Mi az Isteni Megtestesülés?

Print Friendly

Az alábbi levélváltás  a  “Vittük tovább az evolúciót” c. bejegyzésben közöltnek az előzménye, és az Isteni Megtestesülés (Avatárság) témáját fejtegeti. 

Kérdés: Mi a megtestesülés? Melyik síkról megy végbe?

Sri Aurobindo: A megtestesülés az Isteni Tudat és Lény megnyilvánulása a testen keresztül. Ez bármelyik síkról lehetséges.

Kérdés: Amikor az Isteni egy megtestesülésként leereszkedik itt, maga ez a tény nem alakítja át a végtelenségét egy korlátolt végessé? Hogyan uralkodik ekkor ennek ellenére továbbra is az univerzum felett?

Sri Aurobindo: Azt képzeled, hogy az Isteni nincs bármikor mindenhol az univerzumban vagy azon túl? Vagy hogy a tér egy pontjában él, és onnan kormányozza a többit, ahogy Mussolini kormányozza az Olasz Birodalmat Rómából?

Kérdés: Én a testben lévő Isteniről beszéltem, és nem az Isteniről személytelen és alaktalan aspektusban, fent az Ő legfelsőbb síkján.

Sri Aurobindo: A mindenütt jelenvaló kozmikus Isteni az, aki fenntartja az univerzum működését; ha van egy Megtestesülés, az a legkevésbé sem csökkenti a kozmikus jelenlétet és a kozmikus működést a három vagy a harminc millió univerzumban.

Kérdés: Amikor az Avatár lejön ide, hogyan ölt magára egy elmét, vitálist és testet? Úgy gondolom, a lélek az, amelyik isteni, de az Adhart a kozmoszból kell felépíteni.

Sri Aurobindo: Mindenkinek ezt kell tenni, amikor megszületik. A lélek az, amelyik maradandó.

Kérdés: Egy Avatár a kozmoszból alkot magának egy új elmét, életet és testet, vagy megszerez egy megszabadult emberi lényt, és a külső személyiségét használja a saját megnyilvánulásához?

Sri Aurobindo: Az egy megszállás lenne, nem egy Avatár. Az Avatár, úgy mondják, születéstől fogva az. Minden lélek a kozmikus elméből, életből és anyagból merít a születésekor, hogy egy új külső személyiséget alakítson ki magának. Mi gátolja az Istenit, hogy ugyanezt tegye? Ami születésről születésre fennmarad, az a belső lény.

Kérdés: Azt írtad: “Az Avatár egy különleges megnyilvánulás, míg a fennmaradó időben az Isteni Vibhutiként dolgozik a közönséges emberi korlátokkal.” Nem találja nehéznek az Isteni, hogy egy Vibhutivá formálja magát, és elfogadja az emberi korlátokat?

Sri Aurobindo: Miért lenne nehéz? Még az Avatár is elfogad korlátokat a munkájához.

Kérdés: Mivel egy Avatár egy isteni Képességgel, Fénnyel és Ánandával jön ide, miért kell neki a szadhanának ugyanazon folyamatán keresztülmennie, mint egy közönséges szadhaknak?

Sri Aurobindo: Az Avatárnak nem kötelessége nem emberi módon tevékenykednie – elfogadja az emberi cselekvést, és emberi módszereket használ emberi tudattal az előtérben és az Istenivel a háttérben. Ha nem tenné, akkor nem lenne értelme és senkinek nem lenne hasznára, hogy emberi testet ölt. Maradhatott volna éppen fent is, és onnan végezhetett volna el dolgokat.

Kérdés: Az Avatárnak, eltérően a Vibhutitól, nincs szüksége, hogy kielégítse a vitálisát. [Sri Aurobindo széljegyzete: “Miért ne kellene?”] Mert a vitálisának nincsenek olyan sóvárgásai és vágyai, mint amilyenek a mi vitálisunknak vannak. Ő fölöttük áll. És ha úgy tűnik, hogy kielégíti őket, az csak azért van, hogy tapasztalatot és ismeretet szerezzen a vitális világokról.

Sri Aurobindo: Ez az egész tévedésen alapul. Az Avatár az instrumentális részeiben magára veszi az emberiség természetét, mindamellett a háttérben működő tudat isteni.

Kérdés: Amikor az Isteni (Avatárként) leereszkedik ide, lepleznie kell magát, és a kozmikus alkotás egy közönséges embereként kell bánnia a világgal és annak folyamataival [Sri Aurobindo széljegyzete: “Pontosan.”]. De a háttérben tökéletesen tudatában van, mi történik. Az univerzális erők nem tehetik őt az eszközükké, ahogy velünk teszik.

Sri Aurobindo: Ez nem akadályozza meg az Avatárt, hogy úgy működjön, ahogy az emberek működnek, és felhasználja a Természet folyamatait az életéhez és a munkájához.

Kérdés: A fenti válaszod azt jelenti, hogy az Avatárok is kielégítik a vágyaikat, sóvárgásaikat, testi vágyukat, stb., mint a világi ember?

Sri Aurobindo: Mit értesz testi vágy alatt? Az Avatárok megházasodhatnak, és lehet gyerekük, és ez szex nélkül nem lehetséges; lehetnek baráti, ellenséges, családi érzéseik, stb. – ezek vitális dolgok. Azt hiszem, az a benyomásod, hogy egy Avatárnak szentnek vagy jóginak kell lennie.

Kérdés: Természetesen az Avatárok megházasodhatnak és kielégíthetik a vitális folyamatokat. De valóban úgy élvezik azokat, mint a közönséges emberek? Miközben megelégedéssel töltik el a külső lényüket, nem maradnak tudatában fent az Istenivel való egységüknek?

Sri Aurobindo: A jóga gyakorlása előtt nem feltétlenül van fent bármiféle egység. A tudatnak van egy kapcsolata az elfátyolozott Istenivel, és ebből egy működése, de ez nem függ a jóga gyakorlásától.

 Nagin Doshi, Guidance from Sri Aurobindo,VolI, pp.278-85.

1 Comment

  1. Kepes József
    feb 29, 2016

    Érdekes összefoglaló. Csodálatos asram lehetett az ott.

Submit a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.