A Hathajóga jelentősége

Print Friendly

A Hathajóga az élet és test meghódítását célozza, amelyek kombinációja a táplálék burokban és a vitális hordozó közegben alkotja, ahogy azt már láttuk, a durva testet, és amelyek egyensúlya a Természet minden működésének alapja az emberi lényben. A Természet által megszilárdított egyensúly elégséges a normál egoisztikus élet számára – elégtelen azonban a Hathajógi céljához. Mert ez az egyensúly a vitális erőnek arra a mennyiségére van számítva, amely ahhoz szükséges, hogy az emberi élet normál, rövid időtartama során működtesse a fizikai gépezetet, és többé-kevésbé megfelelően elvégezze azokat a különféle működéseket, amelyeket az ezen szerkezetben lakozó egyéni élet és az azt feltételekhez kötő világ-környezet megkövetel tőle. Ennélfogva, a Hathajóga a Természetet kísérli meg kijavítani, és létrehozni egy másik egyensúlyt, amellyel a fizikai szerkezet képes lesz kiállni a korlátlan, mennyiségében vagy intenzitásában szinte végtelen Prána fokozottabb vitális vagy dinamikus erejének beözönlését. A Természetben az egyensúly a Prána egy korlátozott mennyiségének és erejének az egyéniesedésén alapul; ennél többet az egyén, személyes és örökletes alkatával nem képes elviselni, felhasználni vagy felügyelni. A Hathajógában – az univerzális energia egy sokkal kevésbé rögzített és korlátozott működését a testbe engedve, visszatartva, használva és felügyelve – ez az egyensúly megnyit egy kaput az egyén univerzálissá válása felé.

A Hathajóga fő folyamatai az āsana és a prāņāyāma. Nagyszámú Ászanájával, vagy rögzített testtartásával, először kigyógyítja a testet abból a nyugtalanságból, amely az arra való képtelenségének egy jele, hogy megtartsa az univerzális Élet-Óceánból belé áradó vitális erőket, anélkül hogy tevékenységben és mozgásban ledolgozná őket, másrészt rendkívüli egészséget, erőt és hajlékonyságot ad neki, és megkísérli megszabadítani azoktól a szokásoktól, amelyek által a közönséges fizikai Természet folyamatainak alá van vetve, és a szokásos működéseinek szűk határai közé van szorítva. A Hathajóga ősi tradíciójában midig is azt képzelték, hogy ezt a győzelmet egészen a gravitáció erejének nagymértékű legyőzéséig is ki lehetne terjeszteni. A Hathajógi ezt követően különböző kiegészítő, de alaposan kidolgozott folyamatokkal módját ejti, hogy a test távol legyen tartva minden tisztátalanságtól, és az idegrendszer szabaddá legyen téve azon légzésgyakorlatok számára, amelyek a legfontosabb eszközei. Ezeket nevezik prāņāyāmának, a légzés vagy vitális erő ellenőrzésének; mert a lélegzés a vitális erők legfőbb fizikai funkcionálása. A Pránajáma a Hathajógi számára kettős célt szolgál. Először, teljessé teszi a test tökéletességét. A vitalitás megszabadul a fizikai Természet számos általános szükségletétől; a Hathajógi kicsattanó egészségre, meghosszabbított fiatalságra, gyakran rendkívül hosszú élettartamra tesz szert. Másfelől, a Pránajáma a vitális burokban felébreszti a Pránikus dinamizmus feltekeredett kígyóját, és a Jógi számára a tudat olyan mezőit, a tapasztalás olyan tartományait, olyan rendkívüli képességeket nyit meg, amelyek a mindennapi emberi élettől meg vannak tagadva, miközben olyan normális képességeket és készségeket is hatalmas erővel megélénkít, amelyekkel a Jógi már eleve rendelkezik. Ezeket az előnyöket a Hathajógi számára nyitva álló kiegészítő folyamatokkal tovább lehet biztosítani és előtérbe lehet helyezni.

Sri Aurobindo: A Jóga Szintézise

Submit a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.