Nirodbaran Levelezés Sri Aurobindóval — Spiritualitás (1)

Folytatás A Szupraértelem megértése Nem óhajtasz semmit mondani a Szupramentálisról, amíg le nem ereszkedik. Ez a nagy titokzatosság körülötte az, ami arra késztet, hogy vakon bízzunk benne, és a Szupraértelem szó szájról-szájra terjed. Óh, bárcsak halvány sejtelmünk lenne róla! Nincs nagy haszna ennek a szájról-szájra dolognak. Ha az emberek komolyan hozzáfognának a pszichikai vagy spirituális megnyílás feladatának, az sokkal hasznosabb lenne – még a Szupramentális eljöveteléhez is. Ha próbálnék felvilágosítást adni a Szupramentálissal kapcsolatban, akkor a Szupramentálissal mindennek VÉGE lenne. A szádhakok életének hátralevő része azzal telne, hogy megvitatnák a szupramentálist, és hogy milyen közel van...

Tovább

Lényünk síkjai és részei III. A szupraértelem

A Levelek a Jógáról c. mű I. kötet V. rész  Lényünk síkjai és részei kibővült a III. A szupraértelem fejezettel.

Tovább

Minden síknak megvan a saját igazsága

Ha a szupraértelem nem nyújtana nekünk egy nagyobb és teljesebb igazságot, mint az alacsonyabb síkok közül bármelyik, akkor nem lenne érdemes megpróbálni elérni azt. Minden síknak megvan a saját igazsága. Ezekből néhány már nem igaz egy magasabb síkon; pl. a vágy és az ego igazsága volt a mentális, vitális és fizikai Tudatlanságnak – ego vagy vágy nélkül ott az ember egy tamaszikus automata lenne. Ahogy magasabbra emelkedünk, az ego és a vágy már nem tűnnek igazságoknak, ezek hamisságok, amelyek eltorzítják az igazi személyt és az igazi akaratot. A Fény Hatalmai és a Sötétség Hatalmai közti harc egy igazság itt – ahogy feljebb emelkedünk, egyre kevesebb lesz belőle az igazság, és a szupraértelemben ennek...

Tovább

Ez a jóga az egész egyetemes Természet elleni felkelés

1923. december 23. Beszélgetés egy Szadhakkal – R.-rel, egy professzorral. Sri Aurobindo: Mi az elképzelésed a Jógáról? Szadhaka: Azért jöttem, hogy tőled tudjam meg ezt. Sri Aurobindo: Ez nem lehetséges. Hogyan vállalkozhatsz arra, hogy belekezdjél ebbe, ha fogalmad sincs róla? Szadhaka: Elmém békéjére van szükségem, ami ennek a jógának az első eredménye lenne. Másrészt, tudni akarom, mit kellene tennem az életben. Olvastam a Jóga és annak Céljai-t, és el szeretném érni az abban felmutatott eszményt. Sri Aurobindo: A béke, természetesen bármelyik jógának az első feltétele, és annak nem csak mentális békének kell lennie. Az mélyebb nyugalom kell, hogy legyen, lényünk összes részét át kell hassa, és...

Tovább

Lényünk síkjai és részei II. Szaccsidánanda

A Levelek a Jógáról c. mű I. kötet V. rész  Lényünk síkjai és részei kibővült a II. Szaccsidánanda fejezettel. Csáki Györgynek köszönhetően az idegen szavak jelentése megjelenik a szójegyzékből, ha az egér mutatóját az adott szóra visszük. Ez nagy segítséget jelent a megértéshez.  

Tovább

Szuprakozmikus Valóság – Szupramentális és szuprakozmikus – Felettes Értelem – Nirvána

1. A szuprakozmikus Valóság alatt a legfelsőbb Szaccsidánandát értem, aki az előbbi felett van és az egész manifesztáció felett, egyik sem köti meg, mégis akitől minden megnyilvánulás és az egész világegyetem ered. 2. A szupramentális és a szuprakozmikus nem ugyanaz. Ha ez így lenne, akkor nem lehetne szupramentális világ, és a szupramentális princípium nem ereszkedhetne le az anyagi világba – visszatérnénk ahhoz az elképzeléshez, hogy az isteni Igazság és Valóság csak a világon túl létezhet, és a világegyetem – bármely világegyetem – csak féligazság vagy a tudatlanság illúziója lehet. 3. A szupramentális alatt vagy a világegyetem felett vagy a világegyetemben lévő Igazság-Tudatot értem, amely által az...

Tovább

Isteni Magassságok – Lényünk koncentrikus és vertikális szerveződése

Nem hiszem, hogy mindig egzakt összefüggés állapítható meg az egyik spirituális rendszer és okkult tudás és egy másik között. Mindegyiknek ugyanaz a tárgya, de különbségek vannak a szemszögben, különbségek a vizsgálat kiterjedésében, eltérés annak mentális elképzelésében, hogy mit láttunk és tapasztaltunk, az egymástól elütő gyakorlati célokban, és ennélfogva különbség a felmért, kivágott vagy követett ösvényekben; a rendszerek eltérőek, mindegyik felépíti a saját keretét és módszerét. Az ősi indiai rendszerben csak egyetlen, háromságot alkotó isteni magasság van, a Szaccsidánanda. Vagy ha a felső hemiszféráról beszélünk, mint isteni magasság, akkor három van: a Szat sík, a Csit sík és az...

Tovább

A Szaccsidánanda és a Szupraértelem

A szupraértelem a Szaccsidánanda és az alacsonyabb teremtés között van. Egyedül ez tartalmazza az Isteni Tudat önrendelkező Igazságát, és elengedhetetlen az Igazság-teremtéshez. Természetesen a Szaccsidánandát realizálni lehet az elmével, az élettel és a testtel kapcsolatban is – de ekkor ez valami stabil, amely jelenlétével támogatja az alacsonyabb Prakritit, de nem alakítja át. Egyedül a szupraértelem képes átalakítani az alacsonyabb természetet. *** A szupramentális Erő az, amely átalakítja az elmét, az életet és a testet – nem a Szaccsidánanda tudat, amely pártatlanul mindent fenntart. Azonban a Szaccsidánanda, a tiszta lét-tudat-üdvösség megtapasztalása által válik lehetségessé a szupramentálisba...

Tovább