Idézetek minden napra

Print Friendly

2015. március 31.

A szádhanában a fejlődés a belső és külső attitűd helyreigazításából ered, nem annak a munkának a természetétől, amit végzünk – bármilyen munka, még a legalacsonyabb is, el tud vezetni az Istenihez, ha a megfelelő attitűddel végezzük.

The Mother
ref. Words of The Mother, vol.14, p.322

2015. március 30.

Amikor teljes a törekvésed és örömöd, akkor semmi se számítson, semmi se legyen fontos, kivéve az Isteni és a törekvésed. Ha valaki gyorsan, korlátlanul, teljesen akarja az Istenit, akkor ez kell, hogy legyen a viszonyulás feltétlen, mindent-lekötő szelleme, amely ezt teszi az egyetlen lényeges dologgá.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.556

2015. március 29. (2)

Krisna az Örökkévalónak az Ánanda-Személyisége; miatta lehetséges minden teremtés, a játéka miatt, az öröme miatt, a bájossága miatt.

Sri Aurobindo

2015. március 29.

A lélek ébredésének kivirulása, egy másodpercnyi érintkezés a pszichikus lényeddel, amely megmutatja a legjobb utat a számodra, a számodra legelérhetőbbet, amelyet utána kitartóan követned kell, hogy elérd a célt – egy pillanat, amely megmutatja neked, hogyan indulj el, a kezdetet…

The Mother
ref. Words Of The Mother, vol.8, p.404

2015. március 28. (2)

Az értelem jellegzetes képessége, a maga teljességében, egy logikus működés, amely először is megfigyelés és feldolgozás által minden elérhető alapanyagot és adatot biztosít magának, majd ezekre alapozva tevékenykedik egy eredő tudás érdekében , amelyet a gondolkodási képességeinek első használatával szerez meg, bizonygat és terjeszt ki, és végül az eredményeinek a helyességét egy alaposabb és előírásosabb, körültekintőbb, megfontoltabb és szigorúan logikus tevékenységgel biztosítja magának, amely az eredményeket teszteli, elutasítja vagy jóváhagyja, bizonyos jól megalapozott, gondolkodás és tapasztalás által kifejlesztett normáknak és eljárásoknak megfelelően.

Sri Aurobindo
The Synthesis of Yoga p.820

2015. március 28.

Bármilyen módszert is használunk, a kitartás és az állhatatosság elsőrendű fontosságú. Mert bármilyen módszert is használunk, a természettel kapcsolatos ellenállás ott lesz, hogy szembeszálljon vele.

 Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.569

2015. március 27.

Amikor a magasabb tudat békéje leereszkedik, mindig magával hozza ezt a hajlamosságot az egyenlő elbírálás, a szamata felé.

Sri Aurobindo
ref. Letters Of Sri Aurobindo, The Secure Foundation Of Sadhana, p.149

2015. március 26.

Az élet arra való, hogy kutassunk az Isteni után. Az életet akkor valósítjuk meg, ha megtaláljuk az Istenit.

 Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.3

2015. március 25.

Nem csak az elme és az érzékek hálóját kell szétvágnunk, hanem messzire kell menekülnünk a gondolkodó csapdájától, a  teológus és az egyház-építő csapdájától, a Szó szövevényétől és az Idea béklyójától.

Sri Aurobindo
ref. The Synthesis of Yoga, p.330

2015. március 24.

A lehető legjobb módszer, ha engedjük az Isteni Kegyelemnek, hogy működjön bennünk, ha soha nem ellenkezünk vele, soha nem vagyunk hálátlanok és nem forduljunk ellene – hanem mindig követjük a Fény és a Béke és az egyesülés és az Ánanda célja felé …

 Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.613

2014. november 29.

A legfontosabb megadás saját személyiségednek, lét-módodnak a megadása, ahhoz hogy megváltozhasson.

Sri Aurobindo
ref. The Mother by Sri Aurobindo, p.59

2014. november 28.

Ami a csapásokat illeti, nos, azokat mindig Jógától kapod? időnként nem a Jóga szádhakja adja magának a csapásokat?
Tapasztalatom szerint van bőven csapás a közönséges életben is.

Sri Aurobindo
ref. Letters of Sri Aurobindo, p.347

2014. november 27.

Az Isteni kivételével igazán semmihez és senkihez sem szabadna kötődnöd , és Rajta kívül semminek sem szabadna semmilyen értéket képviselnie számodra.

The Mother
ref. Works of the Mother, vol. 15, p.279

2014. november 26.

Ne próbáld elrejteni a dolgokat; minél jobban el akarsz titkolni valamit, annál láthatóbbá válik.

The Mother
ref. Works of the Mother, vol. 15, p.274

2014. november 25.

A tényleges szükség hozza el az igazi megoldást.

The Mother
ref. Works of the Mother, vol. 15, p.272

[…]

2014. október 25.

Ami téged illet, hittel és őszintén el kell fogadnod az Anyát, és teljesen az ő oldalára kell tenned magad, azért hogy lehetségessé tedd, hogy az Erő hatékonyan működhessen.

Sri Aurobindo
ref. Letters of Sri Aurobindo on The Mother, p.227

2014. október 24.

Az Istenit akarom, és semmi mást. Teljesen oda akarom adni neki magam, és mivel a lelkem akarja ezt, ezért nem történhet más, csak az, hogy találkozom vele és realizálom őt.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.587

2014. október 23.

Az igazi boldogság nem az élet külső körülményeitől függ. Az igazi boldogságot csak akkor tudjuk elérni és folyamatosan megtartani, ha felfedezzük a pszichikai lényünket és egyesülünk vele.

Az Anya
ref. MCW, vol. 16, Some Answers from the Mother, p.289

2014. október 22.

Mindig nehéz elérni a jóga célját, de ez nehezebb, mint bármely más, és csak azoknak való, akikben megvan az elhivatottság, a teherbírás, az a hajlandóság, hogy dacoljon mindennel és minden kockázattal, még a kudarc kockázatával is, és az az akarat, hogy fejlődjön ….

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.545

2014. október 21.

A halandó tudatunk mögött egy emlékezetben
Fennköltebb, boldogabb dallamú álom marad fenn rendületlen,
Öröm és szeretet szíveit lélegezve szabadon szerteszét,
Elveszett Időben halhatatlanul, általunk feledve.

[In a memory behind our mortal sense
A dream persists of larger happier air
Breathing around free hearts of joy and love,
Forgotten by us, immortal in lost Time.]

Sri Aurobindo
Savitri, p.199

2014. október 20.

A boldogságunkért való nyugtalankodás, a legjobb út, hogy boldogtalanokká váljunk.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.181

2014. október 19.

Emlékezz mindig az Istenire, és minden, amit tenni fogsz, az Isteni Jelenlét kifejeződése lesz.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.15

2014. október 18.

A munka a jóga része, és a legjobb lehetőséget nyújtja, hogy lehívjuk a vitálisba és annak tevékenységeibe a Jelenlétet, a Fényt és a Képességet; ez megnöveli az önátadás terét és lehetőségét is.

Sri Aurobindo

2014. október 17.

Elméd fénye elrejti előled az Örökkévaló gondolatát,
Szíved reménye elrejti előled az Örökkévaló akaratát,
A föld örömei elzárják előled a Halhatatlanság üdvösségét.

[Thy mind’s light hides from thee the Eternal’s thought,
Thy heart’s hopes hide from thee the Eternal’s will,
Earth’s joys shut from thee the Immortal’s bliss.]

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.443

2014. október 16.

Az ember általában a saját hasznára és elégedettségére dolgozik; ehelyett azért kellene dolgoznia, hogy szolgálja az Istenit és kifejezze az Ő akaratát.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, Work as an Offering to Divine, p.323

2014. október 15.

Isten szeretete után a következő legnagyobb extázis Isten szeretete az emberben; ott is megvan a sokféleség öröme.

Sri Aurobindo
ref. CWSA vol.12, Essays Divine and Human, p.483

2014. október 14.

Bármi is legyen a egyéni értéked vagy akár az egyéni realizálásod is, a jógában az első szükséges tulajdonság az alázatosság.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.14, p.160

2014. október 13.

Kevesen vannak, akiktől visszahúzódik a Kegyelem, de sokan, akik visszahúzódnak a Kegyelemtől.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.613

2014. október 12.

Legyen szilárd a hited a Fény győzelmébe, és higgadt nyugalommal szállj szembe az Anyag és az emberi személyiség ellenállásával a saját átalakulásukkal szemben.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.844

2014. október 11.

Amikor belépünk az igazi (jógikus) tudatba, akkor látjuk, hogy mindent meg lehet valósítani, még ha jelenleg csak egy apró kezdet is van megtéve; de egy kezdet elég, mert az Erő és a Képesség ott vannak.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.23, p.552

2014. október 10.

A Jógában a legfontosabb dolog, hogy minden lépés során bízzunk az Isteni Kegyelemben, hogy folyamatosan az Istenire irányítsuk a gondolkodást, és ajánljuk fel magunkat, amíg nem nyílik meg a lény és nem tudjuk érezni, hogy az Anya Ereje dolgozik az ádhárában.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol.25, p.122

2014. október 9.

Azok, akik teljes őszinteséggel végeznek munkát az Anya számára, maga a munka által lesznek kész a helyes tudatra.

Sri Aurobindo
ref. Letters of Sri Aurobindo on The Mother, p.247

2014. október 8.

Minél előbbre jutunk az Ösvényen, annál szerényebbé válunk, és látjuk, hogy semmit sem tettünk, ahhoz képest, amit még el kell végezni.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.14, p.159

2014. október 7.

Az, hogy Isteni Életet éljünk, nem függ semmilyen külső tevékenységtől vagy körülménytől. Bármit is csinálsz, a legmagasabb rendű munkától a legközönségesebbig, Isteni Életet élhetsz, ha a helyes tudatban és a helyes attitűdben vagy.

Sri Aurobindo

2014. október 6.

Isten bennünk mindig pontosan vezet minket, még amikor a tudatlanság béklyóiban is vagyunk; de ekkor, bár a cél biztos, azt körbeforgásokkal és terelőutakkal érjük el.

Sri Aurobindo
ref. MCW, vol 10, On Thoughts and Aphorisms, p.258

2014. október 5.

Vedd fel a pszichikai attitűdöt, kövesd az egyenes, napfényes ösvényt, miközben nyíltan vagy titkon az Isteni tart felemelve téged — ha titkon, akkor is idejekorán meg fogja magát mutatni.

Sri Aurobindo
ref. Sri Aurobindo On Himself, p.464

2014. október 4.

Alázatosságon nem a külső alázatosságot értjük. Sok ember van, aki lehető legnagyobb külső alázatosságát gyakorolja és mutatja, mintha semmik lennének, de a szívükben azt gondolják: “Nem akárki vagyok.”

Sri Aurobindo
ref. Talks With Sri Aurobindo, vol.1, p.111

2014. október 3.

Minden alkalommal, amikor van egy tisztulás a külső természetben, lehetségesebbé válik a belső lény számára, hogy felfedje önmagát, hogy megszabaduljon, és hogy megnyíljon fent a magasabb tudat felé.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, p.1102

2014. október 2.

Az őszinteség a biztosíték, a védelem, a vezető és végül az átalakító képesség.

Az Anya
ref. Questions And Answers, vol.8, p.400

2014. október 1.

Az egyetlen szükséges dolog ebben a szádhanában, hogy megnyissuk magunkat az Isteni Erőnek; ha nyitottak vagyunk, akkor a szükséges megértés vagy tudás magától jön a spirituális tapasztalaton keresztül.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.448

2014. szeptember 30.

Ha az akaratunkat és munkáinkat folyamatosan az Istenire vezetjük vissza, akkor növekszik a szeretet és az imádat, a pszichikai lény előjön.

Sri Aurobindo
Letters on Yoga, Vol.2, p528

2014. szeptember 29.

Egy hangtalan legfelsőbb gyönyörhöz felemelő Karok,
Az Örökkévalóságot szorosan keblére ölelő Élet,
A Végtelenbe szertefoszló fallal körül nem vett elme,
Kényszerít elképzelhetetlen nyugalommal.

[Arms taking to a voiceless supreme delight,
Life that meets the Eternal with close breast,
An unwalled mind dissolved in the Infinite,
Force one with unimaginable rest.]

Sri Aurobindo: THE LIFE HEAVENS

2014. szeptember 28.

Egy igaz és őszinte alázat a biztosítékunk — ez a legbiztosabb út az ego nélkülözhetetlen felbomlásához.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.14, p.161

2014. szeptember 26.

Az Integrált Jóga szádhakja integráltan fogja látni a célját, és annak integrált megvalósítását fogja kutatni.

Sri Aurobindo
ref. The Synthesis of Yoga, p.361

2014. szeptember 25.

Az Igazság az elme felett van; a csendben léphetünk érintkezésbe vele. Imádkozni az Istenihez, és teljesen átadni magunkat Neki, a nélkülözhetetlen előkészítő feltételek.

The Mother
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.214

2014. szeptember 24.

A gondolatnak vagy szónak semmilyen csalárdsága nem jött,
Hogy megfossza a teremtést az ősi igazságától;
Minden őszinteség volt, s természetes erő.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.127

There came no crookedness of thought or word
To rob creation of its native truth;
All was sincerity and natural force.

2014. szeptember 23.

Halhatatlannak lenni azt jelenti, hogy végtelenek vagyunk az létben és tudatban és üdvösségben; mert a Szellem végtelen, és az, ami véges, csak az ő végtelensége által él.

Sri Aurobindo
ref. The Hour Of God, vol17, The Divine Superman, p.75

2014. szeptember 22.

A személyes erőfeszítés elengedhetetlen; nélküle semmit nem lehet megtenni. Ha a személyes erőfeszítés őszinte, akkor a segítség mindig ott van.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.170

2014. szeptember 21.

Az Isteni minden emberi lényt egyformán szeret, de a legtöbb ember tudatának homálya megakadályozza, hogy észrevegyék ezt az isteni szeretetet. Az Igazság csodálatos. Az észlelésünk az, ahol eltorzul.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.118

2014. szeptember 20.

Légy szabad önmagadban, tehát szabad az elmédben, szabad az életedben és a testedben. Mert a Szellem — szabadság.

Sri Aurobindo
ref. The Hour Of God, vol17, The Divine Superman, p.75

2014. szeptember 19.

Ha nyitottak maradunk az Anya felé, akkor mindaz, ami szükséges a munkához vagy a Szádhanához, fokozatosan kifejlődik — ez a Szádhana legfőbb titkainak egyike, a központi titok.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, p.121

2014. szeptember 18.

Az Isteni felé fordult belső lény természettől fogva távolodik el a régi vitális vonatkozásoktól és külső működésektől és kapcsolatoktól, amíg nem tud a külső lénybe behozni egy új tudatot.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.813

2014. szeptember 17.

Mert a létezés összes problémája lényegében a harmónia problémája.

Sri Aurobindo
The Life Divine p.4

2014. szeptember 16.

Az erőfeszítésben és hitben egy fáradhatatlan állhatatossággal egyesülhetünk az Isteni Tudattal, amely egy állandó és tökéletes üdvözültség.

Az Anya
ref. MCW, vol 10, On Thoughts and Aphorisms, p.359

2014. szeptember 15.

Ha az összes cselekedetedet az Isteninek szenteled, akkor nem lesz többé olyan tevékenység, amely felsőbbrendű, és olyan tevékenység, amely alsóbbrendű; az összesnek egyenlő jelentősége lesz — az az érték, amelyet a felajánlás ad nekik.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.36

2014. szeptember 14.

A munkák őt nem kötik meg, és nem is hagynak az elméjében semmilyen utóhatást vagy következményt, és nem is kapaszkodnak a lelkébe, vagy hagynak rajta nyomot; eltűnnek és maga a végrehajtásuk feloldja őket.

Sri Aurobindo
ref. The Synthesis of Yoga, p.389

2014. szeptember 13.

Megnyílás alatt egy olyan törekvést értek a szívben, hogy jöjjön le fentről a Képesség, és egy akaratot az Elmében vagy az Elme felett, hogy nyílj meg felé.

Sri Aurobindo
ref. Purani A.B. Evening Talks with Sri Aurobindo, p.213

2014. szeptember 12.

A megtisztulásnak és összpontosításnak (azaz a tudat összeszedésének és szilárdan az Isteni felé fordításának) a nagy tüze, a pszichikai tűz az, amelyen mindnyájunknak keresztül kell mennünk, hogy véglegesen és teljesen elérjük az Anyát.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, The Triple Transformation, p.1121

2014. szeptember 11.

Az emberiség a földi teremtésnek nem az utolsó foka. Az evolúció folytatódik, és az ember meg lesz haladva. Minden egyénnek magának kell tudni, hogy részt akar-e venni ennek az új fajnak a megjelenésében.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.13, p.191

2014. szeptember 10.

Belül önmagunkban érezhetjük valami kifejezetten szép és igaz érintését és közeledését, és eldobhatunk minden mást, hogy semmi se nehezíthesse az utazást ehhez az új szépséghez és igazsághoz.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.9, p.158

2014. szeptember 9.

A munkához való attitűdöd helyes, és nem látom, hogy azon változtatni kellene. A szereteten keresztül és a szeretett miatt végzett munka biztos, hogy a leghatásosabb.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, Work as an Offering to Divine, p.321

2014. szeptember 8.

Ha a célunk egy spirituális felszabadulás vagy egy spirituális beteljesülés, akkor az ego e kis öntőformájának meghaladása okvetlenül szükséges.

Sri Aurobindo
ref. The Synthesis of Yoga, p.342

2014. szeptember 7.

Az Isteni mindig a szívben helyezkedik el, tudatosan benned él.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.14, p.374

2014. szeptember 6.

Miért kéne ugyanazokat a dolgokat próbálnod megtenni, mint másoknak?
Amire ösztönzést érzünk, az a legjobb dolog a számunkra.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.699

[…]

2014. június 28.

Szemét nem látott szellemi magasságokra emelte,
Arra törekedve, hogy lehozzon egy nagyszerűbb világot.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, Book I: The Book of Beginnings, Canto V: The Yoga of the Spirit’s Freedom and Greatness, p.76

He raised his eyes to unseen spiritual heights,
Aspiring to bring down a greater world.

2014. június 27.

Minden lehetséges, ha van egy igazi hit, egy teljes odaadás, egy őszinte és tiszta törekvés és egy állhatatos igyekezet.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.539

2014. június 26.

Minden pillanatban tudnunk kell, hogyan veszítsünk el mindent, azért hogy elnyerjünk mindent, levetkőzzük a múltat, akár egy halott testet, és újjászülessünk egy nagyszerűbb teljességben.

Az Anya
ref. MCW, vol 15, Words Of The Mother III, p.71

2014. június 25.

Áldás mindenkinek, aki lelkiismeretesen, jó akarattal, rendszerességgel és jó kedvvel dolgozik, és mindenkinek, aki tanulni és fejlődni akar.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.348

2014. június 24.

A gyötrelem és az öröm, a derűs és komor ikrek által,
Észlelte az érző lelkét az élettelen világ,
Különben soha sem tűrte volna a Tudatnélküli a változást.
A fájdalom az Istenek kalapácsa,
Mely egy meddő ellenállást zúz szét a halandó szívében,
Lassú tétlenségét, mely mintha élő sziklából volna.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.443

By pain and joy, the bright and tenebrous twins,
The inanimate world perceived its sentient soul,
Else had the Inconscient never suffered change.
Pain is the hammer of the Gods to break
A dead resistance in the mortal’s heart,
His slow inertia as of living stone.

2014. június 23.

Abban a gondolatban, amely egy nyugodt vagy csendes elmébe érkezik, van az erő.

Sri Aurobindo
ref. Gems from Sri Aurobindo, First series, p.105

2014. június 22.

Vidd magaddal a békét és a nyugalmat és az örömöt, és tartsd meg, mindig az Istenire gondolva.

Sri Aurobindo

2014. június 21.

Úgy dolgozz, mintha az ideált gyorsan és az életed során kellene beváltani; tarts ki rendületlenül, mintha tudnád, hogy ez nem lesz meg, hacsak nem fizetsz még ezer év munkájával érte.

Sri Aurobindo
Thoughts and Aphorisms

2014. június 20.

Az ego arra gondol, amit akar, de nincs neki. Ez az állandó elfoglaltsága. A lélek tudatában van annak, amit kapot, és egy végtelen hálában él.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.257

2014. június 19.

A Föld érezte a közelben az Elmúlhatatlan áthaladását:
A Természet éber füle hallotta lépteit
S felé fordította határtalan szemét a tágasság,
És, a megpecsételt mélységekre szétszórva, lángra lobbantotta
A világok csendjét ragyogó mosolya.
Minden megszenteltté és szertartássá vált.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, The Symbol Dawn, p.4

Earth felt the Imperishable’s passage close:
The waking ear of Nature heard her steps
And wideness turned to her its limitless eye,
And, scattered on sealed depths, her luminous smile
Kindled to fire the silence of the worlds.
All grew a consecration and a rite.

2014. június 18.

Az Isteni örök ön-manifesztálódásának sok lényegi létmódja van, a lényének sok síkján és pólusán keresztül rendelkezik Önmagával és találja meg Önmagát; minden létmódnak a célját, minden síknak vagy pólusnak a beteljesülését, az örökkévaló Egységnek mind a csúcsában, mind a legfelsőbb kiterjedésében.

Sri Aurobindo
ref. The Synthesis of Yoga, p.377

2014. június 17.

Ha erős és tudatos akaratod van, és az akaratod a pszichikai köré összpontosul, akkor megízlelheted a szabadságot, máskülönben rabja vagy az összes külső befolyásnak.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, Harmony, p.202

2014. június 16.

Egy törekvés formájában, amely tele van egy öszpontosított zavartalansággal és önátadással, kétségtelenül Ágni az első dolog, akit lángra kell lobbantani a szívben.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, p.1120

2014. június 15.

A csendben a tudat gyarapodik. Arra törekszik, hogy egyre tökéletesebben megismerjen Téged.

Az Anya
ref. More Answers From The Mother, vol 17, p.380

2014. június 14.

Nyisd ki a szemed és lásd, mi valójában a világ és mi Isten; elég már a hiábavaló és kellemes képzelődésekből.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, p.432

2014. június 13.

Maradj nyitott az Anya felé, és tökéletes egységben vele. Az érintése számára tedd magad teljesen képlékennyé, és hagyd, hogy gyorsan formázzon a tökéletesség felé.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, p.121

2014. június 12.

Amit az ember tudásnak nevez, az a hamis külső megnyilvánulásoknak az átgondolt elfogadása. A Bölcsesség a fátyol mögé tekint, és lát.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, Jnana, p.424

2014. június 11.

Az Isteni az, amelyből minden ered, amelyben minden él, és a lélek célja az életben a visszatérés az Isteni igazságához, amelyet most beborít a tudatlanság. A legfelsőbb Igazságában az Isteni abszolút és végtelen béke, tudat, lét, képesség és Ánanda.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol 2, p.1081

2014. június 10.

A szív ön-odaadásával a Jelenlét és a Befolyás ott lesz még a nem-tudatosban is, és felkészíti a természetet az igazi fényre és tudatra a lény egész terjedelmén keresztül.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.839

2014. június 9.

A lélek önmagában tartalmaz minden lehetséges erőt, de ennek legnagyobb része vissza van tartva a függöny mögött, és ami a természetben előjön, az már más.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, The Triple Transformation, p.1109

2014. június 8.

Tarts ki, és győzni fogsz. A győzelem a legkitartóbbaké. És semmi sem lehetetlen a Kegyelemmel és az isteni szeretettel. Az erőm és a szeretetem veled van. A küzdelem végén ott a Győzelem.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.14, p.175

2014. június 7.

Ha szívét nem kényszerítenék, hogy akarjon s hullasson könnyeket,
A lelke lefeküdt volna, ráérősen már rég,
És sohasem gondolta volna, hogy felülmúlja az emberi kezdetet,
És sohasem tanult volna meg felemelkedni a Nap felé.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.443

If the heart were not forced to want and weep,
His soul would have lain down content, at ease,
And never thought to exceed the human start
And never learned to climb towards the Sun.

2014. június 6.

Minél nyugodtabb egy személy minden eseménnyel szemben, egyforma minden körülmény között, és fenntartja a tökéletes uralmat önmaga felett, és békés marad, történjen bármi is, annál többet haladt előre a cél felé.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.14, p.142

2014. június 5.

Az emberek nem tudják mennyire fontos a hit, hogy a hit csoda, csodák teremtője. Ha minden pillanatban várod, hogy felemeljenek és húzzanak az Isteni felé, akkor Ő fog jönni felemelni téged, és Ő itt lesz, teljesen közel, közelebb, mindig közelebb.

Az Anya
ref. MCW, vol. 13, Words of the Mother – I, p.76

2014. június 4.

Ennek a jógának a célja az, hogy először kapcsolatba kerüljünk ezzel a[z Isteni] tudattal, majd hogy a fényében éljünk, és hagyjuk, hogy a fény átalakítsa az egész természetet, azért hogy az egész lény egységben élhessen az Istenivel, és a természet az isteni Tudás működésének terévé válhasson…

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.23, p.550

2014. június 3.

Fel kell hívnom a figyelmedet, hogy az itt tartózkodásod értéke nem függ attól, hogy írok-e neked vagy sem, hanem csak attól, hogy megvan-e az igazi belső kapcsolatod velünk, képes vagy-e bármit is fogadni tőlünk, és hogy spirituálisan tudsz-e profitálni abból, amit kapsz.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.446

2014. június 2.

Csak egyetlen kapun keresztül keresd az isteni szeretetet, azon keresztül, amelyiken hajlandó lesz bejönni: a pszichikai lény kapuján keresztül.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.24, Transformation of the Physical VIII, p.1508

2014. június 1.

Tartsd készen a lelket az Isteni Kegyelemre, hogy kész legyen fogadni, amikor jön.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.840

2014. május 31.

Maradj mindig nyitott az Anya felé, emlékezz rá mindig, és, elutasítva minden egyéb befolyást, hagyd az Erejét működni benned – ez a jóga szabályzata.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, Basic Requisites of the Path, V, p.604

2014. május 30.

Születéstől a halálig az élet egy veszélyes dolog. A bátrak anélkül haladnak át rajta, hogy törődnének a veszélyekkel. A megfontoltak óvintézkedéseket hoznak. A gyávák mindentől tartanak. De végül is mindenkivel csak az történik, amit a Legfelsőbb Akarat elhatároz.

Az Anya
ref. MCW, vol. 15, Words of the Mother – III, p.118

2014. május 29.

A béke leereszkedése gyakran a szádhana első jelentősebb pozitív tapasztalata.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.22, p.335

2014. május 28.

Nem lehetséges valódi Jóga, bármiféle integrált Jóga pedig még kevésbé, ha nem vonulunk vissza a külső éntől, és nem tudatosul számunkra ez az egész belső lény és belső természet.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.22, p.349

2014. május 27.

Minden őszinte törekvésnek megvan a kihatása.

Sri Aurobindo
ref. Gems from Sri Aurobindo, First series, p.7

2014. május 26.

Hogyan tudjam meg, mi Isten akarata velem? Ki kell vetnem az egoizmust magamból, ki kell űznöm minden barlangból és odúból, és meg kell fürdetnem a megtisztult és meztelen lelkemet az Ő végtelen tevékenységeiben; ekkor Ő maga fogja felfedni az akaratát nekünk.

Sri Aurobindo
ref. The Hour Of God, Karma, p.121

2014. május 25.

Az őszinteség azt jelenti, hogy a lény összes folyamatát felemeljük a legmagasabb tudat és elért realizálás szintjére. Az őszinteség megköveteli az egész lény egyesítését és összehangolását minden részében és folyamatában a központi Isteni Akarat körül.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.65

2014. május 24.

Ki tud eléd állni, Uram, és teljes őszinteséggel azt mondani: „Soha nem követtem el hibát”? Egy nap hányszor vétkezünk a munkáddal szemben, és a Te Kegyelmed mindig jön, hogy eltörölje ezeket a vétségeket!

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.87

2014. május 23.

Ne az értelemmel tervezz, hanem hadd rendezze el terveidet számodra az isteni látásod. Amikor egy eszköz érkezik hozzád elvégzendő dologként, tedd azt céloddá; ami a végcélt illeti, az a világban megvalósulóban van, a lelkedben pedig már megvalósult.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, p.465

2014. május 22.

A pszichikai akarat kellő időben felébreszti és az Isteni felé fordítja a természet összes többi részét, hogy még a külső lény is érezni fogja, kapcsolatban van az Istenivel, és az Isteni mozgatja, a teljes létezésében és minden érzésében és tettében.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, The Triple Transformation, p.1113

2014. május 21.

A békében és belső csendben egyre jobban tudatossá válik számodra az állandó Isteni Jelenlét.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.147

2014. május 20.

A legfontosabb a szádhanában a fokozódó előrejutás az úton a teljes pszichikai változás felé, mert ez az egyenes út a spirituális átalakulás felé.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.842

2014. május 19.

Az elvhűség az, hogy nem fogadunk be és nem manifesztálunk semmilyen más folyamatot, hanem csak az Isteni által sugalmazott és irányított folyamatokat.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.164

2014. május 18.

A fizikai Természet tunya passzivitása az, amely kiszolgáltatva hagyja minden zavaros és istentelen befolyás kényére-kedvére.

Sri Aurobindo
ref. Gems from Sri Aurobindo, First series, p.85

2014. május 17.

Állhatatos kitartással tudjuk legyőzni a nehézségeket, nem azzal, hogy elfutunk előlük. Az, aki rendületlenül kitart, biztos, hogy diadalmaskodik. A győzelem a legkitartóbbaké. Tedd mindig a tőled telhető legjobbat, és az Úr gondoskodik az eredményekről.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.14, p.173

2014. május 16.

Ahhoz, hogy összeszedd magad, ha tudsz, légy vidám és a többi, mondván: „Róma sem egy nap alatt épült fel” – ha nem tudsz, maradj komor, amíg a nap fel nem kell és a madarak nem csiripelnek, és minden jól nem lesz.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.373

2014. május 15.

Szíved csendjében fog szólni az Isteni hozzád, és irányítani fog, és elvezet a célodhoz. De ehhez teljes hited kell legyen az Isteni Kegyelembe és Szeretetbe.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.374

2014. május 14.

Azt, aki egy kevés jót is tett az embereknek, legyen akár a legnagyobb bűnös is, Isten már befogadta az Ő szeretőinek és szolgálóinak sorába. Meg fogja ő látni az Örökkévaló orcáját.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, Bhakti, p.495

2014. május 13.

A Jóga gyakorlása magában foglalja azt az akaratot, hogy felülkerekedjünk minden kötődésen, és csakis az Isteni felé forduljunk.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol.25, p.122

2014. május 12.

Ébreszd fel a pszichikait magadban, hagyd a belső lényt előjönni, és hogy az ego helyébe lépjen – akkor a látens képesség is ténylegessé válik. Ekkor majd el tudod végezni azt a munkát és szolgálatot, amelyre törekszel.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.766

2014. május 11.

Spirituális szemszögből teljesen lényegtelen, hogy jól ismert vagy ismeretlen. Egyetlen embernek, aki komolyan gyakorolja a jógát, nagyobb a jelentősége, mint ezer jól ismert embernek.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.63

2014. május 10.

Hamisan vélekedünk önmagunkról, olyannak látjuk önmagunkat, amilyenek nem vagyunk; hamis kapcsolatban élünk a környezetünkkel, mert sem az univerzumot, sem önmagunkat nem annak ismerjük, amik ők valójában…

Sri Aurobindo
ref. The Synthesis Of Yoga, Chapter VI, The Synthesis of the Disciplines of Knowledge, p.320

2014. május 9.

A törekvés folytonos állapotában kellene lennünk, de ha nem tudunk törekedni, akkor imádkozzunk egy gyermek egyszerűségével.

Az Anya
ref. MCW, vol 15, Words Of The Mother III, p.208

2014. május 8.

Tudatában lehetünk egy tapasztalatnak úgy, hogy ez a tudat nem jutkifejezésre egy gondolatban vagy gondolatokban. Ez nagyon fontos, ha azt akarjuk, hogy az elme tökéletesen nyugodt és csendes maradjon.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.371

2014. május 7.

De nem az upadésán keresztül történik ennek a Szádhana átadva vagy követve. Csak azok, akik a törekvés és az Anyán történő meditáció által megnyílni és fogadni a ténykedését és munkálkodást belül, tudnak sikert elérni ebben a Jógában.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, p.121

 

2014. május 6.

Azt hiszem, minél pszichikaibb valaki, annál több problémája van. De fel van fegyverezve, hogy szembeszálljon a nehézségekkel. Azonban minél pszichikaibb valaki, annál nagyobb ellentétben van a világ jelen állapotával.

Az Anya
ref. MCW, vol. 7, Questions and Answers 1955, p.21

2014. május 5.

Van egy cél az életben – és ez az egyetlen igaz és tartós cél – az Isteni. Fordulj hozzá, és az üresség elmúlik.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, The True Aim Of Life, p.6

2014. május 4.

Anya, mi a különbség a buzgó törekvés és az erő lehúzása között?
A vitális az, amely lehúz, és a pszichikai, amely törekszik.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.77

2014. május 3.

Dolgozz az Isteniért, és érezni fogsz egy szavakkal ki nem fejezhető örömet, amely eltölti a lényedet.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.302

2014. május 2.

A legjobb módja többet tanulni az, hogy a gyakorlatba ülteted azt a keveset, amit tudsz; ez az úton való előhaladás leghatékonyabb eszköze – egy kevéske valóban őszinte gyakorlás. Például, hogy nem csinálunk valamit, amiről tudjuk, hogy nem szabad megtenni.

Az Anya
ref. MCW, vol 10, On Thoughts and Aphorisms, p.34

2014. május 1.

Amikor az összpontosítás a fej tetején történik, ez azt jelenti, hogy a mentális lény csatlakozik ott a magasabb tudathoz, és hogy nincs sok ellenállás vagy semmi sincs.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.24, Transformation of The Mind, p.1110

2014. április 30.

A pszichikai lény az Isteninek egy része; van neki egy természetes vonzódása az igazság és az Isteni iránt, de a vonzódás vágy nélküli, mentes a követelésektől és az alacsonyabb sóvárgásoktól. A pszichikai érzelem tiszta és szeplőtlen.

Sri Aurobindo
ref. Writings In Bengali, p.395

2014. április 29.

Az Isteni realizálása az egyetlen szükséges dolog, és a többi csak annyiban kívánatos, amennyiben hozzásegít vagy elvezet ehhez, vagy miután realizáltuk az Istenit, akkor annyiban, amennyiben kiterjeszti vagy manifesztálja a realizálást.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.784

2014. április 28.

Valójában nem a külső természet tehetsége az, amitől a siker függ, (mert a külső természetben minden önmeghaladás lehetetlenül nehéznek tűnik), hanem a belső lénytől, és a belső lény számára minden lehetséges.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol-23, p.552

2014. április 27.

Egy állhatatos akaratra van leginkább szükség, hogy elvégezzük a munkát bennünk és a világban; van egy biztis spirituális eredmény: a tudat növekedése és a lélek készenléte az Isteni Fény és Képesség érintésére.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.840

2014. április 26.

A Legfelsőbb (Supreme): isteni tudás és tökéletes egység; a nap minden pillanatában hívjuk Őt, hogy semmi más ne lehessünk, mint Ő maga.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.15, p.222

2014. április 25.

A legjobb módja, hogy megszabaduljunk az egótól az, hogy megtaláljuk a pszichikai lényt, az Isteninek az eszközét az emberi lényekben.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.358

2014. április 24.

Az egyetlen dolog, amit tenned kell, az, hogy nyugodt, zavartalan, kizárólag az Iteni felé forduló maradsz; a többi az Ő kezében van.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.14, p.143

2014. április 23.

Ha és amíg nincsen az egyéni tudat egésze a központi Isteni Jelenlét köré szerveződve, a folyamatok rövid életűek, bár ismétlődőek, és nem várhatunk tőlük bármiféle állandóságot.

The Mother
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.354

2014. április 22.

Ha éber vagy, akkor néhány nap alatt meg tudod tenni azt, ami különben évekbe telne. Ha éber vagy, akkor életed minden körülményét, minden cselekvést, minden folyamatot egy kedvező alkalommá változtatsz, hogy közelebb kerülj a célhoz.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.3, p.202

2014. április 21.

Maradj hű lelked Fényéhez, még amikor azt el is takarják a felhők. A segítségem és az Anyáé működni fog, még azokban a pillanatokban is, amikor nem vagy képes érezni azt.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, p.1425

2014. április 20.

A spirituális élet nem egy olyan dolog, amelyet egy merev definícióban szavakba lehet önteni vagy egy meghatározott mentális szabály által el lehet határolni; ez az evolúciónak egy hatalmas területe, egy mérhetetlen birodalom, potenciálisan nagyobb, mint bármely más világ alatta…

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, p.1668

2014. április 19.

Az emberben meglehet a szeretet pszichikai érzése valaki iránt, egy egyetemes szeretet minden teremtmény iránt, de csak az Isteninek kell magát odaadnia.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, p.815

2014. április 18.

A szádhak szeretete az Isteni felé kell, hogy irányuljon. Csak, amikor ezt teljesen elérte, akkor tud másokat a negfelelő módon szeretni.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, p.814

2014. április 17.

A veszekedések és összecsapások a jógikus egyensúly hiányának bizonyítékai, és akik komolyan gyakorolni szeretnék a jógát, meg kell tanulniuk leszokni ezekről a dolgokról.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, p.825

2014. április 16.

Most felvetted a helyes attitűdöt, és ha meg is tartod, akkor minden jobban fog működni. Az isteni Anyához a Jóga céljából jöttél, és nem a régi fajta élet céljából.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.634

2014. április 15.

Teljesen igaz, hogy magadra hagyatkozva semmit nem tudsz csinálni; ezért kell kapcsolatban lenned az Erővel, amely ott van, hogy elvégezze, amit nem tudsz magadnak megtenni. Az egyetlen dolog, amit tenned kell, az, hogy hagyd működni az erőt, és állj az oldalára…

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol-23, p.582

2014. április 14.

A szádhanának a nagy titka annak felismerése, hogyan kell a dolgokat elvégezni a háttérben vagy fent lévő Erő által, ahelyett, hogy mindent az elme erőfeszítése által végeznénk.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol-22, p.480

2014. április 13.

Tartsd fenn hitedet a spirituális rendeltetésedben, fordulj el a tévedéstől, és a pszichikai lényt nyisd meg jobban az Anya fényének és képességének a közvetlen irányítása felé. Ha a központi akarat őszinte, akkor egy hiba minden egyes felismerése egy lépcsőfokká válhat egy igazabb működés és egy magasabb fejlődés számára.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, p.1509

2014. április 12.

A belső akaratodat és az Anya fényét rá kell helyezned a vitálisra, hogy az megváltozzon, ne hagyd, hogy azt tegyen, amit szeretne. Az Anya ereje vagy a pszichikai képes működni, de csak azzal a feltétellel, ha a lény hozzájárulása fennáll.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, p.1343

2014. április 11.

Az elme lecsendesítésével leszel képes hívni az Anyát és megnyílni felé. A megnyugtató hatás a pszichikaitól egy érintés volt – egyike azon érintéseknek, amelyek előkészítik a pszichikai megnyílását és ezzel a vele járó belső béke, szeretet és öröm adományát.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol. 25, p.128

2014. április 10.

A pszichikai központ megnyitása csak akkor könnyű, ha nagymértékben csökken az ego-központúság, és ha van egy erős bhakti is az Anya iránt. Egy spirituális alázat és egy spirituális alávetésnek és függőségnek az érzése elengedhetetlen.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol. 25, p.128

2014. április 9.

A szív megnyitásával kezdjük érezni az Anya jelenlétét, és azáltal, hogy megnyílunk fent az ő Képesssége felé, jön le a magasabb tudat Ereje a testbe, és működik ott, hogy megváltoztassa az egész természetet.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol. 25, p.127

2014. április 8.

Nyitottnak lenni az Anya felé azt jelenti, hogy mindig nyugodtak és boldogok és bizakodók maradunk – nem nyugtalanok, nem szomorkodók vagy elkeseredettek –, hogy hagyjuk az erejét működni magunkban, vezetni minket, tudást adni nekünk, békét és Ánandát adni nekünk.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol. 25, p.124

2014. április 7.

A nyitottság egyszerűen azt jelenti, hogy úgy fordulunk segítségért az Anyához, hogy az ereje működhessen bennünk, anélkül, hogy bármi is elutasítsa vagy akadályozza az ő tevékenységét.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol. 25, p.123

2014. április 6.

A Jóga gyakorlása azt az akaratot foglalja magában, hogy felülkerekedjünk minden kötődésen és egyedül az Isteni felé forduljunk.

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol. 25, p.122

2014. április 5.

Azért vagyok a földön, mert a földön kell az isteni munkát elvégezni, és semmi más célból.

Az Anya
ref. Works of the Mother, vol. 17, p.119

2014. április 4.

Nincs más módszer ebben a Jógában csak az, hogy összpontosítsunk lehetőleg a szívben, és hívjuk az Anya jelenlétét és képességét, hogy védelmébe vegye a lényt és erejének működése által átalakítsa a tudatot …

Sri Aurobindo
ref. The Mother, vol. 25, p.127

2014. április 3.

Csak arra kell törekedned, hogy nyitott maradj az Anya felé, utasíts el mindent, ami ellentétes az akaratával, és hagyd, hogy dolgozzon benned – valamint minden munkádat érte végezd és abban a hitben, hogy az ő ereje által tudod azt elvégezni.

Sri Aurobindo
ref. Letters of Sri Aurobindo on The Mother, p.24

2014. április 2.

Ahhoz, hogy éber légy, nem elég pusztán ellenállni annak, ami lefelé húz, hanem mindenekfelett készenlétben kell lenni, hogy ne veszíts el semmilyen alkalmat a fejlődésre, semmilyen alkalmat, hogy felülkerekedj egy gyengeségen és ellenállj egy kísértésnek, semmilyen alkalmat, hogy tanulj valamit, kijavíts valamit, uralj valamit.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.3, p.202

2014. április 1.

Ha kapcsolatban vagy a pszichikai lényeddel, akkor kezded érezni, hogy rendelkezel egyfajta intuitív felismeréssel, milyen lehet az Isteni Szeretet.

Az Anya
ref. Questions And Answers, vol 04, 24 March 1951, p.245

2014. március 31.

Nem teszek különbséget munka és jóga között. Maga a munka is jóga, ha a felajánlás és önátadás szellemében végezzük.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.320

2014. március 30.

Élj Istenért a szomszédodban, Istenért önmagadban, Istenért a hazádban és ellenséged hazájában, Istenért az emberiségben, Istenért a fában és a kőben és az állatban, Istenért a világban és a világon kívül — akkor egyenes ösvényen haladsz a megszabadulás felé.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine and Human, p.446

2014. március 29.

Belülről létezik egy mélyebb látás,
És, amikor az elmének elhagytuk e szűk mezsgyéit,
A magasságokban egy nagyszerűbb látomás fogad minket
A szellem szemlélődésének ragyogó kiterjedésében.

There is a deeper seeing from within
And, when we have left these small purlieus of mind,
A greater vision meets us on the heights
In the luminous wideness of the spirit’s gaze.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.168

2014. március 28.

A módszer az, hogy lecsendesítsük az elmét, és – ezt elérendő – összpontosítsunk arra, hogy törekedjünk az Isteni Képességbe való hitre, az elmében békére és nyugalomra, a szívben rendületlen őszinteségre, és egy tudatos megnyílásra a Fény és az Igazság és az Képesség felé.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.817

2014. március 27.

Egy dolog van, amit mindenkinek az emlékezetében kellene tartania: hogy mindent a Jóga, a szádhana szemszögéből kellene végezni, úgy, hogy egy isteni életbe nőjünk bele az Anya tudatában.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himslef and the Ashram, p.750

2014. március 26.

Számomra a Jóga ösvénye mindig egy küzdelem volt, éppen úgy, ahogy egy utazás, kedvező és kedvezőtlen fordulatoknak az eseménye, egy olyan dolog, ahol a fényt sötétség követi, azt meg egy még nagyobb fény.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himslef and the Ashram, p.372

2014. március 25.

Minden attól az attitűdtől függ, amellyel végzed a munkát. Ha a helyes attitűddel végzed, akkor biztos közelebb fog hozni hozzám.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.320

2014. március 24.

Van egyfajta intuitív tudat, amely megjelenik a testben, és arra készteti, hogy tudja a helyes dolgot vagy tegye a helyes dolgot. A tudatnak ez a növekedése a testben az egyik legfontosabb eredménye a cselekvés felé forduló Jógának, és különösképpen fontos ebben a Jógában.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.765

2014. március 23.

Összefoglalva: az isteni kegyelem annyira csodálatos, hogy bármit is csinálsz, gyorsabban vagy kevésbé gyorsan el fog vezetni az Isteni Cél felé.

Az Anya
ref. MCW, vol 10, On Thoughts and Aphorisms, p.317

2014. március 22.

A szolgálat öröme és a munkán keresztül történő belső növekedés öröme elegendő viszonzás az önzetlen dolgozó számára.

Sri Aurobindo

2014. március 21.

Létezik egy szomjazás a Szeretetre, amelyet semmilyen emberi kapcsolat nem tud csillapítani. Csak az Isteninek a szeretete képes azt eloltani.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.121

2014. március 20.

De [a pszichikai] elő tud jönni és el tudja foglalni a felszínt, csakúgy ahogy belül tud lenni – ekkor maguk az érzések nem maradnak vitális dolgok, hanem pszichikai érzelmekké és érzésekké válnak.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, The Triple Transformation, p.1115

2014. március 19.

Ahhoz, hogy megtaláljuk a pszichikait, le kell győznünk a vitális vágyait és le kell csendesíteni az elmét, és azután őszintén alá kell vetnünk magunkat az Isteninek, akinek az eszköze az emberben a pszichikai.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.358

2014. március 18.

Ezen a hosszú ösvényen az első lépés, hogy minden tevékenységünket a bennünk és a világban lévő Isteninek szenteljük.

Sri Aurobindo
ref. The Synthesis of Yoga, Chapter XI – The Master of the Work, p.247

2014. március 17.

Legyen e ház a pszichikainak egy szimbóluma, az örök isteni Jelenlétnek a temploma.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.354

2014. március 16.

Imádkozom, hogy megtisztuljak az akaratosságtól és a tolakodástól, hogy könnyen kezelhető legyek és engedelmes az Anyának és alkalmas eszköz az ő munkájához — mindenben, amit teszek adjam át önmagam, és vezessen az ő Kegyelme.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.843

2014. március 15.

A lélek isteni természetű, a Legfelsőbb Isteninek egy örökkévaló része, és ezért nem lehet korlátozni vagy megkötni semmiféle törvény által, ami más, mint a sajátja.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.351

2014. március 14.

Mélyebb és spirituálisabb értelemben egy konkrét realizálás az, amely a realizált dolgot valóságosabbá, dinamikusabbá, meghittebben jelenlevővé teszi a tudat számára, mint amennyire az bármilyen fizikai dolog lehet.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.240

2014. március 13.

A felebarátomat nem azért kellene szeretnem, mert közel áll hozzám – mert hol van itt közelség és hol van távolság? Sem azért mert a vallások azt mondják nekem, ő a testvérem – mert hol van a gyökere ennek a testvériségnek?
Hanem, mert ő én magam vagyok.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, Bhakti, p.491

2014. március 12.

Vigyázz, hogy mindig megőrizd az élő Jelenlétet és Védelmet körülötted, amikor az emberekkel beszélsz, és beszélj olyan keveset, amennyire lehetséges.

Az Anya

2014. március 11.

Először tanuld meg tökéletesen megismerni önmagad, és aztán tökéletesen kontrollálni önmagad. Meg tudod ezt tenni, ha minden pillanatban törekszel. Sohasem túl korai elkezdeni, sohasem túl késő folytatni.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, Material, p.272

2014. március 10.

Mindig egy tökéletesen üres lapként kell hevernünk az Isteni előtt, hogy az Isteni akaratát nehézség vagy elegyítés nélkül fel lehessen írni bennünk.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, Surrender to The Divine Will, p.116

2014. március 9.

Van a sóvárgásnak egy szelíd, édes szomorúsága, amelyet [a pszichikai] érez, amikor a dolgok az Isteni ellen fordulnak, amikor a zavarosság és akadályoztatások túl súlyosak, amikor az elme, vitális és fizikai más dolgokat követ…

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, The Triple Transformation, p.1112

2014. március 8.

Eljön a nap, amikor minden akadály leomlik bennünk és körülöttünk, és mi úgy érezzük magunkat, mint a madár, amely kitárja a szárnyait, hogy ellenállás nélkül a magasba szálljon.

Az Anya
ref. MCW, vol 15, Words Of The Mother III, p.228

2014. március 7.

Az Én realizálása megszabadít és egyetemessé tesz; még ha a cselekvésünk továbbra is a Tudatlanság mozgató erői közt folytatódik, az többé nem köt meg vagy vezet félre, mert a belső lényünk az ön-ismeret fényében helyezkedik el.

Sri Aurobindo
ref. The Life Divine, p.654

2014. március 6.

Maradj állandóan az igaz tudat napfényében – mert csak ott van boldogság és béke. Ezek csak egyedül ettől függnek, nem pedig a külső történésektől.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol 2, p.1709

2014. március 5.

Minél tágasabbá válik a tudatod, annál többet leszel képes fogadni fentről.

Sri Aurobindo
ref. Gems from Sri Aurobindo, First series, p.127

2014. március 4.

[A pszichikai] egy teljes őszinteséget kíván, de az őszinteséget itt abban az értelmében használjuk, hogy megnyílunk – de semmi másnak, csak az isteni befolyásoknak és impulzusoknak.

Sri Aurobindo

2014. március 3.

Tartsd meg mindig ezt az őszinte megnyílást, és végül tartóssá válik a békének és örömnek egy állapota és az Anya jelenlétének az érzése.

Sri Aurobindo

2014. március 2.

Hogyan lehet valaki hasznos az Isteni számára, ha mi egyedül Ő általa létezünk? Minden, amit tehetünk az, hogy esetlenül visszaadunk egy kicsit mindabból, amit Ő adott nekünk.

Az Anya
ref. MCW, vol. 10, On Thoughts and Aphorisms, p.351

2014. március 1.

A csapások és a megpróbáltatások mindig egy isteni kegyelemként jönnek, hogy rámutassanak lényünkben azokra a pontokra, ahol nem nem ütjük meg a mércét, és azokra a folyamatokra, amelyekben hátat fordítunk a lelkünknek azzal, hogy a mentális lényünk és vitális lényünk lármázására hallgatunk.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.235

2014. február 28.

Az öröm akkor jön, ha felvesszük a helyes attitűdöt.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.182

2014. február 27.

Mivel az Úrral való egység által megvan a lehetőségünk minden dologban egy végtelen, szabad gyönyörre, ezért nincs szükségünk, hogy vágyakozzunk.

Sri Aurobindo

2014. február 26.

Állandóan őriznünk kell szívünkben a jóakaratot és szeretetet, és mindenkire hagyni kell őket kiáradni nyugalommal és egykedvűséggel.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.14, p.200

2014. február 25.

Nehéz az összes szokástól megszabadulni. Szilárd eltökéltséggel kell szembenézni velük.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.160

2014. február 24.

A szeretet mindenkire irányul, mindenki fejlődéséért ugyanúgy munkálkodik, de azoknál diadalmaskodik, akik törődnek vele.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words Of The Mother II, p.131

2014. február 23.

A pszichikai lény mindig fényt és boldogságot, egy belső megértést és megkönnyebbülést és vigasztalást hoz magával.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, The Triple Transformation, p.1113

2014. február 22.

Jön egy új — belső csenden és nyugalmon alapuló – tudat. Nyugodtan kell várnod, hogy ez kifejlődjön. Igazi tudás, az emberek és tárgyak igazi észlelése jön majd el ebbe az új, csendes tudatban.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.24, p.1414

2014. február 21.

Mindent megtehetünk, ha jelen van az isten-érintés.

Sri Aurobindo
Savitri

All can be done if the god-touch is there.

2014. február 20.

Amikor inkább belül élünk, akkor csak a felszíni tudat elfoglalt, mi pedig mögötte, egy másikban vagyunk, amely csendes és önmagát-felajánló.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himslef and the Ashram, p.743

2014. február 19.

Az Isteni Kegyelem és Hatalom mindent meg tud tenni, de csak a szádhak teljes beleegyezésével. E teljes beleegyezés megadásának megtanulása a szádhana egész értelme.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, p.583

2014. február 18.

Amikor tudatosan a lélek vagyunk, és amikor az ő eszközeiként az elme, élet és test elfoglalják az igazi helyüket, akkor tudatában vagyunk belül egy vezetőnek, aki ismeri az igazságot, a jóságot, a létezés igazi gyönyörét és szépségét, világos törvénye által felügyeli a szívet és az intellektust, és vezeti életünket és lényünket…

Sri Aurobindo
ref. The Life Divine, p.653

2014. február 17.

Az önmagunkra való koncentráció hanyatlást és halált jelent. Csak az Istenire való koncentráció hoz életet és növekedést és realizálást.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.15

2014. február 16.

Magad légy halhatatlan, ne higgy a halálba; mert a halál nem önmagadé, hanem a testé. Mert a Szellem halhatatlan.

Sri Aurobindo
ref. The Hour Of God, vol17, The Divine Superman, p.75

2014. február 15.

Minden dolog nehéznek tűnik az embernek, amely felette van az általa elért szintnek, és ezek nehezek a maga erejére utalt erőfeszítése számára; de azonnal könnyűvé és egyszerűvé válnak, amikor Isten az emberben veszi át az egyezség végrehajtását

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, Jnana, p.435

 2014. február 14.

Az igazság meglátása nem múlik egy nagy intellektuson vagy egy kis intellektuson. Azon múlik, hogy kapcsolatban vagyunk-e az Igazsággal, és az elme csendes-e és nyugodt, hogy fogadni tudja azt.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.24, Transformation of The Mind, p.1244

2014. február 13.

A nehézségek azért jönnek, mert lehetőségek vannak bennetek. Ha az életben minden könnyű lenne, akkor az egy hiábavaló élet lenne. Mivel nehézségek akadnak az utatokba, ez azt mutatja, hogy vannak lehetőségeitek. Ne féljetek!

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.220

2014. február 12.

A legszükségesebb, rendületlenül kitartani abban, hogy a fény felé forduljunk.
A Fény közelebb van hozzánk, mint ahogy azt gondoljuk, és bármikor eljöhet az órája.

Sri Aurobindo
ref. Breath of Grace, editor: M.P. Pandit, p.204

2014. február 11.

Jelezzen a kezdődő év döntő szakaszt a pszichikai lényed fejlődésében, és annak a természeted és életed feletti hatalmának növekedésében.

Sri Aurobindo
ref. CWSA, vol 35, Letters on Himself and the Ashram, p.842

2014. február 10.

Azoknak, akik kutatnak az Isteni után, biztosan kell állni a lábukon, és állhatatosan ki kell tartaniuk a kutatásukban; idővel a sötétség elveszti erejét és elkezd eltűnni, és a Fény meg fog jelenni.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himslef and the Ashram, p.367

2014. február 9.

Minden önmagunk felett aratott győzelem új erőt jelent ahhoz, hogy még több győzelmet arassunk.

Sri Aurobindo

2014. február 8.

A bennünk lévő lélek az, amely mindig az Igazság, a Jóság és a Szépség felé fordul, mert ezen dolgok által növekszik maga is fejlettségében; a többi — ezek ellentétei — a tapasztalás szükségszerű része, de ki kell nőni belőlük a lényünk spirituális gyarapodásában.

Sri Aurobindo
ref. The Life Divine, p.632

2014. február 7.

Csak két dologért vagytok itt [az Asramban]: hogy realizáljátok az Istenit, és hogy a tudatot és természetet a magasabb tudattá és természetté alakítsátok át. Ezt akarja az az Erő, amely dolgozik rajtatok, és semmi mást.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himslef and the Ashram, p.762

2014. február 6.

Az orvosság az, hogy állandóan az Istenire gondolj, ne önmagadra, hogy az Isteniért dolgozz, cselekedj, végezd a szádhanát, hogy ne mérlegeld, ez vagy az, hogyan érint személyesen, hogy ne tarts igényt semmire, hanem vonatkoztass mindent az Istenire.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol-24, Transformation Of The Vital, p.1372

2014. február 5.

Annak a léleknek, akinek hatalma van a legmagasabb üdvösség felett, az élet nem lehet egy gonosz vagy szomorú illúzió; az egész élet egy isteni Szerető és Játszótárs fodrosan hullámzó szeretetévé és csengő nevetésévé válik inkább.

Sri Aurobindo
ref. CWSA, vol 12, Essays Divine and Human, p.492

2014. február 4.

Minden problémára van egy olyan megoldás, amely megnyugvást okoz mindenki számára; ahhoz azonban, hogy megtaláljuk ezt az ideális megoldást mindenkinek akarnia kell azt, ahelyett hogy másokkal azzal az akarattal száll szembe, hogy rájuk kényszerítse a saját preferenciáját.
Tágítsd ki a tudatodat, és törekedj mindenki megelégedésére.

Az Anya
ref. MCW, vol 13, Words Of The Mother I, p.213

2014. február 3.

Elmédet teljesen fordítsd el a nehézségedtől, kizárólag a fentről jövő Fényre és Erőre összpontosíts; tegye meg az Úr a testednek azt, ami Neki kedvére való. Fizikai lényed teljes felelősségét ad át Neki.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 15, p.150

2014. február 2.

Semmilyen öröm sem összehasonlítható az örök Isteni Jelenlét érzésével a szívben.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.182

2014. február 1.

Tevékenységeidben mindig jelen ez a három: a Mester, a Dolgozó és az Eszköz.

Sri Aurobindo
ref. Essays In Philosophy And Yoga, p.163

2014. január 31.

Az éberség azt jelenti: ébren lenni, résen állni, őszintének lenni — azt, hogy nem ér soha meglepetés. Amikor gyakorolni akarod a szádhanát, akkor életed minden pillanatában egy választás előtt állsz, hogy egy lépést teszel a célod felé, vagy hogy elalszol vagy néha még visszafelé is mész.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.3, p.202

2014. január 30.

Lehetőségeidet meg tudod sokszorozni, növelni és erősíteni tudod őket… Amikor felfedezzük belül a pszichikai lényünket, akkor ezzel egyidőben, teljesen váratlanul, olyan dolgok fejlődnek ki és nyilvánulnak meg, amelyeket korábban egyáltalán nem tudtunk megtenni, és amelyekről nem gondoltuk, hogy benne vannak a természetünkben.

Az Anya
ref. MCW, vol. 9, Questions and Answers 1957-1958, p.396

2014. január 29.

A fizikai síkon az Isteni a szépségen keresztül fejezi ki önmagát, a mentális síkon a tudáson keresztül, a vitális síkon a képességen keresztül és a pszichikai síkon a szereteten keresztül.

Az Anya
ref. MCW, vol. 15, Words of the Mother – III, p.6

 

2014. január 28.

Minden megfelelően felajánlott ima közelebb visz az Istenihez, és egy megfelelő kapcsolatot alakít ki Vele.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.22, Religion Morality Idealism And Yoga, p.145

2014. január 27.

Bizalmunk őszinteségében van a győzelem bizonyossága.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 15, Progress And Perfection, p.89

2014. január 26.

Az Isteni erő veled van — egyre jobban és jobban érezd a jelenlétét, és vigyázz, hogy soha ne áruld el.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.12, p.274

2014. január 25.

Minden pillanatban le kell ráznunk magunkról a múltat, akár a lehulló port, hogy az ne piszkíthassa be a szűzi tisztaságú ösvényt, amely, szintén minden pillanatban, megnyílik előttünk.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.1, p.42

2014. január 24.

Lényünk mélységeiben, a kontempláció csendjében tudatunkat egy ragyogó erő árasztja el hatalmas és ragyogó békével, amely felülkerekedik minden kicsinyes reakción, és előkészít minket az Istenivel való egyesülésre — ami az egyéni létezésnek a végső célja.

Az Anya
ref. Words of The Mother, vol.16, p.431

2014. január 23.

Mindannak, ami vagy, és mindannak, amit teszel, az őszinte felajánlása sokkal eredményesebb a szádhana szempontjából, mint a meditáció.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.100

2014. január 22.

A mentális kontroll csak részleges — megfékez, de nem szabadít meg.

Sri Aurobindo
ref. Gems from Sri Aurobindo, First series, p.68

2014. január 21.

Amikor a szívben van a látásunk, akkor minden, a Természet és a Gondolkodás és a Cselekvés, az ideák és elfoglaltságok és hajlamok és szándékok a Szeretett Lénnyé válnak, és az eksztázis forrásává.

Sri Aurobindo
ref. MCW, vol 10, On Thoughts and Aphorisms, p.334

2014. január 20.

Látom azt is, hogy azok, akik rá tudnak térni az egyenes útra (ezek még nincsenek nagyon sokan), maguktól megszerzik a hajlamot, hogy feladják ezeket az elmét szétszóró érdeklődéseket és elfoglaltságokat, és teljesen belevetik magukat a szádhanába.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.23, Human Relationships In Yoga II, p.837

2014. január 19.

Csak azok voltak biztonságban, akik Istent megtartották a szívükben:
Páncélzatuk bátorság, kardjuk hit — haladniuk kell előre,

Sri Aurobindo
ref. Savitri, Book II: The Book of the Traveller of the Worlds, Canto VII: The Descent into Night, p.211

Only were safe who kept God in their hearts: / Courage their armour, faith their sword, they must walk,

2014. január 18.

A tökéletes őszinteség legnagyobb ellenségei az előnyben részesítések (akár mentálisak vagy vitálisak vagy fizikaiak) és az előre kialakított elgondolások. Ezeket az akadályokat kell legyőzni.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.71

2014. január 17.

Valóban, az igazi pszichikai élet a lényben béke, egy örömteli derű.
Ennélfogva bármilyen szenvedés számunkra egy értékes utalás a gyenge pontunkra, arra a pontra, amely egy nagyobb spirituális erőfeszítést követel tőlünk.

Az Anya
ref. MCW, vol. 2, Words of Long Ago, p.60

2014. január 16.

A koncentrálásban és a csendben kell összegyüjtenünk az erőt a helyes cselekvéshez.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, A Peace And Silence Peace, p.151

2014. január 15.

Az igazi tudást nem érhető el gondolkodás útján.
Az igazi tudás az, ami vagy; az, amivé válsz.

Sri Aurobindo

2014. január 14.

Minden másban kételkedhetünk, de az, hogy aki egyedül az Isteni után vágyik, el fogja érni az Istenit, egy bizonyosság, és sokkal biztosabb, mint az, hogy kettő meg kettő egyenlő néggyel.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, p.585

2014. január 13.

Humorérzék? Ez a létezés sója. Nélküli a világ végképp kibillent volna az egyensúlyból — már amúgy is elég kiegyensúlyozatlan –, és már jó régen a pokolba rohant volna.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.501

2014. január 12.

Lelked számára  vágy nélkül rögzítsd a végcélt, és ragaszkodj hozzá a benned lévő isteni erő által; ekkor a cél maga fogja megteremteni az eszközeit, sőt, a saját eszközévé fog válni.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, Karma, p.464

2014. január 11.

Tartsd nyitva az elmét és a szívet, és irányítsd befelé és felfelé, hogy, amikor jön belülről az érintés vagy fentről az áradat, készen állj befogadni.

Sri Aurobindo
ref. Breath of Grace, editor: M.P. Pandit, p.205

2014. január 10.

Uram, tedd a tudatot világossá és pontossá, a beszédet teljesen igazzá, az önátadást hiánytalanná, a nyugalmat feltétlenné, és alakítsd át az egész lényt a fény és szeretet óceánjává.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol.15, Prayers and Calling The Divine, p.227

2014. január 9.

Tekinteted fordítsd jobban az érkező fény felé, és kevésbé bármiféle sötétség felé.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.24, Difficulties Of The Path-IV, p.1687

2014. január 8.

Ha rendelkezünk egy alapvető őszinteséggel, egy akarattal, hogy minden dolgot végigcsináljon és készek vagyunk elfogulatlannak lenni, az a legjobb biztosíték a szádhanában.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol.22, Integral Yoga and Other Paths, p.551

2014. január 7.

Ó, halhatatlanság gyermeke! Ne a Természet szerint élj, hanem Isten szerint; és kényszerítsd a Természetet is, hogy a benned lévő istenség szerint éljen.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine and Human, p.438

2014. január 6.

Rejtett szobájából intézkedik a lelkünk;
Szívünkre és elménkre erőltetve a befolyását
Halandó énjük meghaladására sürgeti őket.
Ő a Jót s a Szépet kutatja, és Istent;

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.485

Our soul from its mysterious chamber acts;
Its influence pressing on our heart and mind
Pushes them to exceed their mortal selves.
It seeks for Good and Beauty and for God;

2014. január 5.

Imádkozunk, hogy az Isteni mindig többre tanítson, egyre jobban és jobban megvilágosítson, oszlassa el a tudatlanságunkat, gyújtson fényt az elménkben.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 15, p.222

2014. január 4.

Az igazi szeretet valami nagyon mély és intenzitásában higgadt; lehet, hogy nem is nyilvánul meg teljesen kielégítően semmilyen külső érzéki vagy gyengéd cselekedetben.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.124

2014. január 3.

Éljünk belül, állandó törekvéssel az Isteni felé — ez tesz minket alkalmassá arra, hogy egy mosollyal tekintsünk az életre, és békében maradjunk, bármilyenek is a külső körülmények.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.232

2014. január 2.

Bármi is legyen a látszat, amit viselnünk kell,
Bármi is legyen balsorsunk s végzetünk,
Mikor nem látunk mást, csak vihart és bánatot,
Akkor is átvezet minket mindenen egy hatalmas Vezetés.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.59

Whatever the appearance we must bear,
Whatever our strong ills and present fate,
When nothing we can see but drift and bale,
A mighty Guidance leads us still through all.

2014. január 1.

Ha az emberek kevésbé komolyan vennék az életet, akkor nagyon gyorsan tehetnék tökéletesebbé. Isten soha nem veszi komolyan a dolgait; ezért tárul a szemünk elé ez a csodálatos Univerzum.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine and Human, p.432

2013. december 31.

A pszichikai, ha befolyása van a külső életre, akkor fényt, rendet és  nyugalmat visz oda, és az isteni kapcsolat örömét.

Az Anya
ref. Works Of The Mother, Questions And Answers vol.6, p.447

2013. december 30.

Ahhoz, hogy közvetlenül tudatában legyünk a pszichikai tűznek, aktívnak kell lennie a kifinomult látásnak és a kifinomult érzékelésnek, vagy pedig a pszichikainak egy nyilvánvaló képességként közvetlenül kell működnie a tudatban.

Sri Aurobindo

2013. december 29.

Az ember nem tudja azonnal megragadni vagy megtartani mindazt, amit a megvilágosodás hoz neki; annak állandóan meg kell ismétlődnie, hogy az ember növekedhessen a fényben.

Sri Aurobindo
ref. The Secret of The Veda, p.322

2013. december 28.

Amikor előtérbe jön a pszichikai lény, akkor automatikusan felismerjük a valót és a valótlant, az istenit és az istentelent, a dolgok spirituális jogosságát és jogtalanságát, a hamis vitális és mentális folyamatok és támadások pedig azonnal lelepleződnek és megszűnnek és semmit nem tudnak tenni.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol.24, The Triple Transformation, p.24

2013. december 27.

Mindenkiben van valami isteni, valami ami a sajátja, a tökéletességnek és az erőnek a lehetősége, bármilyen kis területen is, amit Isten ajánl fel neki, hogy azt elfogadja vagy elutasítsa.

Sri Aurobindo
ref. The Hour of God, p.204

2013. december 26.

Ha nem tudod szeretni a leghitványabb férget és a legalávalóbb bűnözőt, akkor hogyan hiheted, hogy elfogadtad Istent a te szellemedben?

Sri Aurobindo
ref. CWSA vol.12, Essays Divine and Human, p.485

2013. december 25.

Amikor a lélek előtérben van, akkor belülről mindig megkapjuk a megfelelő útmutatást, hogy mit kell elvégezni, mit elkerülni, mi a helytelen dolog vagy a helyes dolog  — gondolatban, érzésben , cselekvésben. De ez a belső sugalmazás azzal összhangban jelentkezik, ahogy a tudat egyre inkább tisztává válik.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol 2, p.903

2013. december 24.

Törekvésed őszintesége az, amelyre a Szeretet spontán módon válaszol.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.71

2013. december 23.

Helyes, ha nem vagyunk túl kicsapongóan bohókásak a szórakozásainkban vagy túl mogorván komolyak az életünkben és tevékenységeinkben. Mindkettőben egy játékos szabadságra és egy komoly rendre törekszünk.

Sri Aurobindo
ref. MCW, vol 10, On Thoughts and Aphorisms, p.320

2013. december 22.

Két szövetséges képesség van az emberben: a tudás és a bölcsesség. A tudás egy eltorzított közegben annyit lát az igazságból, amennyit az elme tapogatózva elér, a bölcsesség annyit, amit az isteni látomás szeme lát a szellemben.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine and Human, p.423

2013. december 21.

Csak azt a tudást érdemes birtokolni, amelyet egy élő gyönyör céljából lehet használni, és amelyet vérmérsékletben, cselekvésben, alkotásban és létezésben lehet alkalmazni.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine and Human, p.443

2013. december 20.

A buzgó hitben van az üdvözülés.
A végső vizsgálat szerint a Legfelsőbb Úr az, aki csinál mindent.
Mi hűséges eszközök kell, hogy legyünk.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, Faith and the Divine Grace, p.90

2013. december 19.

Egy összpontosított és belül összeszedett attitűd folyamatos fenntartása fontosabb, mint a rögzített időpontokban történő meditáció.

Az Anya
ref. MCW, vol. 16, Some Answers from the Mother, p.178

2013. december 18.

Az Isteni mindenütt és mindenben ott van, Ő minden. Igen, az Ő lényegében és az Ő legfelsőbb valóságában. De a fejlődő anyagi megnyilvánulás világában, nem az Istenivel kell azonosulni, ahogyan Ő most létezik, hanem az Istenivel, ahogyan Ő létezni fog.

Az Anya
ref. MCW, vol. 15, Words of the Mother – III, p.277

2013. december 17.

Csak néha jön egy szentebb befolyás,
Viseli életünket egy hatalmasabb özönlő áradat,
És mozdítja a lelket egy istenibb Jelenlét;
Vagy tör át valami a földi burkokon,
A szellem fényének kegyelme s szépsége,
Egy mennyei tűz morajló nyelve.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.48

Only sometimes a holier influence comes,
A tide of mightier surgings bears our lives
And a diviner Presence moves the soul;
Or through the earthly coverings something breaks,
A grace and beauty of spiritual light,
The murmuring tongue of a celestial fire.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.48

2013. december 16.

Az Isteni azoknak adja önmagát, akik fenntartás nélkül és minden részükben odaadják magukat az Isteninek. Rájuk vár a nyugalom, a fény, a hatalom, a gyönyör, a szabadság, a tágasság, a tudás csúcsai, az Ánanada tengerei.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol-23, Basic Requisites Of The Path, p.586

2013. december 15.

A szabadság nem külső körülményekből ered, hanem belső felszabadulásból. Találd meg a lelked, egyesülj vele, irányítsa ő az életed, és szabad leszel.

Az Anya
ref. Words Of The Mother ,vol.14, Harmony and Goodwill, p.202

2013. december 14.

A kicsi egónak az elmerülése az Istenivel való egységben, a megtisztulás, az önátadás, a saját személyes elképzeléseinken és személyes érzéseinken alapuló tudatlan ön-vezetésünk felcserélése az Isteni vezetésre a Karma Jóga célja — a saját akaratunknak az átadása az Isteni Akaratnak.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Himself and the Ashram, p.752

2013. december 13.

Ez az Isten felé irányuló tapasztalattal a tudatosságban növekszik, és minden alkalommal, amikor van bennünk egy magasabb folyamat, erőre tesz szert, és végül ezen mélyebb és magasabb folyamatokon keresztül kifejlődik egy pszichikai egyéniség — az, amit mi általában pszichikai lénynek hívunk.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, part one, p.288

2013. december 12.

Az Anya állandó jelenléte gyakorlással jön el; a Szadhanában elengedhetetlen az Isteni Kegyelem a sikerhez, de a gyakorlás az, amely előkészíti a Kegyelmet.

Sri Aurobindo

2013. december 11.

Isten célja az emberiség számára az Üdvösség ; ezt a legfőbb jót először magadnak szerezd meg, hogy aztán teljesen megoszthasd az embertársaiddal.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, Karma, p.453

2013. december 10.

Ebben a jógában a másik nagy lépés a szadhak törekvése az isteni életre.

Sri Aurobindo
ref. Our Light And Delight by K D Sethna, p.6

2013. december 9.

Csak egy dolog van, amely benned tudással rendelkezik, ez a te pszichikai lényed; ő nem hibázik, késedelem nélkül, azonnal el fogja mondani a helyes dolgot, és — ha szó nélkül, az elképzeléseid és érveid nélkül engedelmeskedsz —  akkor arra fog késztetni, hogy azt meg is tedd.

Az Anya
ref. MCW, vol. 7, Questions and Answers 1955, p.222

2013. december 8.

Néhány percig — lelkünk társaságát élvezve — együtt ültünk, és szemtanúi voltunk, ahogy az Örökkévalóság kapui szélesre tárulnak előttünk.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, A Peace And Silence Peace, p.150

2013. december 7.

A világot kirekesztve szeretni Istent azt jelenti, hogy egy intenzív, de tökéletlen imádatban részesítjük Őt.

Sri Aurobindo
ref. CWSA vol.12, Essays Divine and Human, p.486

2013. december 6.

Végtelen a Kegyelem annak a számára, aki őszintén bízik a Kegyelemben.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.91

2013. december 5.

Ha a belső lény nem nyilvánul meg vagy nem cselekszik, a külső soha nem lesz átalakítva.

Sri Aurobindo
ref. Letters On Yoga, vol22, Planes And Parts Of The Being – VI, p.311

2013. december 4.

Minden esetben, és bármi is történjen, az eseményeket mindig tekintsd ajándéknak az Isteni Kegyelemtől, amely gyors ösvényeken vezet téged életed spirituális célja felé.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, Faith in Divine Grace and Help, p.95

2013. december 3.

… számodra a legfontosabb dolog, hogy a szívben fellobantsd a pszichikai tüzet, és kibontakoztasd az arra irányuló törekvést, hogy a pszichikai lény a szadhana vezetőjeként jöjjön előtérbe.

Sri Aurobindo

2013. december 2.

Amikor eléred a a kapcsolatot az Isteni szeretettel, akkor ezt a szeretetet látod mindenben és minden körülmény között.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.116

VIRÁG ÜZENET

Integrált fejlődés az Anyagban
Az Anyag tudatra ébreszt.

Egy fejlődésért lángoló tűz légy,
bármiben is részesülsz, tekintsd azt fejlődésed segédeszközének, és azonnal érd el a szükséges fejlődést.

Az Anya

2013. december 1.

A gyengédség és szeretet szomjazása emberi szükséglet, de ezt csak akkor lehet lecsillapítani, ha az Isteni felé irányul. Mindaddig, amíg az emberi lényekben keres kielégülést, csalódott lesz mindig, vagy sérült.

Az Anya
ref. MCW, vol 14, Words Of The Mother II, p.121

2013. november 30.

Lehet, hogy kétségbe vonom Istent, a vezetőmet és tanítómat, és megkérdezhetem Tőle:
— Igazam van, vagy Te tűröd el a szeretetedben és bölcsességedben, hogy az elmém becsapjon engem?
Kételkedj az elmédben, ha akarsz, de ne kételkedj abban, hogy Isten vezet téged.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, Bhakti, p.488

2013. november 29.

A belső halál tragédiája ez,
Mikor elveszíted az isteni elemet,
S már csak egy elme él meghalni, meg egy test.

This is the tragedy of the inner death
When forfeited is the divine element
And only a mind and body live to die.

 Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.225

2013. november 28.

Először nem könnyű munka közben emlékezetben tartani az isteni jelenlétet; de ha felelevenítjük a jelenlét érzését közvetlenül azután, hogy a munka befejeződött, az elég jó. Idővel a jelenlét érzékelése automatikussá válik még munka közben is.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, p.691

2013. november 27.

Nem szabad azért feladni egy dolgot, mert nehéz — ellenkezőleg, minél nehezebb egy dolog, annál eltökéltebbnek kellene lennünk, hogy sikert érünk el benne.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.160

2013. november 26.

A fejlődésre és a veszélyes szokásoktól való megszabadulásra tett minden erőfeszítést megválaszol és támogat egy tevékeny segítség a Kegyelem részéről — az erőfeszítésnek azonban állhatatosnak és a törekvésnek őszintének kell lennie.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, Will and Preservance, p.171

VIRÁG ÜZENET

Szupramentális Szépség a Fizikaiban
Ígérete elbűvölő.

A szépség és az állandó csoda
bebocsátotta a Megnyilvánulatlannak egy izzó ragyogását:
Az alaktalan Örökkévaló mozgott benne,
A lelkekben és dolgokban a saját tökéletes alakját keresve.

Sri Aurobindo

2013. november 25.

Ó, halandó! Viseld e nagy világ szenvedés-törvényét,
Keserves átvonulásod során a szenvedő világon
Lelked pártfogásáért támaszkodj az Ég erejére,
Fordulj a nemes Igazság felé, törekedj szeretetre s békére.
Fentről egy kis gyönyört nyújtottak neked,
Egy isteni érintést emberi napjaidra.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.451

O mortal, bear this great world’s law of pain,
In thy hard passage through a suffering world
Lean for thy soul’s support on Heaven’s strength,
Turn towards high Truth, aspire to love and peace.
A little bliss is lent thee from above,
A touch divine upon thy human days.

Sri Aurobindo
ref. Savitri, p.451

2013. november 24.

Csak a belső megnyíláson és kapcsolaton keresztül ismerheted fel a jelenlétemet.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 13, Physical Nearness, p.80

2013. november 23.

Ez a Nap, az isteni nevetésnek ez a Napja minden dolog középpontjában van, ez minden dolog igazsága: meg kell tanulnunk, hogy lássuk, hogy érezzük, hogy éljük.

Az Anya
ref. MCW, vol 10, On Thoughts and Aphorisms, p.156

2013. november 22.

Amikor Krisnán és magamon kívül másokat láttam a világban, Akkor Isten velem való dolgait titokban tartottam; de mióta elkezdtem mindenhol Őt és magamat látni, azóta szégyent nem ismerővé és bőbeszédűvé váltam.

Sri Aurobindo
ref. Essays Divine And Human, Bhakti, p.484

2013. november 21.

Először tanulj meg Isten eszköze lenni, és alávetni magad a Mesterednek. Az eszköz ez a külső dolog, amit te önmagadnak nevezel.

Sri Aurobindo
ref. Essays In Philosophy And Yoga, The Delight of Works, p.163

2013. november 20.

Emelkedj a magasabb tudatba, hagyd, hogy annak fénye vezérelje és alakítsa át a természetet.

Sri Aurobindo
ref. Breath of Grace, editor: M.P. Pandit, p.204

 2013. november 19.

A szeretet, az öröm és a boldogság a pszichikaitól jön.
Az Én békét vagy egy egyetemes Ánandát ad.

Sri Aurobindo
ref. Letters on Yoga, vol 2, p.1078

VIRÁG ÜZENET

Krisna fénye a Tudatalattiban
Nemsokára nem lesz többé Tudatalatti.

 

Az egész Természet egy szerelemre gerjedt várakozás, amely reménykedik, hogy megérinti, átöleli az ő urát, és azzá válik.

Sri Aurobindo

 2013. november 18.

Az Igazság nem lineáris, hanem globális; nem egymást követő, hanem egyidejű. Ezért nem lehet szavakban kifejezni: az Igazságot élni kell.

Az Anya
ref. MCW, vol 15, Words Of The Mother III, p.279

 2013. november 17.

Az állatot kielégít egy kevés szükséglet; az istenek elégedettek a tündöklő nagyságukkal. Az ember viszont tartósan nem nyugodhat, amíg el nem ér bizonyos legmagasabb rendű jóságot.

Sri Aurobindo
ref. The Life Divine, p.51

 2013. november 16.

Ne képzeld, hogy a fényt a Nap és a csillagok hozzák létre.
A Nap és a csillagok a Fénynek csak a fizikai koncentrációi, de a ragyogás, amit számunkra összpontosítanak, önmagából-született és mindenütt jelenlévő.

Sri Aurobindo
ref. Gems from Sri Aurobindo, First series, p.61

 

 2013. november 15.

Az élet igazi célja, hogy mélyen önmagunkban megtaláljuk az Isteni Jelenlétet, és átadjuk magunkat neki, azért hogy átvegye életünk, összes érzésünk és testünk összes tevékenysége felett az irányítást. Ez egy igaz és ragyogó célt ad a létezésnek.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, vol 14, The True Aim Of Life , p.5

 2013. november 14.

A békében és ebben a benned lévő “valami valódibban” kell megtanulnod élned, és azt érezned, hogy az vagy te. A többit úgy kell tekintened, hogy az nem az igazi éned, hanem csak a változó és visszatérő folyamatoknak egy áramlása a felszínen, amely biztos el fog múlni, ahogy az igazi én előbukkan.

Sri Aurobido
ref. Letters on Yoga, vol 1, p.651

 2013. november 13.

Nyisd meg magad egyre jobban a Tudatnak, és ösztönzésben fogsz részesülni.

Az Anya
ref. MCW, vol. 14, Words of the Mother – II, p.144

2013. november 12.

A Személyen túl a Majavádin meghatározhatatlan Létezést lát;
Követtem őt oda, és azon túl a meghatározhatatlan Személyben rátaláltam Krisnámra.

Sri Aurobindo

 

2013. november 11.

Az emberek nem hagynak cserben egy ügyet,
mert észrevették, hogy elbukik, vagy előre látják a kudarcát;
és spirituálisan igazuk van
a makacs kitartásukban.

Sri Aurobindo

 

A földön az igazi tisztaság az,
ha úgy gondolkozunk, ahogy az Isteni gondolkozik,
azt akarjuk, amit az Isteni akar,
úgy érzünk, ahogy az Isteni érez.

Az Anya
ref. Words Of The Mother, Purity-And-Humility, p.156

2013. november 10.

Az egyetlen dolog, ami fontos, hogy keresd és ismerd fel az Istenit — minden más lényegtelen.

Az Anya

 

2013. november 9.

A megpróbáltatás pillanataiban: az isteni védelemben való hit és a védelem hívása;
mindenkor: a hit, hogy amit az Isteni akar, az a legjobb.

Sri Aurobindo
Sri Aurobindo levelei, 127. o.

2013. november 8.

Majdnem, majdnem minden esetben,egy nagyon, nagyon kitartó erőfeszítésre van szükség, hogy tudatossá váljon számunkra a pszichikai lényünk. Általában úgy vélik, hogy ha valaki harminc év alatt el tudja azt érni, akkor nagyon szerencsés — én azt mondom: harminc év kitartó erőfeszítésével.

Az Anya
ref. MCW, 7 kötet, Kérdések és Válaszok 1955, 269. o.

Az idézetek a forrása az alábbi oldal: http://supramental.in/quotation/

But it is not by upadesha that
this Sadhana is given or carried on.
It is only those who are capable
by aspiration and meditation on the Mother
to open and receive her action and
working within that can succeed in this Yoga.

Sri Aurobindo

ref. The Mother, p.121