A pénz

Print Friendly

A pénz egy egyetemes erő látható jele, és ez az erő a földi megnyilvánulásában a vitális és fizikai síkon működik, és elengedhetetlen a külső élet teljességéhez. Forrásában és helyes működésében az Istenihez tartozik. Az Isteni más erőihez hasonlóan azonban itt másra lett ruházva, és az alacsonyabb Természet tudatlanságában a pénzt az ego hasznára lehet bitorolni, és Aszurikus hatások alá kerülhet, és az ő céljuknak megfelelően lehet a rendeltetésétől eltéríteni. Valójában ez az egyike annak a három erőnek – a hatalomnak, a gazdagságnak, a nemiségnek – amelyeknek a legerősebb a vonzereje az emberi egóra és az Aszurára, és azok, akik ellenőrzésük alatt tartják ezeket az erőket, legnagyobb általánosságban rosszul és rossz célra használják őket. A gazdagságot hajszolókat és a gazdagság tulajdonosait gyakrabban birtokolja a gazdagság, mint hogy ők birtokolnák azt; kevesen kerülik el teljesen azt a torzító befolyást, amire az Aszura hosszú ideje tartó hatalma és romlottsága nyomja rá a bélyegét. Emiatt a legtöbb spirituális fegyelmi szabályzat teljes önuralmat követel meg, elkülönülést és lemondást minden a gazdagság béklyóitól való függésről és a gazdagság megszerzésére irányuló összes személyes és egoisztikus vágyról. Egyesek még tiltják is a pénzt és a vagyont, és az egyedüli spirituális feltételnek a szegénységet valamint az élet dísztelenségét nyilatkoztatják ki. Ez azonban hiba; a hatalmat ez az ellenséges erők kezében hagyja. Visszahódítani azt az Isteni számára, akihez tartozik, és az isteni élethez istenien használni: ez a Szadhaka számára a szupramentális módszer.

Nem szabad sem aszketikus meghátrálással elfordulni a pénz hatalmától, azoktól az anyagi erőforrásoktól, amelyeket megad és azoktól a céloktól, amelyeket elér, sem radzsaszikus kötődést táplálni feléjük vagy dédelgetni azt a szellemiséget, ami az általuk nyújtott örömök közt a magunktól semmit meg nem tagadás rabságából ered. Tekintsd a gazdagságot egyszerűen egy erőnek, amit az Anya számára vissza kell hódítani, és rendelkezésére kell bocsátani.

Minden gazdagság az Istenié, és azok, akik rendelkeznek vele, megbízottak, nem pedig tulajdonosok. Ma velük van a gazdagság, holnap lehet, hogy máshol lesz. Minden attól függ, hogyan kezelik a gondjukra bízott vagyont, amíg az náluk van: milyen szellemben, a használat során milyen tudatban, milyen célra.

A pénz személyes felhasználása során tekints úgy az összesre, amivel rendelkezel vagy kapsz vagy adsz, hogy az az Anyáé. Ne támassz igényeket, hanem fogadd el, amit tőle kapsz, és használd azokra a célokra, amire adatott. Légy teljesen önzetlen, teljesen lelkiismeretes, precíz, részletekbe menően gondos, egy jó megbízott; mindig gondolj arra, hogy az, amit kezelsz, az az ő tulajdona és nem a sajátod. Másrészt, amit érte kapsz, rakd azt jámborul elé; semmit ne fordíts a saját vagy bárki más céljára.

Ne nézz fel emberekre a gazdagságuk miatt, vagy ne hagyd, hogy hatást gyakoroljon rád a látványosság, a hatalom vagy a tekintély. Amikor az Anya képviseletében kérsz, akkor azt kell érezned, hogy ő az, aki rajtad keresztül egy nagyon keveset igényel abból, ami az övé, és az ember, akitől kérsz, a reakciója szerint lesz megítélve.

Ha megszabadultál a pénz fertőzésétől, de bármifajta aszketikus meghátrálás nélkül, akkor nagyobb erőd lesz isteni munkára vezényelni a pénzt. Ennek a szabadságnak a jelei az elme egyenlő elbírálása, a követelés hiánya, valamint mindannak a felajánlása az Isteni Saktinak és az ő elvégzendő munkájának, amit birtokolsz és kapsz valamint minden szerzeményed erejének. Valamilyen tökéletlenség vagy kötelék biztos mutatója az elme bármilyen nyugtalansága a pénzt és annak felhasználását illetően, bármilyen igény, bármilyen neheztelés.

Ilyen tekintetben az ideális Szadhaka az, aki ha szegényen szükséges élnie, akkor tud úgy élni, és a hiánynak semmilyen érzése nem lesz hatással rá vagy fogja megbolygatni az isteni tudat teljes belső játékát, és ha gazdagon szükséges élnie, akkor tud úgy élni, és soha egy pillanatra sem vehet erőt rajta a vágy vagy a kötődés a gazdagsága iránt, vagy azon dolgok iránt, amelyeket használ, vagy nem eshet az önmagától semmit meg nem tagadás szolgaságába vagy azoknak a szokásoknak a gyarló kötelékébe, amelyet a gazdagság birtoklása teremt. Számára az isteni Akarat minden, és az isteni Ánanda.

A szupramentális teremtésben a pénz-erőt vissza kell adni az Isteni Hatalomnak, és fel kell azt használni egy új istenivé vált vitális és fizikai létezés igaz és szépséges és harmonikus ellátására és elrendezésére, bármilyen módon, ahogy az Isteni Anya maga dönt arról teremtő víziójában. Először azonban a pénz-erőt vissza kell hódítani a számára, és a hódításhoz azok lesznek a legerősebbek, akik természetüknek ebben a részében erősek és nemesek és mentesek az egótól, és bármilyen igény vagy visszatartás vagy tétovázás nélkül adták át magukat, akik a Legfelsőbb Hatalom tiszta és hatékony csatornái.

Sri Aurobindo: Az Anya

9 hozzászólás

 1. Csáki György
  Sze 16, 2013

  Úgy érzem itt kezdődtek a problémák nemcsak a pénz körül:

  MÓZES V. KÖNYVE A TÖRVÉNY SUMMÁJA 23.

  20. Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, amire kinyújtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.

  Zseniális!

  • Dambholi
   Sze 27, 2013

   Mennyivel jobb ez:

   95 [Jézus mondta:] Mikor pénzetek lesz, ne adjátok kamatra, hanem adjátok [azt] annak, akitől nem fogjátok (vissza)kapni azt.

   Tamás Evangéliuma

   • Csáki György
    Sze 29, 2013

    Mennyivel jobb? 🙂

    “Először is, egyszer és mindenkorra, tudnod kell, hogy szerencse, jó vagy rossz, nem létezik.”

    (Anya, 1969. október 17.)

    • Csáki György
     Sze 30, 2013

     Inkább sokkal igazabbnak mondanám. 🙂

     • Dambholi
      Sze 30, 2013

      Igen. Így helyes.

 2. Csáki György
  Sze 16, 2013

  Az előző részlet a Károli Gáspár Bibliafordításából való. Más Biblia források szerint:

  “Bible in Basic English” :

  20 From men of other nations you may take interest, but not from an Israelite: so that the blessing of the Lord your God may be on everything to which you put your hand, in the land which you are about to take as your heritage.

  “Authorized Vezsion” :

  20 Unto a stranger thou mayest lend upon usury; but unto thy brother thou shalt not lend upon usury: that the LORD thy God may bless thee in all that thou settest thine hand to in the land whither thou goest to possess it.

  Itt már uzsoráról van szó nem kamatról…

  • Dambholi
   Sze 27, 2013

   Régebben nem csak uzsorára használták, hanem “pénzkölcsönzés kamatra” jelentéssel is.

   • Csáki György
    Sze 29, 2013

    Én erre alapoztam:

    Definition of usury in the British & World English dictionary:

    the action or practice of lending money at unreasonably high rates of interest: the medieval prohibition on usury

    archaic: interest at unreasonably high rates.

    http://oxforddictionaries.com/definition/english/usury

    vagy

    Definition of usury in the US English dictionary

    the illegal action or practice of lending money at unreasonably high rates of interest.

    archaic: interest at unreasonably high rates.

    http://oxforddictionaries.com/definition/american_english/usury

    Archaikus jelentése: “indokolatlanul magyas kamatra”

 3. Csáki György
  Sze 18, 2013

  Persze a Ne hazudj! kimaradt a tízparancsolatból…

  A tízparancsolattal kapcsolatban pedig a következő aforizmák és azok kommentárjai Anyától:

  98. A kinyilatkoztatás az Igazság drishti, sruti, smriti, közvetlen meglátása, meghallása, vagy megihletett emléke; ez a legfelsőbb tapasztalat, és mindig elérhető a megújult tapasztalás számára. Nem azért, mert Isten beszélt róla, hanem mert a lélek látta, ez a legfelsőbb hatóságunk Szentírásának szava.

  Feltételezem, hogy ez a válasz a Mózes által kapott “Tízparancsolatban” lévő bibliai hitre, amelyet állítólag maga az Úr mondott, és Mózes hallott – ezzel közvetett módon azt mondja, (Anya nevet) hogy ez nem lehetséges. (…)

  Ez volt az egyik dolog, amely gyermekkoromban elgondolkodtatott: ez a tíz “Parancsolat”, amely egyébként különösen közhely. Szeresd apádat és anyádat …. Ne ölj …. Ez visszataszítóan közhely. És Mózes felment a Sínai-hegyre, hogy hallja ezt!
  Nos, én nem tudom, hogy Sri Aurobindo az indiai Szentírásra gondolt-e… Volt kínai Szentírás is… (…)

  99. A Szentírás szava tévedhetetlen; de mivel a szív és az érvelés magyarázatot akaszt a Szentírásra, ezért a hiba teret nyer.

  Nem vagyok egészen biztos benne, hogy ez nem ironikus …. Az embereknek, akik azt mondják: “A Szentírás tévedhetetlen”, azt válaszolja: “Igen, igen, természetesen a Szentírás tévedhetetlen, de a saját értelmezésedtől óvakodj!”

  Azonban itt van az igazság üzenete:

  100. Kerülj minden alantasságot, szűklátókörűséget és felszínességet a vallásos gondolkodásban és tapasztalatban. Legyél szélesebb, mint a legszélesebb horizontok, legyél emelkedettebb, mint a legmagasabb Kanchenjunga, legyél mélységesebb, mint a legmélyebb óceánok.

  101.Isten látásában nincs közeli és távoli, nincs jelen, múlt, vagy jövő. Ezek csupán kényelmes nézőpontok az Ő világképe számára.

  102. Az érzékek számára mindig igaz, hogy a nap mozog a föld körül; ez hamis az értelem számára. Az értelem számára mindig az igaz, hogy a föld mozog a nap körül; ez hamis a legfelsőbb látás számára. Sem a föld nem mozog, sem a nap; csupán egy változás történik a nap-tudatosság és a föld-tudatosság kapcsolatában.

  (Hosszú csend)

  Hihetetlen, nem tudok mondani semmit. (…)

  1964. március 25.

Submit a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.