A Fizikai Átalakítása (5)

Előző rész III Az az érzés, hogy elhagyatottak vagyunk, hogy az akadály elhárítása lehetetlenség, magához a zavarossághoz hasonlóan a fizikai tudat jellemzője, amely tehetetlen és gépies, és megszokta, hogy tehetetlenül mozgassák azok az erők, amelyek csak megszerzik felette az uralmat. Az elhagyatottságnak és a lehetetlenségnek ez az érzése azonban valótlan, és ahhoz, hogy felülkerekedjünk a fizikai akadályon, amely máskülönben nagymértékben késleltetné a fejlődést, teljesen lehetséges és nagyon is szükséges, hogy ne engedjünk neki, ne fogadjuk el, távolítsuk el. *** Igen; ez is a fizikai tudat hibája. Az a rögeszméje, hogy „ami van”, annak lennie kell – hogy a dolgok megszokottságán nem lehet változtatni....

Tovább

A Fizikai Átalakítása (4)

Előző rész II Az elkülönülés képessége ott van a pszichikai lényedben, és magad is megtapasztaltad már ezt az állapotot. Ez természetesen még csak időnként történik, mert a külső tudat most készül elő, hogy ebben részesedjen, és amikor az már készen áll, csak akkor tud a belső mindig megmutatkozni, és kijönni a külső lénybe. Azt kérdezed, az elme és a vitális nem áll-e ugyanúgy útba, mint a fizikai. De. Amikor azonban én a fizikai tudatról beszélek, a fizikai elmét és a fizikai vitálist is értem alatta, csakúgy mint a tulajdonképpeni test tudatot. Ez a fizikai elme és fizikai vitális az élet mindennapi közönséges folyamataival van elfoglalva, és a dolgokról alkotott nagyon külsődleges vélekedés és a...

Tovább

A Fizikai Átalakítása (3)

Előző rész A szádhana előrehaladása folyamán elkerülhetetlenül jelentkezik a fizikai természet nehézsége. Akadályozó hatásának, tétlenségének, törekvése vagy mozgása hiányának meg kell mutatkoznia, mielőtt meg tudunk szabadulni tőlük – különben ez mindig észrevétlen marad, útjába fog állni még a legjobb szádhanának is, és megakadályozza annak teljességét. Ez, ami a fizikai természetből jön fel, a körülményeknek megfelelően hosszabb vagy rövidebb ideig tart, de senki sincs, akinek ne kellene keresztülmennie ezen. Elengedhetetlen, hogy ne nyugtalankodjunk vagy aggódjunk vagy türelmetlenkedjünk, mert ez csak azt eredményezi, hogy még tovább fog tartani, hanem vessük teljes bizalmunkat az Anyába, és...

Tovább

A Fizikai Átalakítása (2)

Előző rész „Kiszolgáltatva a külső zajok és a külső testi érzékelések kényére-kedvére”, „nincs hatalmunkban, hogy akaratlagosan elhagyjuk a közönséges tudatot”, „a jógától való távollét egész tendenciája” – nyilvánvalóan ez mind ráilleszthető a fizikai elmére és a fizikai tudatra, amikor, hogy úgy mondjam, elszigetelődnek, és meghatározzák a teljes viselkedést, a lény többi részét pedig a háttérbe szorítják. Amikor a lény egyik része előtérbe kerül, hogy annak átalakításán dolgozzunk, nagyon gyakran megesik ez a fajta mindent hatalmába kerítő érvényesülés, ennek a résznek a domináns aktivitása, mintha csak az létezne, és fájdalom, de mindig ez az, amit át kell alakítani: a...

Tovább

A Fizikai Átalakítása (1)

Semmi szükség sincs, hogy lenézzük a fizikai lényt — az része a kívánt megnyilvánulásnak. *** Ez azért van, mert a tudatod a szádhanád során kapcsolatba került az alacsonyabb fizikai természettel, és olyannak látja azt, amilyen az önmagában: amikor sem az elme, sem a pszichikai rész sem a spirituális erő nem fékezi meg vagy felügyeli azt. Ez a természet önmagában tele van alacsony és zavaros vágyakkal, ez az emberi lény legállatibb része. Érintkezésbe kell lépnünk vele, hogy megtudjuk, mi van ott, és hogy átalakítsuk azt. A régi típusú szadhakok többsége megelégszik azzal, hogy a spirituális vagy pszichikai tartományokba emelkedjen fel, és ezt a részt magára hagyja — de így, még ha többnyire csendes...

Tovább