Először meg kell értenünk, mit értünk a tudat síkjai, a létezés síkjai alatt…

Print Friendly

… először meg kell értenünk, mit értünk a tudat síkjai, a létezés síkjai alatt. A Purusa és a Prakriti, a Lélek és a Természet közötti kapcsolatoknak egy mindenre kiterjedő, kialakult egyensúlya vagy világa. Mert bármi, amit mi világnak nevezhetünk, az nem más és nem is lehet más, mint egy mindenre kiterjedő kapcsolat megvalósítása, amelyet egy univerzális létezés teremtett meg vagy épített ki önmaga között, vagy mondjuk úgy, hogy az ő örökkévaló valósága vagy potencialitása és kialakulásának erői között. Ez a létezés a kialakulással való kapcsolataiban és a kialakulás megtapasztalásában az, amit mi léleknek vagy Purusának nevezünk, egyéni léleknek az egyénben, egyetemes léleknek a kozmoszban; a kialakulás alapelve és erői azok, amelyeket mi Természetnek vagy Prakritinek nevezünk.

 Sri Aurobindo: The Synthesis of Yoga [A Jóga Szintézise] 429.p.

 

Az egyetemes Purusa ezen síkok mindegyikén tartózkodik bizonyos egyidejűségben, és ezen alkotóelemek mindegyikén egy világot vagy világok sorozatát hozza létre annak lényeivel, akik ennek az alkotórésznek a természetében élnek. Az embernek, a mikrokozmosznak, – a tudatalattitól a tudatfeletti létezéséig terjedően – ezek a síkok mind megvannak a saját lényében. A Jóga feltáró képességén keresztül tudatossá válhatnak számára ezek a titkos világok, amelyek a – csak az anyagi világot ismerő – fizikai, materializált elméje és érzékelése elől rejtve vannak, és ekkor tudomására jut, hogy az anyagi létezése nem egy különálló és önmagában-létező dolog, ahogy az anyagi univerzum, amelyben él, sem különálló és önmagában-létező, hanem állandó kapcsolatban van a magasabb síkokkal, és azok erői és lényei folyamatosan hatással vannak rá. Meg tud nyílni, és meg tudja növelni ezeknek a magasabb síkoknak a tevékenységét önmagában, és örömét lelheti egyfajta részvételben más világok életében – amelyek egyébként a tartózkodási helyei, azaz a tudatosságának az állomásai, vagy azok is lehetnek….

Sri Aurobindo: The Synthesis of Yoga [A Jóga Szintézise] 604.p.

 

A fizikai nem az egyetlen világ; vannak mások, amelyekről álom emlékeken, a finom érzékszerveken, befolyásokon és érintkezéseken, képzeleten, intuíción és látomáson keresztül szerzünk tudomást. Vannak a mienkénél nagyobb számú finom élettel rendelkező világok, a vitális világok; olyan világok, amelyekben az Elme építi a saját formáit és alakzatait, a mentális világok; pszichikai világok, amelyek a lélek otthonai; mások fent, amelyekkel kevés a kapcsolatunk. Mindegyikünkben van a tudatnak egy mentális síkja, egy pszichikai, egy vitális, egy finom fizikai valamint egy durva fizikai és anyagi síkja. Ugyanezek a síkok ismétlődnek az egyetemes Természetben. Amikor belépünk vagy kapcsolatba kerülünk ezekkel az egyéb síkokkal, akkor kerülünk összeköttetésbe a fizikai feletti világokkal. Alváskor elhagyjuk a fizikai testet, csak egy tudatalatti üledék marad meg, és minden síkra és minden fajta világba bejutunk. Mindegyikben jeleneteket látunk, lényekkel találkozunk, eseményekben veszünk részt, olyan formációkra, hatásokra, sugallatokra bukkanunk, amelyek ezekhez a síkokhoz tartoznak. Még akkor is, amikor ébren vagyunk, egy részünk ezeken a síkokon mozog, de a tevékenységük a fátyol mögött folyik; éber elménknek nincs erről tudomása.

 Sri Aurobindo: Letters on Yoga [Levelek a Jógáról] 1499-1500.p.

Submit a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.