41. Aforizma

41 (40.) Négy nagyon nagy esemény van a történelemben: Trója ostroma, Krisztus élete és keresztre feszítése, Krisna száműzetése Brindavánban és a beszélgetés Ardzsunával Kuruksétra mezején. Trója ostroma hozta létre Hellászt, a száműzetés Brindavánban hozta létre az áhítatos vallást, (mert előtte csak meditáció és istenimádás létezett), Krisztus a keresztjéről emberségessé tette Európát, a beszélgetés Kuruksétránál pedig még meg fogja szabadítani az emberiséget. Mégis azt mondják, e négy esemény egyike sem történt meg sohasem. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

42. Aforizma

42. (41.) Azt mondják az Evangéliumok hamisítványok, és Krisna a költők alkotása. Adj hálát akkor Istennek a hamisítványokért, és hajolj meg az alkotók előtt. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/41

Tovább

40. Aforizma

40. (39.) Néha az ember azt kell, hogy higgye, igazán csak azok a dolgok számítanak, amelyek sohasem történtek meg; mert mellettük a történelmi vívmányok többsége szinte halványnak és eredménytelennek tűnik. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/39

Tovább

38-39. Aforizma

38. (37.) Egyesek azt mondják, Krisna sohasem élt, ő egy legenda. Úgy gondolják a földön; mert ha Brindaván sehol sem létezett, akkor a Bhagvatot nem lehetett volna megírni. 39. (38.) Különös! A németek megcáfolták Krisztus létezését; mégis a keresztre feszítése még mindig nagyobb sorsdöntő tény marad, mint Caesar halála.  Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

36-37. Aforizma

36. (35). Az emberek még mindig szerelmesek a bánatba; amikor látnak valakit, aki túlságosan felette áll bánatnak vagy örömnek, szidják, és rákiáltanak: “Ó, te érzéketlen!” Ezért Jézus még mindig ott függ Jeruzsálemben a kereszten. 35. (36). Az emberek szerelmesek a bűnbe; amikor látnak valakit, aki túlságosan felette áll bűnnek vagy erénynek, szidják, és rákiáltanak: “Ó, te kötelezettség szegő, te bűnös és erkölcstelen!” Ezért Sri Krisna a mai napig nem él Brindavánban. Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

27. (26.) Aforizma

26. Sir Philip Sidney azt mondta a bűnözőre, akit akasztáshoz vezettek: “Csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy nem Sir Philip Sidney megy ott.” Bölcsebben azt mondta volna: “Isten kegyelméből ott megy Sir Philip Sidney.” Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva...

Tovább

29. (28.) Aforizma

28. Napóleont zsarnoknak és császári gyilkosnak nevezték; én viszont Istent láttam felfegyverkezve keresztülgázolni Európán. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/28

Tovább

46. (45.) Aforizma

46. (45.) A logika az Igazság legnagyobb ellensége, ahogyan az önelégültség a legnagyobb ellensége az erénynek – mert az egyik nem látja a saját tévedéseit, és a másik sem a saját tökéletlenségeit. Sri Aurobindo: Thoughts and Aphorisms Az aforizmákhoz az Anya kommentárjai ide kattintva olvashatók: http://anya.supramental.hu/hu/gondolatok-es-aforizmakrol/45

Tovább

543-547. Aforizma

TOVÁBBI AFORIZMÁK 543. Isten a legfőbb Jezsuita Atya. Mindig rosszat tesz, hogy jó származhasson belőle; mindig félrevezet egy kiemelkedőbb irányítás érdekében; mindig elnyomja az akaratunkat, hogy az végül egy végtelen szabadságot érhessen el. 544. Isten számára a Gonoszságunk nem gonoszság, hanem nem-tudás és tökéletlenség, jóságunk pedig egy kisebb tökéletlenség. 545. Egy bigott vallásos igazat mond, bár túl erőszakosan, amikor azt állítja, hogy még a legnagyszerűbb és legtisztább erényünk is hitványság Isten isteni természete előtt. 546. Jón és rosszon túl lenni, nem azt jelenti, hogy közömbösen követünk el bűnt vagy cselekszünk erényeset, hanem hogy elérünk egy magas és univerzális jóságot. 547....

Tovább

531-542. Aforizma

531. Isten és az Ő angyalainak hangját nem hallani – ez a világ elképzelése az épelméjűségről. 532. Lásd Istent mindenütt, és ne ijedj meg az álarcoktól. Hidd el, hogy minden hamisság vagy készülőben lévő igazság vagy megszakadásban lévő igazság, minden kudarc egy álcázott eredményesség, minden gyengeség egy önmagát a saját meglátásától elrejtő erő, minden fájdalom egy titokzatos és heves eksztázis. Ha szilárdan és lankadatlanul hiszel, akkor végül meg fogod látni és tapasztalni a Teljesen-igazat, a Mindenhatót és a Teljesen-üdvözültet. 533. Az emberi szeretet kudarcot vall a saját eksztázisától, az emberi erő kimerül a saját erőfeszítésétől, az emberi tudás olyan árnyékot vet, amely az...

Tovább