudjuk, mit csinálunk, amikor B elmegy, hogy ellenőrizze a családi ügyeinek alakulását. Elvetettük az elképzelést, mert azt hittük, talán nem csak nem leszel lelkes, hanem a lelkesnek az ellenkezője leszel, hogy ismét doktor úr legyél. Amikor azonban szeretettel és sóvárgással beszéltél a 20.000-ről, megdörzsöltem a szememet, és azt...

Tovább

Nirodbaran Levelezés Sri Aurobindóval — Spiritualitás (2)

Folytatás Előző rész A Szupraértelem megértése A Szupraértelem dolgod összezavarja a megértésünket, és egyesek közülünk szkeptikusak vele kapcsolatban, egyesek pedig úgy gondolják jelenleg nem érdemes ezzel törődni. Nos, lehet, hogy nem szükséges megérteni, de tanácsos nem félreérteni. A szkepticizmus ostobaság, mert hogyan tud valaki olyasmi mellett vagy ellen állást foglalni, amit egyáltalán nem tud vagy nem ért meg? Biztosan jobb nem törődni vele, és azt csinálni, ami azonnal szükséges. A megértésének kísérlete sokakat oda vezetett, hogy olyasmit tekintettek a Szupraértelemnek, ami még spirituális [szellemi] sem volt, és hogy magukat emberfelettieknek képzelték, amikor nem tettek mást, csak fejest ugortak az...

Tovább

Nirodbaran Levelezés Sri Aurobindóval — Spiritualitás (1)

Folytatás A Szupraértelem megértése Nem óhajtasz semmit mondani a Szupramentálisról, amíg le nem ereszkedik. Ez a nagy titokzatosság körülötte az, ami arra késztet, hogy vakon bízzunk benne, és a Szupraértelem szó szájról-szájra terjed. Óh, bárcsak halvány sejtelmünk lenne róla! Nincs nagy haszna ennek a szájról-szájra dolognak. Ha az emberek komolyan hozzáfognának a pszichikai vagy spirituális megnyílás feladatának, az sokkal hasznosabb lenne – még a Szupramentális eljöveteléhez is. Ha próbálnék felvilágosítást adni a Szupramentálissal kapcsolatban, akkor a Szupramentálissal mindennek VÉGE lenne. A szádhakok életének hátralevő része azzal telne, hogy megvitatnák a szupramentálist, és hogy milyen közel van...

Tovább

A Jóga Alapismeretei – XI. Az Átalakulás

Előző rész Folytatás K: Melyek azok a legfőbb akadályok, amelyek az átalakulás útjában állnak? A: Csak három alapvető akadály van, amelyek útban állhatnak: (1) A hit hiánya, vagy az elégtelen hit. (2) Az egoizmus – az elme ragaszkodik a saját elképzeléseihez, a vitális jobban szereti a saját vágyait egy igaz önátadásnál, a fizikai állhatatosan kitart a saját szokásai mellett. (3) Valamiféle tehetetlenség vagy alapvető ellenállás a tudatban, amely nem akar megváltozni, mert ez túl nagy erőfeszítés, vagy mert nem akar hinni a képességében vagy az Isteni hatalmában – vagy más inkább tudatalatti okból. Magadnak kell megnézned melyik ezek közül. K: Mit jelent a fenti válaszban a „fizikai állhatatosan kitart a...

Tovább

Az Integrált Jóga Célja (1)

Ennek a jógának a célja, hogy alkotórészei legyünk az Isteni Jelenlétnek és Tudatnak, és az ő tulajdonuk legyünk, hogy csakis az Isteni kedvéért szeressük az Istenit, hogy természetünkben az Isteni természetévé változzunk át, valamint hogy az akaratunkban és munkáinkban és életünkben az Isteni eszközévé váljunk. Nem célja, hogy nagy Jógik vagy Emberfelettiek, Szupermenek legyünk (bár ez megtörténhet), vagy hogy ego hatalma, büszkesége vagy élvezete céljából ragadjuk meg az Istenit. A jóga nem a Moksáért van, bár eljön általa a megszabadulás, és minden más is jöhet, de ezek nem szabad, hogy a céljaink legyenek. Célunk egyedül az Isteni. *** Pusztán azzal az elképzeléssel kezdeni el ezt a jógát, hogy egy...

Tovább

A Fizikai Átalakítása (5)

Előző rész III Az az érzés, hogy elhagyatottak vagyunk, hogy az akadály elhárítása lehetetlenség, magához a zavarossághoz hasonlóan a fizikai tudat jellemzője, amely tehetetlen és gépies, és megszokta, hogy tehetetlenül mozgassák azok az erők, amelyek csak megszerzik felette az uralmat. Az elhagyatottságnak és a lehetetlenségnek ez az érzése azonban valótlan, és ahhoz, hogy felülkerekedjünk a fizikai akadályon, amely máskülönben nagymértékben késleltetné a fejlődést, teljesen lehetséges és nagyon is szükséges, hogy ne engedjünk neki, ne fogadjuk el, távolítsuk el. *** Igen; ez is a fizikai tudat hibája. Az a rögeszméje, hogy „ami van”, annak lennie kell – hogy a dolgok megszokottságán nem lehet változtatni....

Tovább

A Fizikai Átalakítása (4)

Előző rész II Az elkülönülés képessége ott van a pszichikai lényedben, és magad is megtapasztaltad már ezt az állapotot. Ez természetesen még csak időnként történik, mert a külső tudat most készül elő, hogy ebben részesedjen, és amikor az már készen áll, csak akkor tud a belső mindig megmutatkozni, és kijönni a külső lénybe. Azt kérdezed, az elme és a vitális nem áll-e ugyanúgy útba, mint a fizikai. De. Amikor azonban én a fizikai tudatról beszélek, a fizikai elmét és a fizikai vitálist is értem alatta, csakúgy mint a tulajdonképpeni test tudatot. Ez a fizikai elme és fizikai vitális az élet mindennapi közönséges folyamataival van elfoglalva, és a dolgokról alkotott nagyon külsődleges vélekedés és a...

Tovább

A Fizikai Átalakítása (3)

Előző rész A szádhana előrehaladása folyamán elkerülhetetlenül jelentkezik a fizikai természet nehézsége. Akadályozó hatásának, tétlenségének, törekvése vagy mozgása hiányának meg kell mutatkoznia, mielőtt meg tudunk szabadulni tőlük – különben ez mindig észrevétlen marad, útjába fog állni még a legjobb szádhanának is, és megakadályozza annak teljességét. Ez, ami a fizikai természetből jön fel, a körülményeknek megfelelően hosszabb vagy rövidebb ideig tart, de senki sincs, akinek ne kellene keresztülmennie ezen. Elengedhetetlen, hogy ne nyugtalankodjunk vagy aggódjunk vagy türelmetlenkedjünk, mert ez csak azt eredményezi, hogy még tovább fog tartani, hanem vessük teljes bizalmunkat az Anyába, és...

Tovább

A Fizikai Átalakítása (2)

Előző rész „Kiszolgáltatva a külső zajok és a külső testi érzékelések kényére-kedvére”, „nincs hatalmunkban, hogy akaratlagosan elhagyjuk a közönséges tudatot”, „a jógától való távollét egész tendenciája” – nyilvánvalóan ez mind ráilleszthető a fizikai elmére és a fizikai tudatra, amikor, hogy úgy mondjam, elszigetelődnek, és meghatározzák a teljes viselkedést, a lény többi részét pedig a háttérbe szorítják. Amikor a lény egyik része előtérbe kerül, hogy annak átalakításán dolgozzunk, nagyon gyakran megesik ez a fajta mindent hatalmába kerítő érvényesülés, ennek a résznek a domináns aktivitása, mintha csak az létezne, és fájdalom, de mindig ez az, amit át kell alakítani: a...

Tovább

Ádes — Parancs

Ami az Ádest illeti, az emberek anélkül beszélnek az Ádesről, hogy megtennék a szükséges megkülönböztetéseket, de ezeket a megkülönböztetéseket meg kell tenni. Az Isteni sok módon beszél hozzánk, és nem mindig a parancsoló Ádes az, ami jön. Ha az jön, akkor az világos és ellenállhatatlan, az elmének engedelmeskednie kell, és semmilyen kérdésre sincs lehetőség, még akkor sem, ha az, ami jön, ellentétes a mentális intelligencia előre megalkotott elképzeléseivel. Ilyen Ádest kaptam, amikor eljöttem Pondicherry-be. De ami elhangzik, az gyakrabban egy sejtetés, vagy még kevesebb is, pusztán egy utalás, amelyet az elme lehet, hogy nem követ, mert nem gyakorol hatást a parancsoló szükségszerűségével. Ez valami, amit...

Tovább