Jézusról

Jézus egy nagy gondolkodó volt, egy olyan ember, aki – látszólag saját erejére utaltan, bár ez nem biztos – megragadott valamit az isteni tudásból, de azok a szerzők, akik feljegyezték a mondásait, legnagyobbrészt átlagos, nagyon korlátozott műveltségű és behatárolt gondolkodású emberek voltak, és ők úgy tűnik, durván félreértették legmélyebb mondásait. Például, amikor azt mondta, „Én és az Atyám egyek vagyunk”, kifejezve azt a mély igazságot, hogy az emberi én és az isteni én azonosak, akkor ők azt képzelték, ezzel egy egyedi igényt támasztott, hogy ő Isten; ebből ered Szűz Mária rendkívüli legendája, és mindaz, ami ebből következett. Mindnyájan ismerjük az Utolsó Vacsora történetét és Jézus...

Tovább

Krisztus, az Ember Fia – a Purusa Fia

Az ember A Sásztrák ugyanazt a szót – Purusa – használják az emberre és az egyetlen isteni és egyetemes Lényre, mintha csak hangsúlyozni szeretnék az emberiség egységét Istennel. Nara és Nárajána az örök páros, akik, bár ketten vannak, egyek, örökké különbözőek, örökké ugyanazok. Nárajána az, mondja a kommentátor, aki a vizekben lakozik, de nekem az az érzésem, ez arra akar célozni, aki az egész emberiség lényege és összefoglalása. Ahol csak van egy ember, Nárajána ott van; mert a kettő elválaszthatatlan. Néha azt gondolom, amikor Krisztus az Ember Fiaként beszélt önmagáról, ez alatt valójában azt értette, a Purusa fia, és szinte úgy képzelem, hogy az anthropos csak az ügyetlen görög megfelelője, a...

Tovább