Napóleon (2)

[Előző rész] Bonaparte műve teljes egészében csodálatra méltó. Igaz, hogy egy időre elvette a szabadságot Franciaországtól, de Franciaország akkor nem állt készen a demokratikus szabadságra. Egy ideig fegyelmet kellett tanulnia a Forradalom katonájától. Nem tudta volna teljesíteni azt a munkát, amelyet elvégzett, ha gátolja őt a forrongó francia Parlament, amely győzelemben túláradó, vereségben elbátortalanodó volt. Be kellett rendez a Francia Forradalmat, már amennyire a föld el tudta azt viselni, és Napóleonnak ezt egy átlagos élet rövid időtartama alatt kellett megtennie. Meg is kellett mentenie a forradalmat. Franciaország agressziója Európa irányában szükséges volt az önvédelemhez, mert Európa nem...

Tovább

Az egész Jóga természetében egy újjászületés

Az egész Jóga természetében egy újjászületés; a Jóga az ember hétköznapi, mentálissá vált, anyagi életéből egy emelkedettebb tudatba valamint egy nagyszerűbb és istenibb lénybe való megszületés. Semmiféle Jógát nem lehet sikeresen elkezdeni és követni, ha nem ébredünk rá meggyőzően ennek a nagyobb spirituális létezésnek a szükségességére. A lélek, amely e mély és széleskörű változásra elszólíttatik, különböző módokon érkezhet meg a kiindulóponthoz. Eljuthat ide saját természetes fejlődése által, amely nem-tudatosan vezette őt a felébredésre; elérheti azt egy vallás befolyásán vagy egy filozófia vonzerején keresztül; közeledhet felé egy lassú megvilágosodás által, vagy odaszökellhet egy...

Tovább