A Nagy Francia Forradalom (1)

A Nagy Francia Forradalom nagysága nem abban van, amit véghezvitt, hanem abban, amit gondolt, és ami volt. Működése főképp romboló volt. Sok dolgot előkészített, de semminek sem rakta le az alapját. Még Napóleon konstruktív tevékenysége is csak egy félkész házat épített, amelyben megpihenhettek 1789. ideái, amíg nem áll készen a világ, hogy jobban megértse, valóban végrehajtsa őket. Maguk az ideák nem voltak újak; léteztek a Kereszténységben, és a Kereszténység előtt a Buddhizmusban; de 1789-ben először váltak ki az Egyházból és a Könyvből, és megkísérelték újjáalakítani az államhatalmat és a társadalmat. Sikertelen kísérlet volt, de még a kudarc is átalakította Európa képét. És ez a...

Tovább

A JÓGA LÉLEKTANA

A Jóga nem az emberi elme egy modern találmánya, hanem a mi ősi és történelem előtti tulajdonunk. A Véda a mi legrégebbi, még használatos emberi dokumentumunk, és egy nézőpontból a Véda a Jógával kapcsolatos gyakorlati utalásoknak egy kiemelkedő gyűjteménye. Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere; az összes filozófia, költészet és a géniuszok művei tudatosan vagy nem tudatosan a Jógát eszközként felhasználják. Mi úgy hisszük, hogy Isten a világot a Jóga által teremtette, és a Jóga által fogja ismét Önmagába visszavonni. Jogah prabhavapjajau – Jóga a dolgok születése és elmúlása. Amikor Srí Krisna felfedi Ardzsunának a Teremtésének a nagyszerűségét, és a módszert, ahogyan azt a logikai...

Tovább

Napóleon (1)

Napóleon neve minden fajta kritikák elfogultságainak a küzdőtere, és az emberek a részrehajlásuk, lelki beállítottságuk és politikai véleményük szerint szeretik és gyűlölik, magasztalják fel és pocskondiázzák a Korzikait. Napóleont hibáztatni olyan, mint bírálni a Mont Blanc-ot vagy sárral dobálni a Kancsendzöngát. Ezt a fenomént meg kell érteni és ismerni kell, nem hibáztatni vagy dicsőíteni. Csodálnunk kell őt, de elmeként és nem moralistaként. Sem a dicsőítői, sem a bírálói nem fogták fel eléggé, hogy Bonaparte egyáltalán nem ember volt – ő egy erő volt. Az erőnek csak a természetét kell tekintetbe vennünk. Vannak emberek, akik maguktól értetődően emberfelettiek, nagy szellemek, akik csak...

Tovább

Az ember lelke egy lényekkel teli világ

Az ember lelke egy lényekkel teli világ, egy királyság, melyben hadseregek csapnak össze, hogy elősegítsenek vagy akadályozzanak egy páratlan győzelmet, egy ház, ahol az istenek a vendégeink és amelyet a démonok igyekszenek hatalmukban tartani; a lélek energiáinak a teljessége és lényének kiterjedtsége egy átfogó, rendezett és megtisztított áldozatnak teremt helyet egy mennyei összejövetelhez. – Sri Aurobindo: A Véda Titka / The Secret of the Veda

Tovább

Ha valamit nem értesz…

… olvasol valamit és ráakadsz egy gondolatra, amit nem értesz – meghalad téged, semmit nem értesz, és a fejedben úgy hever, akár egy tégla, és ha próbálsz megérteni, akkor az egyre jobban olyan lesz, mint egy tégla, mint egy merev valami, és ha makacsul kitartasz, akkor ez fejfájást okoz. Csak egyetlen teendő van: ne küzdj a szavakkal, maradj ilyen (kézmozdulat: kinyújtott, mozdulatlan), lazulj el, egyszerűen tágulj, tágulj. És ne próbálj megérteni, legfőképpen ne próbálj megérteni – hagyd bejönni a dolgot, így, teljesen finoman, és lazulj el, lazulj el, és ebben az ellazulásban a fejfájásod elmúlik. Már nem gondolsz semmire, vársz néhány napot, és belülről felfogod: „Ó, mennyire világos! Értem, amit...

Tovább

Gondolatmentes Csend

ABBÓL, AMIT AZ ELME EL TUD VÉGEZNI, SEMMI SINCS, AMIT NE LEHETNE JOBBAN ELVÉGEZNI AZ ELME MOZDULATLANSÁGÁBAN ÉS GONDOLATMENTES CSENDJÉBEN. Sri Aurobindo: Az Isten Órája / The Hour of God

Tovább

NEM A JELENLEGI CIVILIZÁCIÓT KELL MEGMENTENI, A VILÁGOT KELL MEGMENTENI

Ami a jelenlegi emberi civilizációt illeti. Nem ezt kell megmenteni; a világot kell megmenteni, és az biztos meg is lesz mentve, bár lehet, hogy nem olyan könnyen vagy olyan hamar, ahogy azt egyesek kívánják vagy elképzelik, vagy úgy, ahogy elképzelik. A jelennek biztosan változnia kell, de a kérdés az, hogy egy pusztulással vagy egy nagyobb Igazság alapzatán egy új építkezéssel. Az Anya a kérdést függőben hagyta, és én is csak ugyanezt tudom tenni. Végül is bölcs embernek – hacsak nem próféta vagy a Madraszi Asztrológiai Hivatal Igazgatója – gyakran meg kell elégednie az asquith-i állásponttal. Sem az optimizmus, sem a pesszimizmus nem az igazság: ezek csak az elmének az eljárásai vagy a vérmérsékletnek a...

Tovább

MI VÉGTELENÜL FONTOSAK VAGYUNK A MINDEN SZÁMÁRA, DE SZÁMUNKRA A MINDEN JELENTÉKTELEN

Jelenleg hamisan vesszük számításba a dolgokat. Mi végtelenül fontosak vagyunk a Minden számára, de számunkra a Minden jelentéktelen; csak mi vagyunk fontosak önmagunknak. Az eredendő tudatlanság ismertetőjele – ami egyben az ego gyökere –, hogy csupán önmagával, mint középponttal tud gondolkodni, mintha az lenne a Minden, és abból, ami nem ő maga, csak annyit fogad el, amennyire egy mentális tudás hajlamos, vagy amennyire a környezetének összeütközései kényszerítik, hogy elfogadjon. Még amikor filozofálni is kezd, nem azt állítja, hogy a világ csak benne és az ő tudata által létezik? Számára a tudatának az állapota vagy a mentális normái a valóság ismérvei; minden, ami kívül esik az érdekszféráján vagy...

Tovább

Az indiai civilizáció örök szelleme

Mert végül is a lényben az akarat adja meg a körülményeknek a jelentőségüket, és gyakran egy nem várt jelentőséget; a látszólagos valódiság aspektusa egy félrevezető mutató. Ha egy népben vagy civilizációban az akarat a halál felé irányul, ha ragaszkodik a hanyatlás kimerültségéhez, vagy a haldoklók békén hagyásához, sőt még erősen is vakon kitart olyan hajlamok mellett, amelyek megsemmisüléshez vezetnek, vagy ha csak a holt Idő képességeit tartja becsben és a jövő képességeit ettől eltaszítja, ha előnyben részesíti azt az életet, ami volt azzal szemben, ami lesz, akkor semmi sem fogja megmenteni, még az erő és az eszközök és az intelligencia bősége sem, még az életre irányuló megannyi felhívás...

Tovább

CÉL AZ ÉLETBEN

A céltalan élet mindig egy nyomorúságos élet. Mindegyikünknek kell, hogy legyen célja. De ne feledjétek, hogy a cél minőségétől fog függni az élet minősége. A célotok emelkedett és mindenre kiterjedő, nemes és önzetlen kell, hogy legyen; ez teszi majd értékessé az életeteket önmagatok és mások számára. De bármi légyen is az ideálotok, azt nem lehet tökéletesen megvalósítani, hacsak nem valósítjátok meg magatokban a tökéletességet. Ahhoz, hogy dolgozzatok a tökéletességeteken, az első lépés, hogy váljon tudatossá számotokra az énetek, lényetek különböző részei és azok megfelelő aktivitása. – Az Anya  

Tovább

A HÁBORÚ EGY BENNÜNK LÉVŐ LÉLEKTANI SZÜKSÉGLET

Ameddig a háború lélektanilag nem válik lehetetlenné, addig fenn fog maradni, vagy – ha el is űzzük egy időre – vissza fog térni. Azt reméljük, hogy maga a háború vet majd véget a háborúnak; hogy a kár, a szörnyűség, a mészárlás, a békés élet felforgatása, a dolog egész zavaros, vérengző őrülete olyan kolosszális méreteket öltött vagy fog ölteni, hogy az emberi faj kimerültségében és undorában messze el fogja vetni ezt a borzalmat. Azonban a kimerültség és az undor, a szörnyűség és a sajnálat nem maradandó tényezők, sőt még az sem, ha a szemünk megnyílik a józan ész felé azon gyakorlati tények láttán, mint az emberi élet és energia elvesztegetése és a baj és a tékozlás; ezek csak addig...

Tovább

Istent csak úgy tudja az ember elérni, ha Istenné válik

BIZONYOSSÁGOK A mélységben van egy nagyobb mélység, a magasságban egy nagyobb magasság. Előbb fogja az ember elérni a végtelenség határait, mint saját lénye teljességét. Mert ez a lény végtelenség, ez a lény Isten. Végtelen erőre törekszem, végtelen tudásra, végtelen boldogságra. El tudom ezt érni? Igen, de a végtelen természete az, hogy nincs vége. Ne mondd tehát, hogy én elérem azt. Én azzá válok. Istent csak úgy tudja az ember elérni, ha Istenné válik. De mielőtt eljutna hozzá, kapcsolatba tud vele lépni. Istennel kapcsolatba lépni: Jóga – amely a legmagasabb extázis, a legnemesebb hasznosság. Vannak az emberiség lehetőségein belül olyan kapcsolatok, amelyeket már kifejlesztettünk. Ezek az ima, az...

Tovább

Gondolatok és Felvillanások

Az ember kezdetben vakon keres, és még azt sem tudja, hogy az isteni énjét keresi; mert az anyagi Természet homályából indul, és még amikor kezd is látni, sokáig megvakítja a fény, amely növekszik benne. Isten is homályosan válaszol a keresésére; Ő keres, és úgy élvezi az ember vakságát, mintha az egy kisgyerek keze lenne, amely tapogatódzva keresi az anyját. Sri Aurobindo Thoughts and Glimpses, Cent. Vol. 16, p. 382 Az Anya kommentárja itt...

Tovább

122-124. Aforizma

122. Ha nem akarsz a Vélemény játékszere lenni, akkor először vizsgáld meg, milyen szempontból igaz az elgondolásod, majd tanulmányozd, milyen szempontból igaz annak az ellenkezője és ellentéte; végül fedezd fel ezen különbségek okát és Isten harmóniájának a kulcsát. 123. Egy vélemény sem nem igaz, sem nem hamis, hanem csak hasznos az élethez vagy haszontalan; mert a vélemény az Idő teremtménye, és idővel elveszíti a hatását és értékét. Emelkedj a vélemény fölé, és keress örökérvényű bölcsességet. 124. Használd fel a véleményt az élethez, de ne hagyd, hogy kötelékével megbéklyózzon. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

Gondolatok és Felvillanások

Amikor túlhaladtunk az ismereteken, akkor lesz Tudásunk. Az Értelem volt a segítőnk; az Értelem a korlátunk. Amikor túlhaladtunk a szándékokon, akkor lesz Képességünk. Az Erőfeszítés volt a segítőnk; az Erőfeszítés a korlátunk. Amikor túlhaladtunk az élvezeteken, akkor lesz Mennyei Boldogságunk. A Vágy volt a segítőnk; a Vágy a korlátunk. Amikor túlhaladtunk az egyediségen, akkor leszünk valódi Személyek. Az Ego volt a segítőnk; az Ego a korlátunk. Amikor túlhaladtunk az emberi természeten, akkor leszünk az Ember. Az Állat volt a segítőnk; az Állat a korlátunk. Sri Aurobindo Thoughts and Glimpses, SABCL, Vol. 16, p. 377 Az Anya kommentárja hozzá itt...

Tovább

A végtelen Energia mennyiségi és minőségi illúziója

AMIKOR elfordítjuk szemlélő tekintetünket a korlátozott és mulandó érdekességekkel való egoisztikus elfoglaltságától, és a világra szenvtelen és kíváncsi szemmel nézünk, amely csak az Igazságot kutatja, akkor az első eredményünk a végtelen létezés, a végtelen mozgás, a végtelen aktivitás egy határtalan energiájának az észlelése, amely a korlátlan Térben, az örök Időben özönlik kifelé, egy létezésnek az észlelése, amely végtelenül felülmúlja az egónkat vagy bármelyik egót vagy az egók bármely együttesét, amelynek mérlegében az eónok lenyűgöző alkotásai jóformán egy pillanatnak a porszemei, és amelynek felmérhetetlen végösszegében a megszámlálhatatlan miriádok csak mint egy jelentéktelen...

Tovább

117-121. Aforizmák

117. “Nincs olyan, hogy én nem léteztem ezelőtt, vagy te, vagy ezek a királyok, és olyan sincs, hogy mi mind nem leszünk ezután.” Nem csak Brahman, hanem a lények és a dolgok Brahmanban is örökkévalók; az ő teremtésük és pusztulásuk egy bújócskajáték a külső tudatunkkal. 118. Az egyedüllét szeretete a tudásra irányuló beállítottság egyik jele; de magát a tudást csak akkor érjük el, ha a tömegben, a csatában és a piactéren is határozottan érzékeljük az egyedüllétet. 119. Ha akkor, amikor nagy dolgokat teszel és óriási eredményeket idézel elő, meg tudod érezni, hogy te semmit nem teszel, akkor tudd meg, hogy Isten eltávolította az Ő pecsétjét a szemhéjadról. 120. Ha akkor, amikor egyedül, mozdulatlanul...

Tovább

Abszolút bizonyossággal tudom, hogy a Szupramentális egy igazság, és az eljövetele elkerülhetetlen

„Már beszéltem a világ rossz körülményeiről; az okkultisták szokásos elképzelése erről az, hogy minél rosszabbak a körülmények, annál valószínűbb egy beavatkozás vagy fentről egy új kinyilatkoztatás megjelenése. A közönséges elme ezt nem tudhatja: vagy hinnie kell vagy tagadnia, vagy várni és meglátni. Ami azt illeti, hogy az Isteni komolyan akarja-e, hogy valami történjen: én úgy hiszem, ez elő van irányozva. Abszolút bizonyossággal tudom, hogy a Szupramentális egy igazság, és az eljövetele magában a dolgok természetében elkerülhetetlen. A kérdés a mikorra és a hogyanra vonatkozik. Ez is valahonnan fentről van eldöntve és eleve elrendelve; de itt van megküzdve érte, a szembennálló erők egy elég...

Tovább

Az intuitív tudástól a tapasztalaton alapuló tudományig

Az emberben való működésének jellemző természete által azonban az Intuíció – amely általában a fátyol mögül hat, és mindenekelőtt az ember kevésbé megvilágított, a magát kevésbé kifejezni képes részeiben – a fátyol előtt, az ébrenléti tudat gyenge fényében csak azon eszközök által teljesített szolgálatot, amelyek nem képesek teljesen magukba foglalni az üzeneteit: az Intuíció nem képes az igazságot abban a rendezett és érthetően kifejezett formában átadni nekünk, amelyet a természetünk igényel. Mielőtt a közvetlen tudás bármi ilyenfajta teljességét elő tudná idézni bennünk, ahhoz a felszíni lényünkben meg kellene szerveződnie, és megszereznie ott a vezető szerepet. A felszíni lényünkben...

Tovább

A tiszta Létező intuitív felismerése

A Szat Brahman, a tiszta, meghatározhatatlan, végtelen, abszolút Létezés az a végső fogalom, amelyre a Védantikus elemzés eljut az univerzummal kapcsolatos véleményében, az az alapvető Valóság, amelyet a Védantikus tapasztalás felfedez mindazon mozgás és képződmény mögött, amely a látszólagos valóságot alkotja. Nyilvánvaló, hogy amikor alapul tekintjük ezt az elgondolást, akkor teljesen mögé megyünk annak, amit a mindennapi tudatunk, a normál tapasztalásunk tartalmaz vagy igazol. Az érzékek vagy az érzék-elme egyáltalán semmit nem tud semmilyen tiszta vagy abszolút létezésről. Mindaz, amit az érzék tapasztalatunk mond nekünk, az forma és mozgás. A forma létezik, de egy olyan létezéssel, amely nem tiszta, hanem...

Tovább

41. Aforizma

41 (40.) Négy nagyon nagy esemény van a történelemben: Trója ostroma, Krisztus élete és keresztre feszítése, Krisna száműzetése Brindavánban és a beszélgetés Ardzsunával Kuruksétra mezején. Trója ostroma hozta létre Hellászt, a száműzetés Brindavánban hozta létre az áhítatos vallást, (mert előtte csak meditáció és istenimádás létezett), Krisztus a keresztjéről emberségessé tette Európát, a beszélgetés Kuruksétránál pedig még meg fogja szabadítani az emberiséget. Mégis azt mondják, e négy esemény egyike sem történt meg sohasem. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

Új könyv – A Jóga megvilágítása

Tovább

42. Aforizma

42. (41.) Azt mondják az Evangéliumok hamisítványok, és Krisna a költők alkotása. Adj hálát akkor Istennek a hamisítványokért, és hajolj meg az alkotók előtt. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/41

Tovább

Érzékszervek nélküli közvetlen érzékelés

A mentális és érzéki tudás – ahogy az jelenleg bennünk meg van szerveződve – e természetéből az következik, hogy a fennálló korlátainkban nincs elkerülhetetlen szükségszerűség. Ezek egy evolúció eredményei, amelyben az elme hozzászoktatta magát, hogy normál eszközeiként függjön bizonyos fiziológiai funkcióktól és azok reakcióitól, amelyekkel kapcsolatba lép az anyagi univerzummal. Következésképpen, bár az a szabály, hogy amikor tudatába akarunk jutni a külső világnak, ezt közvetetten, az érzékszerveken keresztül kell megtennünk, és a dolgok és emberek igazságáról csak annyit tudunk megtapasztalni, amennyit az érzékeink felénk közvetítenek, ez a szabály csak egy domináns szokásnak a rendje. Az elme...

Tovább

40. Aforizma

40. (39.) Néha az ember azt kell, hogy higgye, igazán csak azok a dolgok számítanak, amelyek sohasem történtek meg; mert mellettük a történelmi vívmányok többsége szinte halványnak és eredménytelennek tűnik. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/39

Tovább

A tiszta értelem és a lélektani tapasztalás

Az emberi értelemnek kettős működése van: egy vegyes vagy alárendelt és egy tiszta vagy független. Az értelem egy vegyes működést fogad el, amikor az érzékek útján felfogható tapasztalás körébe korlátozza önmagát, annak törvényét a végső igazságként fogadja el, és csak a jelenség tanulmányozásával törődik, azaz a dolgok megjelenéseivel a viszonyaikban, folyamataikban és hasznosságaikban. Ez a racionális működés képtelen megismerni azt, ami van, csak azt ismeri, ami úgy tűnik, hogy van, nincsen mérőónja, amellyel meg tudja mérni a létezés mélységeit, csak a kialakulás tereit tudja felmérni. Másrészt az értelem bebizonyítja a tiszta működését, amikor az érzékekkel felfogható tapasztalatainkat...

Tovább

38-39. Aforizma

38. (37.) Egyesek azt mondják, Krisna sohasem élt, ő egy legenda. Úgy gondolják a földön; mert ha Brindaván sehol sem létezett, akkor a Bhagvatot nem lehetett volna megírni. 39. (38.) Különös! A németek megcáfolták Krisztus létezését; mégis a keresztre feszítése még mindig nagyobb sorsdöntő tény marad, mint Caesar halála.  Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

36-37. Aforizma

36. (35). Az emberek még mindig szerelmesek a bánatba; amikor látnak valakit, aki túlságosan felette áll bánatnak vagy örömnek, szidják, és rákiáltanak: “Ó, te érzéketlen!” Ezért Jézus még mindig ott függ Jeruzsálemben a kereszten. 35. (36). Az emberek szerelmesek a bűnbe; amikor látnak valakit, aki túlságosan felette áll bűnnek vagy erénynek, szidják, és rákiáltanak: “Ó, te kötelezettség szegő, te bűnös és erkölcstelen!” Ezért Sri Krisna a mai napig nem él Brindavánban. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

Az Isteni Élet – Az Ego és a Dualitások

A 7. fejezet itt olvasható: http://aurobindo.hu/az-isteni-elet/az-isteni-elet-7/

Tovább

27. (26.) Aforizma

26. Sir Philip Sidney azt mondta a bűnözőre, akit akasztáshoz vezettek: “Csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy nem Sir Philip Sidney megy ott.” Bölcsebben azt mondta volna: “Isten kegyelméből ott megy Sir Philip Sidney.” Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

Az Emberiség Ciklusa — Az Eljövendő Szubjektív Kor

3. AZ ELJÖVENDŐ SZUBJEKTÍV KOR

Tovább

29. (28.) Aforizma

28. Napóleont zsarnoknak és császári gyilkosnak nevezték; én viszont Istent láttam felfegyverkezve keresztülgázolni Európán. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/28

Tovább

46. (45.) Aforizma

46. (45.) A logika az Igazság legnagyobb ellensége, ahogyan az önelégültség a legnagyobb ellensége az erénynek – mert az egyik nem látja a saját tévedéseit, és a másik sem a saját tökéletlenségeit. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/45

Tovább

Oktatás és nevelés vs önnevelés

E mögött az emberiség minden reménye azokba az újszülött és még alárendelt irányzatokba van vetve, amelyek magukban hordozzák az ember a saját lényével, embertársaival és az egyéni és társadalmi életének kialakításával kapcsolatos új szubjektív és pszichikai magatartásának a magját. Ezen irányzatok jellegzetes ismérve figyelhető meg a gyerekek oktatásával és felnevelésével kapcsolatos új elgondolásokban, ami nagyon elfogadottá vált a háború előtti érában. Azelőtt az oktatás pusztán a gyerek természetének egy mechanikus belekényszerítése volt a képzés és tudás önkényes sablonjába, amelynek során az egyéni szubjektivitása volt az utolsó, amit tekintetbe vettek, és a családi nevelése a...

Tovább

Az Isteni Élet – Az Ember az Univerzumban (részlet)

Az univerzum és az egyén az a két lényeges megjelenés, amelyekbe leereszkedik a Megismerhetetlen, és amelyeken keresztül kell őt megközelíteni; mert más közbenső kollektivitások csak az ő kölcsönhatásukból születnek. A legfelsőbb Valóságnak ez a leereszkedése természetében egy ön-álcázás; és a leereszkedésben egymásra következő szintek vannak, az álcázásban egymást követő fátylak. A feltárulás szükségképpen egy felemelkedés formáját veszi fel; és szükségképpen mind a felemelkedés, mind a feltárulás fokozatosan előrehaladó. Mert az Isteni leereszkedésében minden egymásra következő szint az ember számára egy stádium egy felemelkedésben; minden fátyol, amely elrejti az ismeretlen Istent az...

Tovább

Nirodbaran: Levelezés Sri Aurobindóval — Orvosi Témák (1)

Az orvos és az Isteni Erő Az volt a benyomásom, hogy nem lelkesedsz az orvostudomány iránt, vagy legalábbis annak gyakorlása iránt. Ha tudtam volna, hogy alig várod, hogy igazold a ti 20,000-eteket, akkor ebben az irányban hasznosíthattunk volna. Komolyan gondolod? … Nos, az Anya gondolt rád, amikor azt akartuk, hogy valaki betöltse azt a lyukat, ami a bogaras X hagyott maga után, és azt sem tudjuk, mit csinálunk, amikor B elmegy, hogy ellenőrizze a családi ügyeinek alakulását. Elvetettük az elképzelést, mert azt hittük, talán nem csak nem leszel lelkes, hanem a lelkesnek az ellenkezője leszel, hogy ismét doktor úr legyél. Amikor azonban szeretettel és sóvárgással beszéltél a 20.000-ről, megdörzsöltem a szememet, és azt...

Tovább

Nirodbaran Levelezés Sri Aurobindóval — Spiritualitás (2)

Folytatás Előző rész A Szupraértelem megértése A Szupraértelem dolgod összezavarja a megértésünket, és egyesek közülünk szkeptikusak vele kapcsolatban, egyesek pedig úgy gondolják jelenleg nem érdemes ezzel törődni. Nos, lehet, hogy nem szükséges megérteni, de tanácsos nem félreérteni. A szkepticizmus ostobaság, mert hogyan tud valaki olyasmi mellett vagy ellen állást foglalni, amit egyáltalán nem tud vagy nem ért meg? Biztosan jobb nem törődni vele, és azt csinálni, ami azonnal szükséges. A megértésének kísérlete sokakat oda vezetett, hogy olyasmit tekintettek a Szupraértelemnek, ami még spirituális [szellemi] sem volt, és hogy magukat emberfelettieknek képzelték, amikor nem tettek mást, csak fejest ugortak az...

Tovább

Nirodbaran Levelezés Sri Aurobindóval — Spiritualitás (1)

Folytatás A Szupraértelem megértése Nem óhajtasz semmit mondani a Szupramentálisról, amíg le nem ereszkedik. Ez a nagy titokzatosság körülötte az, ami arra késztet, hogy vakon bízzunk benne, és a Szupraértelem szó szájról-szájra terjed. Óh, bárcsak halvány sejtelmünk lenne róla! Nincs nagy haszna ennek a szájról-szájra dolognak. Ha az emberek komolyan hozzáfognának a pszichikai vagy spirituális megnyílás feladatának, az sokkal hasznosabb lenne – még a Szupramentális eljöveteléhez is. Ha próbálnék felvilágosítást adni a Szupramentálissal kapcsolatban, akkor a Szupramentálissal mindennek VÉGE lenne. A szádhakok életének hátralevő része azzal telne, hogy megvitatnák a szupramentálist, és hogy milyen közel van...

Tovább

A Jóga Alapismeretei – XI. Az Átalakulás

Előző rész Folytatás K: Melyek azok a legfőbb akadályok, amelyek az átalakulás útjában állnak? A: Csak három alapvető akadály van, amelyek útban állhatnak: (1) A hit hiánya, vagy az elégtelen hit. (2) Az egoizmus – az elme ragaszkodik a saját elképzeléseihez, a vitális jobban szereti a saját vágyait egy igaz önátadásnál, a fizikai állhatatosan kitart a saját szokásai mellett. (3) Valamiféle tehetetlenség vagy alapvető ellenállás a tudatban, amely nem akar megváltozni, mert ez túl nagy erőfeszítés, vagy mert nem akar hinni a képességében vagy az Isteni hatalmában – vagy más inkább tudatalatti okból. Magadnak kell megnézned melyik ezek közül. K: Mit jelent a fenti válaszban a „fizikai állhatatosan kitart a...

Tovább

543-547. Aforizma

TOVÁBBI AFORIZMÁK 543. Isten a legfőbb Jezsuita Atya. Mindig rosszat tesz, hogy jó származhasson belőle; mindig félrevezet egy kiemelkedőbb irányítás érdekében; mindig elnyomja az akaratunkat, hogy az végül egy végtelen szabadságot érhessen el. 544. Isten számára a Gonoszságunk nem gonoszság, hanem nem-tudás és tökéletlenség, jóságunk pedig egy kisebb tökéletlenség. 545. Egy bigott vallásos igazat mond, bár túl erőszakosan, amikor azt állítja, hogy még a legnagyszerűbb és legtisztább erényünk is hitványság Isten isteni természete előtt. 546. Jón és rosszon túl lenni, nem azt jelenti, hogy közömbösen követünk el bűnt vagy cselekszünk erényeset, hanem hogy elérünk egy magas és univerzális jóságot. 547....

Tovább

531-542. Aforizma

531. Isten és az Ő angyalainak hangját nem hallani – ez a világ elképzelése az épelméjűségről. 532. Lásd Istent mindenütt, és ne ijedj meg az álarcoktól. Hidd el, hogy minden hamisság vagy készülőben lévő igazság vagy megszakadásban lévő igazság, minden kudarc egy álcázott eredményesség, minden gyengeség egy önmagát a saját meglátásától elrejtő erő, minden fájdalom egy titokzatos és heves eksztázis. Ha szilárdan és lankadatlanul hiszel, akkor végül meg fogod látni és tapasztalni a Teljesen-igazat, a Mindenhatót és a Teljesen-üdvözültet. 533. Az emberi szeretet kudarcot vall a saját eksztázisától, az emberi erő kimerül a saját erőfeszítésétől, az emberi tudás olyan árnyékot vet, amely az...

Tovább

Facebook – Sri Aurobindo idézetek

Az alábbi oldalon a facebookon is olvashatsz hosszabb-rövidebb Sri Aurobindo idézeteket: www.facebook.com/sri.aurobindo.idezetek

Tovább

111-112. Aforizma

111. A tudás olyan az eredményeivel, mint egy gyerek; mert ha felfedez valamit, akkor ujjongva és kiabálva rohangál az utcákon; a Bölcsesség sokáig egy gondolatteli és hatalmas csendbe rejti el az övéit. 112. A Tudomány úgy beszél és viselkedik, mintha minden tudást meghódította volna; a Bölcseség, amint sétál, hallja magányos lépteit mérhetetlen Óceánok partján visszhangzani. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai itt olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/111-112

Tovább

524-530. Aforizma

524. A sajnálat olykor jó pótléka a szeretetnek; de soha sem több, mint pótlék. 525. Az önsajnálat mindig az önszeretetből születik; de mások sajnálata nem mindig születik a sajnálat tárgya iránti szeretetből. Ez néha a saját érdeket szem előtt tartó visszariadás a fájdalom látványától; néha a gazdag ember lenéző alamizsnája a koldusnak. Fejleszd ki inkább Isten isteni részvétét, mint az emberi sajnálatot. 526. Nem a sajnálat, amely megmarja a szívet és gyengíti a belső tagokat, az az erény, amelyet bátorítanunk kellene, hanem egy istenien mesteri és háborítatlan részvét és szolgálatkészség. 527. Rájönni, hogy egy ember testének vagy elméjének megóvása a szenvedéstől nincsen mindig akár a lélek, az...

Tovább

494-523. Aforizma

494. Régen gyűlöltem és kerültem a fájdalmat, és zokon vettem a büntetést, amit kiszabott rám; de most úgy találom, ha nem szenvedtem volna így, akkor most kiképezve és tökéletesítve az elmémben, szívemben és testemben nem rendelkeznék a gyönyörnek ezzel a végtelenül és sokfélén érzékeny befogadóképességével. Isten végül beigazolja önmagát, még ha kíméletlennek és zsarnoknak is álcázza önmagát. 495. Megesküdtem, hogy nem fogok szenvedni a világ bánatától és a világ butaságától és kegyetlenségétől és igazságtalanságától, és szívemet olyan keménnyé tettem ridegségben, mint az alsó malomkő, és az elmémet olyanná, mint a kard csiszolt felülete. Többé nem szenvedtem, de az élvezet...

Tovább

Nem lehet valódi béke, amíg az ember szíve ki nem érdemli a békét

Nem lehet valódi béke, amíg az ember szíve ki nem érdemli a békét; Visnu törvénye nem érvényesülhet, amíg Rudrának nem fizettük meg az adósságunk. Forduljunk félre ebben az esetben, és hirdessük a még ki nem fejlődött emberiségnek a szeretet és béke törvényét? Kell, hogy legyenek a szeretet és egység tanítói, mert a végső megváltás így kell, hogy eljöjjön. De amíg az emberben nem áll készen az Idő-Szellem, addig a belső és végső nem kerekedhet felül a külső és közvetlen valóságon. Krisztus és Buddha jöttek és mentek, de még mindig Rudra tartja a világot a tenyerében.  És eközben az emberiség szenvedélyes előre irányuló munkálkodása – amelyet gyötörnek és sanyargatnak az egoisztikus erő...

Tovább

110. Aforizma

110. Kétségtelenül nagy eredmény megfigyelni a nap összetételét vagy a Mars vonalait; de ha megvan eszközöd, amely úgy tudja megmutatni egy ember lelkét, ahogyan egy képet látsz, akkor úgy fogsz mosolyogni a fizikai Tudomány csodálatos jelenségein, mint csecsemők játékain. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol-thoughts-and-aphorisms/110 Békés Boldog Karácsonyt Kívánok minden kedves...

Tovább

Az Integrált Jóga Célja (1)

Ennek a jógának a célja, hogy alkotórészei legyünk az Isteni Jelenlétnek és Tudatnak, és az ő tulajdonuk legyünk, hogy csakis az Isteni kedvéért szeressük az Istenit, hogy természetünkben az Isteni természetévé változzunk át, valamint hogy az akaratunkban és munkáinkban és életünkben az Isteni eszközévé váljunk. Nem célja, hogy nagy Jógik vagy Emberfelettiek, Szupermenek legyünk (bár ez megtörténhet), vagy hogy ego hatalma, büszkesége vagy élvezete céljából ragadjuk meg az Istenit. A jóga nem a Moksáért van, bár eljön általa a megszabadulás, és minden más is jöhet, de ezek nem szabad, hogy a céljaink legyenek. Célunk egyedül az Isteni. *** Pusztán azzal az elképzeléssel kezdeni el ezt a jógát, hogy egy...

Tovább

109. Aforizma

109. Minden dolog nehéznek tűnik az embernek, amely az általa elért szint felett van, és ezek nehezek a saját erejére utalt erőfeszítése számára; de azonnal könnyűvé és egyszerűvé válnak, amikor Isten az emberben átveszi az egyezség végrehajtását. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol-thoughts-and-aphorisms/109

Tovább

A Fizikai Átalakítása (5)

Előző rész III Az az érzés, hogy elhagyatottak vagyunk, hogy az akadály elhárítása lehetetlenség, magához a zavarossághoz hasonlóan a fizikai tudat jellemzője, amely tehetetlen és gépies, és megszokta, hogy tehetetlenül mozgassák azok az erők, amelyek csak megszerzik felette az uralmat. Az elhagyatottságnak és a lehetetlenségnek ez az érzése azonban valótlan, és ahhoz, hogy felülkerekedjünk a fizikai akadályon, amely máskülönben nagymértékben késleltetné a fejlődést, teljesen lehetséges és nagyon is szükséges, hogy ne engedjünk neki, ne fogadjuk el, távolítsuk el. *** Igen; ez is a fizikai tudat hibája. Az a rögeszméje, hogy „ami van”, annak lennie kell – hogy a dolgok megszokottságán nem lehet változtatni....

Tovább